Latest Updates

เริ่มใช้งาน “คำสั่งการให้บริการชำระค่าบริการ 2” ของภูมิภาคยุโรปในวันที่ 1 มกราคม
December 21, 2020

หากท่านพำนักอยู่ในภูมิภาคยุโรป โปรดให้ความใส่ใจข้อมูลนี้ เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับท่าน


ในวันที่ 1 มกราคม ประเทศในภูมิภาคยุโรปบางประเทศจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่มีชื่อว่า “คำสั่งการให้บริการชำระค่าบริการ 2” (Payment Services Directive 2) ซึ่งจะทำให้เพิ่มขั้นตอนในเวลาที่ทำการสั่งซื้อบางประเภท (ผู้เล่นจะถูกนำไปยังเว็บไซต์/แพลตฟอร์มธนาคารของตนเอง เพื่อแจ้งการยืนยันความถูกต้องการชำระค่าบริการขั้นที่ 2) และในบางสถานการณ์ ผู้เล่นอาจจะเห็นบั๊กการแสดงผลที่ไม่มีความร้ายแรง ปรากฏขึ้นมาใน Marvel Strike Force 


ซึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ หลังจากดำเนินการขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะเห็นป็อปอัป “ล้มเหลว” ปรากฏขึ้นมาในเกม แต่ขอให้อย่ากังวล เพราะว่าป็อปอัปดังกล่าวนี้คือความผิดพลาด และการชำระค่าใช้จ่ายของท่านได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ปิดป็อปอัปแล้ว ท่านจะเห็นป็อปอัปรางวัลที่บรรจุไว้ซึ่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไป 


และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดป็อปอัป “ล้มเหลว” ดังกล่าวนี้เราจึงได้อัพเดตเวอร์ชันใหม่ของเกมที่ควรจะแก้ไขปัญหานี้ได้หากท่านยังพบปัญหาทางเทคนิคไม่ว่าปัญหาใดก็ตามเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวนี้ขอให้ท่านโปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนของเราแต่ขอให้โปรดรับทราบว่าปัญหาบางประการอาจจะเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการชำระค่าบริการโดยในกรณีเหล่านี้ท่านจำเป็นจะต้องติดต่อทีมงานสนับสนุนของทางนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ


ไทย
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force Software © 2021 SCOPELY. สงวนลิขสิทธิ์ การใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงทุกส่วนและทุกองค์ประกอบอื่นใดก็ตามทั้งหมด) จะครอบคลุมอยู่เหนือการยอมรับของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายแจกได้ การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ และการเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านี้ให้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน