Världsförgöraren
October 30, 2020

Hej befälhavare,


Skakar ni av skräck? Latverias mäktiga härskare är på väg mot S.T.R.I.K.E., och han vill tydligen lägga hela mänskligheten under sina fötter. När ni bugat er djupt för er nya ledare vill vi både presentera er för en ny Pymtech-medlem i ovanlig storlek och ett nytt kampanjkapitel samt ge er lite information om alla kamper och veckoevenemang ni kan stärka karaktärerna med under den kommande veckan. Nu är det bäst att inte vara alltför kaxig, för Doctor Doom har intagit slagfältet ...

Doctor Doom

Krossa alla som står i er väg med Doctor Doom!


Victor Von Doom var en gång i tiden en enastående student, men han fördärvades av sin egen uppfinning. Efter att ha rest runt i världen, bemästrat både vetenskap och trolldomar och erövrat sitt hemland Latveria började han planera att ta över världen och skipa världsfred med ett hårt, ondskefullt järngrepp. Hans lömska förehavanden gjorde honom till Reed Richards och Fantastic Fours eviga ärkefiende, och en farlig sådan: hans oslagbara styrka gör att han nu gått om Ultron som S.T.R.I.K.E.:s mäktigaste medlem. Här är ett smakprov på vad Doctor Doom är kapabel till ...


Doctor Doom åkallar en Doombot-underhuggare varje tur, och beroende på antalet underhuggare kan han också få försvar upp, anfall upp eller snabbhet upp. Han kan därefter beordra alla underhuggare att förstöra sig själv via sin specialförmåga: en attack mot alla som gör 100 % mer skada per underhuggare ovanpå grundskadan. Hans ultimata förmåga ger i grund och botten både honom själv och den allierade som gör mest skada 300 % mer snabbhetsmätare, och som en hyllning till de gånger han och Mister Fantastic lade sina olikheter åt sidan för att ta sig an hot har han även synergier med Fantastic Four.


För att övertyga Doom om att ni är värdiga att ha honom i karaktärsgalleriet måste ni klara Mörkerdimensionen IV. Vi släpper mer information om belöningarna de kommande veckorna, och under tiden kan ni börja stärka era kämpar och försöka få upp dem till utrustningsklass 14.


Egenskaper: skurk, global, teknisk, mystisk, kontrollerande


Grundförmåga: Vetenskapens magi

 • Gör 360 % skada mot ett mål + ger avbruten.

 • Om karaktären är redo: Vänder 2 positiva effekter till negativa och förlorar 1 laddning.

 • Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.


Specialförmåga: Domedagsdiktator

Energikostnad: 4/4

 • Gör 500 % skada mot alla fiender + ger läkningsblockering.

 • Den här attacken gör +100 % skada per Doombot-allierad.

 • Tar bort allt dödsskydd från Doombot-allierade + gör 5 000 % skada mot dem.


Ultimat förmåga: Tidens plattform

Energikostnad: 8/10

 • Får 2 laddningar.

 • Tar bort alla negativa effekter från sig själv, den mest skadade allierade och den allierade som gör mest skada.

 • Läker sig själv och den mest skadade allierade med 100 % av sin maxhälsa.

 • Snabbhetsmätaren fylls med 300 % för karaktären och den allierade som gör mest skada.


Passiv förmåga: Doombot-legion

 • När det blir karaktärens tur: Åkallar en Doombot. Om den här karaktären har:

 • Minst 2 allierade Doombots: Får försvar upp i 2 turer.

 • Minst 3 allierade Doombots: Får snabbhet upp i 2 turer.

 • Minst 4 allierade Doombots: Får anfall upp i 2 turer.

 • När den här karaktärens eller en FANTASTIC FOUR-allierads hälsa sjunker lägre än 50 %: Ger förmågeenergi och fyller snabbhetsmätaren med 50 %.

 • När karaktären knockas: Tar bort knockad och ger sig själv långsam.

 • Gör +10 % skada och får +50 % fokus om en Fantastic Four-karaktär är närvarande.

 • Får +50 % maxhälsa.


Doombot:


Egenskaper: skurk, global, teknisk, kontrollerande


Grundförmåga: Latveriansk diplomati

 • Gör 360 % skada mot ett mål + ger avbruten.

 • Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.

Passiv förmåga: Doombot-legion

 • När karaktären dör: Ger +1 avvärjning, upp till max 10, till en allierad Doctor Doom.

 • När det blir karaktärens tur och den har:

 • Minst 2 allierade Doombots: Får försvar upp i 2 turer.

 • Minst 3 allierade Doombots: Får snabbhet upp i 2 turer.

 • Minst 4 allierade Doombots: Får anfall upp i 2 turer.

Dooms krig kapitel 2

Nästa etapp i strävan mot att stoppa Doctor Doom börjar snart, i Dooms krig kapitel 2! Hjälp S.T.R.I.K.E. ta sig bakom fiendens linjer i gerillakriget mot Doctor Doom. Samla följande grupper för att gå med i kampen när ni klarat kapitel 1:


Uppdrag 1-3: wakandisk, A.I.M., legosoldat

Uppdrag 4-6: marodör, Spider-Verse, Handen

Uppdrag 7-9: Black Order, Hydra, superrustad


Belöningarna för Dooms krig kapitel 2 består bland annat av överlägsna utrustningsdelar som krävs för utrustningsklass 14 samt karaktärsskärvor av Squirrel Girl och Proxima Midnight. Skärvorna finns här:


Squirrel Girl: 2-6
Proxima Midnight 2-9


Börja rusta upp nu, och se till att inte missa det här storslagna äventyret!

