Synergitextproblem: koreanska, japanska, kinesiska och thailändska
December 8, 2022

Ett känt problem kommer att uppstå när version 6.6 släpps. Följande gäller bara koreanska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell) och thailändska: speltext som beskriver synergier för karaktärer är ofullständig. En ny klient krävs för att åtgärda problemet, så det kommer antagligen inte att lösas förrän version 6.7 släpps nästa år. Vi beklagar besväret.

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.