Uppdateringsinformation för 6.6.0
December 7, 2022

Resan mot Apocalypse blev just lite mer hisnande med Archangels dödsplågoevenemang och Red Hulks krigsryttarsaga!

Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Nytt dödsplågoevenemang: stärk bioniska Avengers och wakander för att få karaktärsskärvor av Apocalypses högtflygande fjärde ryttare Archangel, som ni behöver tillsammans med den fullständiga dödsfröet-gruppen för att så småningom låsa upp Apocalypse.

• Nya Krigets saga: klara den för att få uppväckta förmågematerial, blå K2-klassad iso-8 på nivå 5 och den exklusiva dräkten Kriget till Apocalypses radioaktiva tredje ryttare Red Hulk.

• Utöka er samling kämpar med 6 nya spelbara karaktärer: Archangel, Nemesis, U.S. Agent, Captain Carter, Agent Venom, och Titania

• Förmåge- och attributsförbättringar till: Captain America, Winter Soldier, Ultron, Ultron-accelerator, Ultron-monterare och Ultron-brännare

• Nya dräkter: Ingen väg hem (Doctor Octopus), Lady Sif (Sif), Kriget (Red Hulk), Jultröja (Drax)

• Samla en toppgrupp till Nemesis evenemangskampanj Slutets budbärare.

• Uppdaterade smältdegelsbelöningar: belöningarna har uppdaterats genomgående – det inkluderar rangbelöningar, som ger bättre priser för de två bästa placeringarna.

• Evenemanget Groot-julen är stulen: sprid julglädje i karaktärsgalleriet genom att få Guardians-karaktärsskärvor, guld och andra fröjdefulla belöningar i det här julevenemanget!

• Allianskrigsrepriser (offentlig beta): ni kan nu se repriser av allianskrigsstrider! Det här är en offentlig betaversion av funktionen och är tillgänglig för alla i allianskriget.

• Ny Enade hjältar-svårighetsnivå: svårt, kapitel 3 och 4

• Ny Enade skurkar-svårighetsnivå: svårt, kapitel 3 och 4

• Alliansrekommendationer: få ett meddelande i inkorgen med alliansrekommendationer om era nuvarande alliansmedlemmar inte är tillräckligt aktiva.

• Uppdaterade lotterierbjudanden: när ni trycker på ikonerna i erbjudandena ser ni nu en lista över möjliga föremål och hur stor deras förekomst är.Buggar

• Gambits passiva förmåga Välj ett kort riktade inte in sig på den mest skadade fienden som den skulle.

• Valkyrie återvände inte till sin ursprungsposition på slagfältet efter att hon eliminerade fienden med sin grundförmåga Stigande hugg.

• Handskyttens utrustningsattribut sänktes lite när man uppgradera honom till utrustningsklass 16.

• Red Hulk fick ingen extra laddning under vissa attacker mot flera mål i allianskrig.

• Viss text och vissa flikar och knappar överlappade på ultrabreda enheter.


Karaktärsuppdateringar

Red Hulk (uppväckta förmågor)

Specialförmåga:

●    Mörbultning, nivå 7:

●    Energikostnad: 3/3.

●    Tar bort barriär hos ett mål och mål i närheten.

●    Gör 350 % skada mot målet och mål i närheten, ger anfall ned i 2 turer och tömmer snabbhetsmätaren med 10 %.

●    Tar bort engångsåterupplivningen från målet.

●    Upprepar den här attacken 1 gång till.

●    I KRIG: Upprepar den här attacken 2 gånger till i stället.

●    Mörbultning, nivå 8:

●    Energikostnad: 3/3.

●    Tar bort barriär hos ett mål och mål i närheten.

●    Gör 350 % skada mot målet och mål i närheten, ger anfall ned i 2 turer och tömmer snabbhetsmätaren med 10 %.

●    Tar bort engångsåterupplivningen från målet. Om Apocalypse är allierad, eller med minst 3 allierade RYTTARE: Tar även bort engångsupplivning från mål i närheten.

●    Upprepar den här attacken 1 gång till.

●    I KRIG: Upprepar den här attacken 2 gånger till i stället.

●    Fyller snabbhetsmätaren för 1 slumpmässig allierad RYTTARE i närheten med 10 %.

●    Fyller 1 slumpmässig allierad Apocalypses snabbhetsmätare med 15 %.

Passiv förmåga:

●    Se rött, nivå 5:

●    När karaktären spawnar och är redo: Slutar vara redo.

●    När han spawnar och Hulk är allierad: Får skydd och immunitet.

●    När det blir hans tur: Läker sig själv med 20 % av sin maxhälsa.

●    Efter varje tur, om han har minst 5 laddningar: Får 7 förmågeenergi och fyller sin snabbhetsmätare med 50 %. Det här kan bara ske en gång per match och en gång per KRIG.

●    När en fiende attackerar karaktären: Får +1 laddning, upp till max 5.