Stature

Ta fram stora arsenalen och krymp slagfältet med Stature! Ant-Mans dotter Cassie Lang utsatte sig för Pympartiklar i hopp om att själv bli en superhjälte. Experimentet fungerade och under aliaset Stature använder hon samma krafter som sin pappa. Som skyddande karaktär i Pymtech-gruppen använder hon hån med försvar upp och regenerering, ger undvik till allierade med lite hälsa, har synergier med Ant-Man och ger allierade Pymtech-karaktärer mer hälsa i Mörkerdimensionen.


Den flexibla beskyddaren:


Egenskaper: hjälte, global, biologisk, skyddande, Pymtech

Grundförmåga: Enorm eliminering

 • Gör 280 % skada mot ett mål + vänd försvar upp.

 • Ger försvar upp till sig själv och 1 slumpmässig PYMTECH-allierad eller allierad TEKNISK HJÄLTE.


Specialförmåga: Stature-stamp

Energikostnad: 3/3

 • Gör 310 % skada mot ett mål.

 • Får hån + försvar upp + regenerering.


Ultimat förmåga: Pym-partikelslag

Energikostnad: 2/5

 • Gör 400 % skada mot ett mål och mål i närheten.

 • Genererar 2 förmågeenergi till alla PYMTECH-allierade och sig själv.


Passiv förmåga: Rak i ryggen

 • När en PYMTECH-allierads hälsa sjunker under 50 %: Ger +1 undvikande till den allierade, upp till max 4. Fyller den här karaktärens snabbhetsmätare med 30 %.

 • När den här karaktärens hälsa sjunker lägre än 50 %: Tar bort hån från sig själv. Om Ant-Man är allierad: Ger hån och +2 undvik, upp till max 4, till Ant-Man.

 • Får +50 % fokus. PYMTECH-allierade får +50 % fokus.

 • I MÖRKERDIMENSIONEN: Karaktären och PYMTECH-allierade får +20 % maxhälsa.

Egenskapsuppdateringar


De två egenskaperna Eternal och stridskonstnär har hittills inte utnyttjats till fullo.  Stridskonstnär krävdes till en av våra evenemangskampanjer, där man bara kunde ha karaktärer med den egenskapen. Eternal användes bara av Thanos och Ultimus men hade inga stridsbonusar. För att ni som spelare inte ska bli förvirrade har vi valt att ta bort båda egenskaperna från alla karaktärer. Om stridskonstnär behövs igen i en framtida evenemangskampanj lägger vi till den som tillfällig egenskap.

 

En ny egenskap vid namn "otäck" kommer snart som en utökning av X-Men-falangen. I samma anda som "våg 1 – Avenger" vill vi lättare kunna identifiera gruppsynergier och bana väg för kommande X-Men-karaktärer. Förutom att lägga till otäck till några befintliga X-Men har vi även justerat några av deras förmågeuppsättningar och utökat vissa förmågor: vissa uppdateringar påverkar alla X-Men medan vissa bara påverkar otäcka X-Men. Dessutom blir X-23 del av X-Men. Ni behöver inte vara oroliga för att ändringarna ska göra någon av karaktärerna mindre effektiva – ändringen är bara till fördel för mutanterna.

Kommande kamper

Få det att bränna till för motståndarna med kamper där tungviktare från Wakanda och Fantastic Four står i fokus. Okoye drar igång sviten med Dora Milaje, där ni får mosa motståndare i karaktärsskärvornas namn för att få Wakandas stavbärande krigare. Se sedan till att hålla den glödande passionen uppe när Human Torchs kamp Eld och lågor gör entré. Grilla fiender och stärk Fantastic Four-gruppen med karaktärsskärvor av deras hetlevrade skjutande karaktär.

Bonus- och blixtevenemang

Nationen Wakanda och Kaosteori

Kaosteori, som dyker upp varje månad, gör comeback den här veckan. Samla era Wakanda-grupper och ta dem genom olika Kaosteori-uppdrag för att få silver- och guldbefordringskrediter. Ni behöver minst 4 wakandiska karaktärer för att spela uppdrag 1–3, och stjärnkravet ökar med 1 för varje uppdrag. För uppdrag 4–7 krävs en komplett grupp med 5 Wakanda-kämpar.


Förbered dem för Kaosteori med det kommande evenemanget Nationen Wakanda, där följande kampanjnoder ger dubbla skärvor av wakandiska karaktärer:


Black Panther: Nexus 4-9

Okoye: Nexus 6-3


Den hjälpande Handen

Ta ninjorna till en ny nivå med det kommande evenemanget Den hjälpande Handen, där antalet Handkaraktärsskärvor som ges i pris i kampanjnoder dubbleras från 2 till 4 i 24 timmar:

Handvakt: Mystiken 1-6

Elektra: Skurkar 1-3

Handbesvärjare: Hjältar 2-9 och Nexus 3-3

Handsvärdsmästare: Skurkar 3-6

Nobu: Skurkar 6-3

Handmördare: Nexus 7-6


Doom beordrar att vi ska avrunda veckans blogg nu.


Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...


Lycka till, befälhavare!


Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.