บันทึกความเปลี่ยนแปลง 6.1.2
May 18, 2022

สิ่งใหม่ในอัพเดตครั้งนี้:

• อัพเดตร้านค้า: คืนการใช้งานการเปิดหลายใบให้กับออร์บที่ได้กำหนดไว้ พร้อมติดตั้งระบบป้องกันเพื่อไม่ให้ซื้อเป็นชุดโดยอุบัติเหตุ

• ลดการใช้งานหน่วยความจำในบลิตซ์ เพื่อช่วยป้องกันการแครช

• ปรับปรุงประสิทธิภาพให้โคดแบ็กเอนด์

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force Software © 2022 SCOPELY. สงวนลิขสิทธิ์ การใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงทุกส่วนและทุกองค์ประกอบอื่นใดก็ตามทั้งหมด) จะครอบคลุมอยู่เหนือการยอมรับของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายแจกได้ การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ และการเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านี้ให้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน