Galaxens farligaste duo
May 25, 2021

Hej befälhavare,


Två av galaxens mest ökända styvsystrar genomgår en spännande förändring inför Infinity Watchs intåg i striden. Deras uppgraderingar hjälper till att lyfta Infinity Watch som den nya toppgruppen och idag hade vi tänkt visa hur de gör livet surt för sina fiender. Vi drar igång direkt!

Gamora

Galaxens farligaste kvinna blir ännu bättre nu när hon, precis som farsgubben sin, kan bli stärkt! Det ger henne tillgång till helt nya förmågor. Till skillnad från Thanos är Gamoras stärkta tillstånd baserat på en laddningsmekanik. Det är lite komplicerat, så se till att läsa hennes uppdaterade förmågor nedan noggrant.


I samma veva får Gamora bättre attribut i det mesta, så vi kan lugnt konstatera att hennes jobb i Infinity Watch är att göra skada. Det är nästan så hon kan besegra en fiende per tur. 


Möt det stärkta levande vapnet:

Stärkta förmågor

Grundförmåga: Brutala angrepp

 • Gör 290 % skada mot ett mål + ger 2 blödning.

 • Gör 2 bonusattacker som gör 240 % skada.


Specialförmåga: Störta i fördärvet

 • Energikostnad: 4/6

 • Tar bort dödsskydd från alla fiender. Om en fiende hade dödsskydd: Ge +1 dödsskydd, upp till max 3, till alla allierade Infinity Watch.

 • Gör 400 % skada mot alla fiender + ger läkningsblockering i 2 turer.

 • Den här attacken kan inte missa.


Ultimat förmåga: Rekviem

 • Energikostnad: 3/5

 • Får anfall upp under 2 turer. Gör 600 % skada mot ett mål.

 • När hon dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.

 • Den här attacken kan inte väjas eller blockeras.


Passiv förmåga: Farligaste kvinnan

 • Om hon har full hälsa i början av matchen: Återupplivas en gång med 20 % av sin maxhälsa + 20 % per allierad Infinity Watch.

 • När det blir hennes tur: Vänder försvar upp hos en fiende som har försvar upp.

 • När hennes hälsa sjunker lägre än 30 %: Ger hån till den allierade med högst hälsa och ger sig själv 2 regenerering.

 • Får +15 % brytande skada för varje allierad Infinity Watch.

 • Får +10 % fullträffschans. Allierade Guardians och Infinity Watch får +10 % fullträffschans.

 • Ger +5 % fullträffschans till andra allierade.

 • Får +10 000 % resistens mot försvar ned.


Uppdateringar till Gamoras grundförmåga och attribut

Uppgraderade attribut:

 • +100 % hälsa

 • +40 % skada

 • +600 % rustning

 • +20 % fokus och resistens


Grundförmåga (Mördarslag):

 • Förr:

 • Gör 250 % skada mot ett mål och har 50 % chans till bonusattack upp till 2 gånger, som gör 200 % skada.

 • Nu:

  • Gör 290 % skada mot ett mål + 2 bonusattacker som gör 240 % skada.


Specialförmåga (Brutal egg):

 • Förr:

 • Gör 270 % skada mot ett mål.

 • Utför en kedjeattack som gör 200 % skada mot 1–2 mål i närheten.

 • När hon dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.

 • Motattack bryter den här kedjeattacken.

 • Nu:

  • Gör 330 % skada mot ett mål + en kedjeattack som gör 250 % skada mot 2 mål i närheten.

  • När hon dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.

  • Motattack bryter den här kedjeattacken.

  • Om Adam Warlock är allierad: Den här attacken kan kedjeattackera smygande mål och kan inte motattackeras.


Ultimat förmåga (Flygande hugg):

 • Förr:

 • Får anfall upp under 2 turer.

 • Gör 420 % skada mot ett mål.

 • När hon dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.

 • Nu:

  • Får anfall upp under 2 turer.

  • Gör 450 % skada mot ett mål.

  • När hon dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.


Passiv förmåga (Dödliga metoder):

 • Förr:

 • Får +10 % fullträffschans. Ger +10 % fullträffschans till allierade Guardians.

 • Ger +5 % fullträffschans till andra allierade.

 • Nu:

  • När karaktären spawnar: Får +1 laddning för varje allierad som inte är Infinity Watch.

