Latest Updates

ปัญหาคำอธิบายความสอดประสานของภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย
December 8, 2022

พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวอร์ชัน 6.6 ซึ่งเกิดเฉพาะกับภาษาจีน (ตัวย่อและตัวเต็ม) ญี่ปุ่น เกาหลี และไทยเท่านั้น โดยการอธิบายความสอดประสานในเกมสำหรับตัวละครนั้นจะปรากฏขึ้นมาไม่ครบและขาดหายไป และการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นจะต้องใช้ไคลเอ็นต์ใหม่ จึงทำให้จะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะเปิดใช้งานเวอร์ชัน 6.7 ในช่วงต้นปีหน้า กราบขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force Software © 2023 SCOPELY. สงวนลิขสิทธิ์ การใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงทุกส่วนและทุกองค์ประกอบอื่นใดก็ตามทั้งหมด) จะครอบคลุมอยู่เหนือการยอมรับของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายแจกได้ การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ และการเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านี้ให้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน