Bered er på KRIG!
August 27, 2022

Hej befälhavare,

 

Vi kommer att uppdatera allianskriget så att ni får uppgraderade belöningar för ert hårda alliansarbetet, och för att det ska bli lite jämnare mellan anfall och försvar. Här är det ni har att se fram emot nästa krigssäsong:

Uppdaterade belöningar

Vi uppgraderar krigsbytena man får i match- och säsongsrangbelöning. Både seger och förlust i krig ger nu mer guld, samt de nya belöningarna gröna K1-klassade iso-8-joner samt blåa K2-klassade iso-8-joner på nivå 1 och 4. Krigssegrar ger dock mer i belöning än någonsin förr. Säsongsrangbelöningarna får fler K4-förmågematerial samt delar av orange enkel katalysator och blågrön enkel katalysator. På grund av ovanstående uppdateringar flyttas delarna av avancerad enkel katalysator och K4-förmågematerialen från seger- och förlustmatchbelöningarna.

Uppdaterade karaktärer och rumsbonusar

För att hjälpa krigsanfallsgrupperna att komma upp i samma nivå som de nuvarande försvaren minskar vi rumsbonusarna försvarsgrupper får i sjukvårdsavdelningen och kaserner. De positiva effekterna som bryggan kan ge har även de uppdaterats (mer om det nedan). Här är uppdateringarna i detalj:

Sjukvårdsavdelning

Förr:

●    [ALLOMFATTANDE] +40 % maxhälsa till alla försvarande allierade.

Nu:

●    [ALLOMFATTANDE] +20 % maxhälsa till alla försvarande allierade.

 

Kaserner

Förr:

●    [ALLOMFATTANDE] +20 % till primära attribut för alla FÖRSVARANDE ALLIERADE. +10 % bonus till militära ALLIERADE.

Nu:

●    [ALLOMFATTANDE] +10 % till primära attribut för alla FÖRSVARANDE ALLIERADE. +10 % bonus till militära ALLIERADE.

Brygga

Förr:

●    Man kan få följande effekter: dödsskydd, mindre avvärjning, regenerering, smygande och immunitet.

Nu:

●    Man kan få följande effekter: dödsskydd, mindre avvärjning, regenerering, försvar upp och anfall upp.

Karaktärsuppdateringar

Vi ger också flera karaktärer i två av de senaste krigsanfallsgrupperna – Dark Hunters och A-Force – mindre förbättringar så att de blir precis så effektiva som de ska vara.

Mordo

Ny egenskap: Dark Hunter

Grundförmåga: Mystisk farsot

Förr:

●    Gör 220 % skada mot ett mål + ger 2 slumpmässiga negativa effekter.

Nu:

●    Gör 280 % skada mot ett mål + ger 2 slumpmässiga negativa effekter.

 

Specialförmåga: Hypnotisera

Förr:

●    Knockar ett mål + har 50 % chans att blända upp till 3 mål. 50 % chans att ge långsam till upp till 2 mål.

●    I KRIGSANFALL:

●    Den här attacken kan inte blockeras.

●    Om han har minst 4 MYSTISKA allierade: Chansen att blända andra mål ökar till 75 %.

Nu:

●    Knockar ett mål + har 50 % chans att blända upp till 3 mål. 50 % chans att ge långsam till upp till 2 mål.

●    I KRIGSANFALL:

●    Den här attacken kan inte blockeras.

●    Om han har minst 4 MYSTISKA allierade: Chansen att blända andra mål ökar till 100 %.

 

Ultimat förmåga: Denaks demoner

Förr:

●    Gör 240 % skada mot alla fiender + ger läkningsblockering i 2 turer.

●    Den här attacken kan inte missa.

 

Nu:

●    Gör 240 % skada mot alla fiender + ger läkningsblockering i 2 turer.

●    I KRIGSANFALL, om karaktären har minst 2 allierade DARK HUNTERS:

●    Tömmer snabbhetsmätaren med 30 % för alla bländade fiender.

●    Ger försvar upp i 2 turer till sig själv och alla allierade Dark Hunters.

●    Den här attacken kan inte missa.

 

Passiv förmåga: För många besvärjare

Förr:

●    När en karaktär dör: Läker sig själv och den mest skadade ÖVERNATURLIGA allierade med 10 % av sin maxhälsa.

●    När en mystisk karaktär dör: Läker sig själv och den mest skadade ÖVERNATURLIGA allierade med 15 % av sin maxhälsa + ger 1–2 förmågeenergi till själv och den allierade.

 

Nu:

●    När en karaktär dör: Läker sig själv och den mest skadade ÖVERNATURLIGA allierade med 10 % av sin maxhälsa.

●    När en mystisk karaktär dör: Läker sig själv och den mest skadade ÖVERNATURLIGA allierade med 15 % av sin maxhälsa + ger 1–2 förmågeenergi till själv och den allierade.

●    I krigsanfall

●    > Får +30 % fokus

●    > Allierade Dark Hunters får +30 % fokus

Elsa Bloodstone

Ultimat förmåga: Hagelgevär

Förr:

●    Får anfall upp i 2 turer.

●    Gör 280 % skada mot ett mål och mål i närheten + 45 % skada per ÖVERNATURLIG allierad eller allierad DARK HUNTER.

●    Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●    I KRIGSANFALL, om karaktären har minst 3 allierade DARK HUNTERS:

●    > Den här attacken kan inte blockeras.

Nu:

●    Får anfall upp i 2 turer.

●    Gör 280 % skada mot ett mål och mål i närheten + 45 % skada per ÖVERNATURLIG allierad eller allierad DARK HUNTER.

●    Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●    I KRIGSANFALL, om hon har minst 3 allierade DARK HUNTERS:

●    > Tar bort allt dödsskydd från urbana mål före attacken.

●    > Den här attacken kan inte blockeras.

Captain Marvel

Ultimat förmåga: Binary

Förr:

●    Omvandlas till Binary. Tar bort alla negativa effekter från sig själv. Gör 640 % skada mot ett mål.

●    Den här attacken kan inte väjas eller göra fullträff.

Nu:

●    Omvandlas till Binary. Tar bort alla negativa effekter från sig själv. Gör 640 % skada mot ett mål.

●    Den här attacken kan inte väjas ("eller göra fullträff" har tagits bort)

 

Passiv förmåga: Högre. Längre. Snabbare.

Förr:

●    I Binary:

●     Gör 25 % skada och får 25 % rustning, 100 % fokus och 100 % resistens.

●     I slutet av turen: Gör 150 % skada mot alla fiender + tar bort all undvik.

●     I KRIG, om karaktären har minst 2 A-FORCE-allierade: Den här attacken kan inte blockeras eller väjas.

●    När det blir hennes tur: Läker sig själv med 20 % av sin maxhälsa.

●    När hon spawnar:

●    Förlorar alla laddningar. Om hon förlorade laddningar: Får regenerering.

●    Får en laddning.

●    Om minst en allierad är MILITÄR: Får en till laddning.

●    Får +10 % maxhälsa.

●    A-FORCE-allierade får +10 % maxhälsa.

●    Allierade MILITÄRER får +15 % maxhälsa.

●    Allierade MILITÄRER gör +10 % skada.

●    Om hon inte är Binary och får förmågeenergi: Får +1 laddning, upp till max 5.

Nu:

●    I Binary:

●     Gör 25 % skada och får 25 % rustning, 100 % fokus och 100 % resistens.

●     I slutet av turen: Gör 150 % skada mot alla fiender + tar bort all undvik.

●     I KRIG, om karaktären har minst 2 A-FORCE-allierade: Den här attacken kan inte blockeras eller väjas.

●    När det blir hennes tur: Läker sig själv med 20 % av sin maxhälsa.

●    När hon spawnar:

●    Förlorar alla laddningar. Om hon förlorade laddningar: Får regenerering.

●    Får en laddning.

●    Om minst en allierad är MILITÄR: Får en till laddning.