●    Får +60 % fokus. GAMMA-allierade får +60 % fokus.

●    För varje laddning: Får +10 % snabbhet, +20 % blockeringschans och +20 % chans till motattack.

●    I KRIG:

●    > När karaktären spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 10 % + 10 % per GAMMA-allierad.

●    > Om han har minst 3 GAMMA-allierade och en fiende attackerar honom: Får ytterligare +1 laddning, upp till max 5.

●    > När en fiende attackerar en GAMMA-allierad: Får +1 laddning, upp till max 5.

●    > Får +50 % skademinskning. GAMMA-allierade får +50 % skademinskning.

●    > Får +50 % resistens. GAMMA-allierade får +50 % resistens.

●    > Han kan inte ge försvar upp och mindre försvar upp till sig själv och GAMMA-allierade.

●    Se rött, nivå 6:

●    När karaktären spawnar och är redo: Slutar vara redo.

●    När han spawnar och Hulk är allierad: Får skydd och immunitet.

●    När det blir hans tur: Läker sig själv med 20 % av sin maxhälsa.

●    Efter varje tur, om han har minst 5 laddningar: Får 7 förmågeenergi och fyller sin snabbhetsmätare med 50 %. Det här kan bara ske en gång per match och en gång per KRIG.

●    När en fiende attackerar karaktären: Får +1 laddning, upp till max 5.

●    Efter karaktärens tur, om Apocalypse är allierad: Får +1 laddning, upp till max 5.

●    Får +60 % fokus. GAMMA-allierade får +60 % fokus.

●    Apocalypse och alla allierade RYTTARE får +60 % fokus.

●    För varje laddning: Får +10 % snabbhet, +20 % blockeringschans och +20 % chans till motattack.

●    I KRIG:

●    > När karaktären spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 10 % + 10 % per GAMMA-allierad.

●    > Om han har minst 3 GAMMA-allierade och en fiende attackerar honom: Får ytterligare +1 laddning, upp till max 5.

●    > När en fiende attackerar en GAMMA-allierad: Får +1 laddning, upp till max 5.

●    > Får +50 % skademinskning. GAMMA-allierade får +50 % skademinskning.

●    > Får +50 % resistens. GAMMA-allierade får +50 % resistens.

●    > Han kan inte ge försvar upp och mindre försvar upp till sig själv och GAMMA-allierade.

Captain America

Uppgraderade attribut:

●    +49 % hälsa

●    +40 % skada

●    +16 % rustning

●    +46 % fokus

●    +32 % resistens

 

Grundförmåga: Sköldtackling

Förr:

●    Gör 220 % skada mot målet. Utför en kedjeattack som gör 170 % skada mot 1–2 mål i närheten. Får försvar upp i 1 tur. Motattack bryter den här kedjeattacken.

 

Nu:

●    Gör 250 % skada mot ett mål + ger anfall ned i 2 turer. Utför en kedjeattack som gör 170 % skada mot 2 mål i närheten + ger anfall ned i 2 turer.

●    Får försvar upp.

●    Motattack bryter den här kedjeattacken.

 

Specialförmåga: Inspirera


Förr:

●    Karaktären får hån och försvar upp. Ger försvar upp till alla allierade. Ger 1 förmågeenergi till 1–2 allierade AVENGERS. Ger 1 förmågeenergi till 1–3 slumpmässiga allierade.


Nu:

●    Tar bort alla negativa effekter från sig själv. Tar bort 2 slumpmässig negativa effekter från alla REBIRTH-allierade.

●    Får hån i 2 turer. Ger försvar upp i 2 turer och immunitet i 2 turer till sig själv och alla allierade.

●    Ger 1 förmågeenergi till 1–2 slumpmässiga allierade AVENGERS.

●    Ger 1 förmågeenergi till 1–3 slumpmässiga allierade.

●    I RÄDER: Ger 1 förmågeenergi till 4 slumpmässiga REBIRTH-allierade.


Ultimat förmåga: Sköldkast


Förr:

●    Gör 300 % skada mot ett mål + tar bort 2 positiva effekter. Utför en kedjeattack som gör 230 % skada mot 2–3 mål i närheten + tar bort 2 positiva effekter. Om karaktären har minst 1 allierad VÅG 1 – AVENGER: Får +60 % snabbhetsmätare. Väjning bryter den här kedjeattacken.


Nu:

●    Gör 300 % skada mot ett mål + tar bort 3 positiva effekter. Utför en kedjeattack som gör 230 % skada mot 3 andra mål + tar bort 3 positiva effekter.

●    Om karaktären har minst 1 allierad VÅG 1 – AVENGER eller REBIRTH-allierad: Fyller sin snabbhetsmätare med +60 %.

●    Om karaktären har minst 3 icke-åkallade REBIRTH-allierade: Alla attacker får +5 000 % extra fokus.