  • Om hon har full hälsa i början av matchen: Återupplivas en gång med 20 % av sin maxhälsa + 20 % per allierad Infinity Watch.

  • När det blir hennes eller en Infinity Watch-allierads tur: Förlorar 1 laddning. När det blir en allierad Adam Warlocks tur: Förlorar 2 laddningar i stället.

  • När det blir hennes tur och hon inte är laddad: Blir stärkt.

  • När hon är stärkt: Fyller snabbhetsmätaren med 50 % + tar bort alla negativa effekter från sig själv + läker sig med 50 % av sin maxhälsa. Om negativa effekter tas bort: Läker sig själv med 10 % per borttagen negativ effekt.

  • När hennes hälsa sjunker lägre än 30 %: Ger hån till den allierade med högst hälsa och ger sig själv 2 regenerering.

  • Får +10 % fullträffschans. Allierade Guardians och Infinity Watch får +10 % fullträffschans.

  • Ger +5 % fullträffschans till andra allierade.

  • Får +10 000 % resistens mot försvar ned.

Nebula

Nebula får sig också en hel del förbättringar som gör henne väldigt potent i strid.


I Infinity Watch-gruppen gör hon massvis med extraskada, både genom hjälp och motattacker från specialförmågan Utmanande fiende. Hennes hjälp gör 100 % skada med en komplett Infinity Watch-grupp. Sett till defensiven hjälper hon till med undvikningar genom sin ultimata förmåga, Massaker. Och på tal om massakrer ger den ultimata förmågan även läkningsblockering, och har hon minst tre allierade Infinity Watch utförs en kedjeattack mot upp till 10 mål i närheten. Det har aldrig känts så bra att gå loss på arméer av underhuggare, kloner och kopior!


Den 1 juni ersätter hon Legoskytt i Nexus 4-6, så vill ni stärka Nebula med karaktärsskärvor är det dit ni ska gå. (Legoskytt ligger kvar i rädbutiksrotationen.)


Stärk stridsmaskinen:


Grundförmåga: Ihärdig jakt

 • Förr:

 • Gör 280 % skada mot ett mål.

 • Får snabbhet upp i 1 tur.

 • Nu:

  • Gör 320 % skada + 10 % av målets maxhälsa.

  • Får snabbhet upp.


Specialförmåga: Utmanande fiende

 • Förr:

 • Gör 200 % skada mot ett mål + får 2 motattack.

 • Nu:

  • Gör 310 % skada mot ett mål + får 2 motattack.

  • Ger 2 motattack till alla allierade Infinity Watch.


Ultimat förmåga: Massaker

 • Förr:

 • Gör 320 % skada mot ett mål.

 • Har 60 % chans att utföra en kedjeattack som gör 250 % skada mot upp till 2 mål i närheten.

 • Får 2 undvik.

 • Motattack bryter den här kedjeattacken.

 • Nu:

  • Gör 350 % skada mot ett mål + ger läkningsblockering.

  • Utför en kedjeattack som gör 270 % skada mot 2 mål i närheten + ger läkningsblockering.

  • Om hon har minst 3 allierade Infinity Watch: Utför en kedjeattack mot 10 mål i närheten.

  • Får 2 undvik.  Ger undvik till alla allierade Infinity Watch.

  • Motattack bryter den här kedjeattacken.

  • Om hon har minst 3 allierade Infinity Watch: Den här attacken kan inte motattackeras.

  • Attacker gör alltid fullträff om målet är åkallat eller klonat.


Passiv förmåga: Utnyttja svaghet

 • Förr:

 • 15 % chans att hjälpa när en allierad attackerar.

 • 15 % chans att återupplivas med 10 % av maxhälsan när hon dör.

 • Nu:

  • När hon spawnar: Får snabbhet upp.

  • Om hon har full hälsa i början av matchen: Återupplivas en gång med 10 % av sin maxhälsa + 15 % per allierad Infinity Watch.

  • När hon återupplivas: Får dödsskydd.

  • När det blir hennes tur: Ger hjälp nu + snabbhet upp till 1 slumpmässig allierad Gamora.

  • Får +20 % hjälpchans + 20 % per allierad Infinity Watch.


Mer info om Infinity Watch-gruppen kommer inom kort.


Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...


Lycka till, befälhavare!


© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.