●    Får +10 % maxhälsa.

●    Allierade MILITÄRER och A-FORCE-allierade får +15 % maxhälsa.

●    Allierade A-FORCE får ytterligare +10 % maxhälsa.

●    Allierade MILITÄRER och A-FORCE-allierade gör +10 % skada.

●    Om hon inte är Binary och får förmågeenergi: Får +1 laddning, upp till max 5.

Jessica Jones

Passiv förmåga: Förnekelse

Förr:

●    Får +10 % maxhälsa. A-FORCE-allierade får +10 % maxhälsa.

●    Får +40 % rustning. A-FORCE-allierade får +40 % rustning.

●    Får +40 % resistens. Allierade DEFENDERS och A-FORCE-allierade får +40 % resistens.

●    Andra URBANA allierade får +20 % resistens.

●    Andra allierade får +15 % resistens.

●    I KRIGSANFALL:

●    När hon spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 5 % + 5 % per A-FORCE-allierad.

Nu:

●    Får +10 % maxhälsa. A-FORCE-allierade får +10 % maxhälsa.

●    Får +40 % rustning. A-FORCE-allierade får +40 % rustning.

●    Får +40 % resistens. Allierade DEFENDERS och A-FORCE-allierade får +40 % resistens.

●    Andra URBANA allierade får +20 % resistens.

●    Andra allierade får +15 % resistens.

●    I KRIGSANFALL:

●    > När hon spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 5 % + 5 % per A-FORCE-allierad.

●    > När maxhälsan sjunker lägre än 50 % för henne eller en A-FORCE-allierad med hån: Tar bort hån från den allierade eller sig själv.

Nico Minoru

Specialförmåga: Blodsutgjutelse

Förr:

●    Gör 250 % skada mot ett mål och mål i närheten + ger 2 blödning.

●    Får 2 regenerering.

●    Väljer slumpmässigt en av följande effekter efter första gången den här förmågan använts i en match:

●    Ger avbruten till målet.

●    Få dödsskydd.

●    Ger 2 motattack till allierade i närheten.

●    I krigsanfall: Den här attacken kan inte blockeras.

Nu:

●    Gör 300 % skada mot ett mål och mål i närheten + ger 2 blödning.

●    Får 2 regenerering.

●    Väljer slumpmässigt en av följande effekter efter första gången den här förmågan använts i en match:

●    Ger avbruten till målet.

●    Få dödsskydd.

●    Ger 2 motattack till allierade i närheten.

●    I krigsanfall: Den här attacken kan inte blockeras.

 

Passiv förmåga: Blodröd svartkonst

Förr:

●    Får +50 % absorbering.

●    Får +50 % fokus.

●    Får +40 % fokus för varje A-Force-allierad.

●    Får +10 % maxhälsa per A-Force-allierad.

●    A-Force-allierade får +10 % maxhälsa.

●    I krigsanfall:

●    När hon spawnar: Ger skydd, immunitet och dödsskydd till den A-FORCE-allierade som har mest hälsa.

●    När hon spawnar: Ger immunitet och dödsskydd till den allierade som har minst hälsa.

Nu:

●    När hon eller en A-Force-allierad får en negativ effekt: Fyller Jessica Jones snabbhetsmätare med 20 %.

●    Får +50 % absorbering.

●    Får +50 % fokus.

●    Får +40 % fokus för varje A-Force-allierad.

●    Får +10 % maxhälsa per A-Force-allierad.

●    A-Force-allierade får +10 % maxhälsa.

●    I krigsanfall:

●    > När hon spawnar: Ger skydd, immunitet och dödsskydd till den A-FORCE-allierade som har mest hälsa.

●    > När hon spawnar: Ger immunitet och dödsskydd till den allierade som har minst hälsa.

●    > När hon eller en A-Force-allierad får en negativ effekt: 75 % chans att generera 1 förmågeenergi till Jessica Jones.

Namor

Uppgraderade attribut

●    +16 % hälsa

●    +43 % skada

●    +25 % fokus

●    +40 % resistens

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.