●    Väjning bryter den här kedjeattacken.

 

Passiv förmåga: Samlas

 

Förr:

●    +25 % blockeringschans. +20 % blockeringsstyrka. +20 % blockeringschans per AVENGER-allierad.

●    När en allierad VÅG 1 – AVENGER dör: Läker alla allierade med 10 % av sin maxhälsa. Får +20 % maxhälsa.

●    Allierade VÅG 1 – AVENGERS får +20 % maxhälsa.

●    I KRIG: Får ytterligare +20 % maxhälsa. Allierade VÅG 1 – AVENGERS får ytterligare +20 % maxhälsa.

 

Nu:

●    När karaktären spawnar: Ger 2 avvärjning till sig själv och alla allierade.

●    När karaktären eller en REBIRTH-allierads maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Tar bort alla negativa effekter från sig själv + får hån i 2 turer.

●    När en allierad VÅG 1 – AVENGER dör: Läker alla allierade med 10 % av sin maxhälsa.

●    Får +25 % blockeringschans + 20 % för varje allierad AVENGER eller REBIRTH-allierad.

●    Får +20 % blockeringsstyrka. I RÄDER: Får ytterligare +30 % blockeringsstyrka.

●    Får +20 % maxhälsa. Allierade VÅG 1 – AVENGERS får +20 % maxhälsa. I KRIG: Karaktären och allierade VÅG 1 – AVENGERS får ytterligare +20 % maxhälsa.

 

Winter Soldier

 

Uppgraderade attribut:

●    +54 % hälsa

●    +29 % skada

●    +26 % rustning

●    +62 % fokus

●    +132 % resistens

 

Grundförmåga: Vinteranfall

Förr:

●    Gör 290 % skada och 25 % brytande skada mot ett mål.

Nu:

●    Gör 290 % skada och 25 % brytande skada mot ett mål + ger försvar ned.

 

Specialförmåga: Ihärdig mördare

 

Förr:

●    Gör 210 % skada mot ett mål + ger blödning. Utför en bonusattack som gör 150 % skada mot ett mål 2 gånger + 75 % chans att ge blödning.

 

Nu:

●    Gör 300 % skada mot ett mål + ger blödning. Utför en bonusattack som gör 210 % skada mot ett mål 3 gånger + ger blödning.

 

Ultimat förmåga: Mekanisk arm

Förr:

●    Gör 630 % skada mot ett mål + ger läkningsblockering i 2 turer. Kan inte blockeras.

 

Nu:

●    Tar bort 3 positiva effekter hos ett mål.

●    Gör 630 % skada mot ett mål + ger läkningsblockering i 2 turer.

●    I RÄDER:

> Om karaktären har minst 3 REBIRTH-allierade: Knockar ett mål i 2 turer.

> Ger avbruten till målet i 2 turer.

> Får +5 000 % extra fokus för den här attacken.

●    Den här attacken kan inte väjas eller blockeras.

 

Passiv förmåga: Expertmördare

Förr:

●    Får +15 % fullträffschans.

●    Om Baron Zemo är allierad: Får +20 % maxhälsa.

●    Karaktären och alla HYDRA-allierade får ytterligare +10 % fullträffschans

 

Nu:

●    När en allierad Captain America attackeras: Ger anfall upp till alla REBIRTH-allierade.

●    Får +30 % resistens. REBIRTH-allierade får +30 % resistens. I RÄDER: Karaktären och alla REBIRTH-allierade får ytterligare +30 % fokus.

●    Får +25 % fullträffschans. REBIRTH-allierade får +25 % fullträffschans.

●    HYDRA-allierade får +10 % fullträffschans.

●    Om Baron Zemo eller Captain America är allierad: Får +20 % maxhälsa.

 

Ultron

●    Får egenskapen MASTERS OF EVIL

 

Uppgraderade attribut

●    +30 % hälsa

●    +10 % skada

●    +20 % rustning

●    +50 % fokus

●    +10 % resistens

 

Grundförmåga: Upplösarstråle

Förr:

●    Gör 340 % skada mot ett mål + kopierar och tar bort 2 positiva effekter. Tar bort hån från sig själv.

 

Nu:

●    Gör 340 % skada mot ett mål + kopierar och tar bort 2 positiva effekter. Tar bort hån från målet och sig själv.

 

Specialförmåga: Fabriksuppgradering

Förr:

●    Åkallar 3 Ultron-underhuggare som gör 340 % vanlig skada och har 100 % vanlig hälsa. Ger försvar upp till sig själv och alla allierade ULTRON-UNDERHUGGARE i 2 turer.

●    Karaktärer som kan åkallas:

●    > Ultron-brännare

●    > Ultron-accelerator

●    > Ultron-monterare

 

Nu:

●    Åkallar 3 Ultron-underhuggare som gör 340 % vanlig skada och har 100 % vanlig hälsa. Ger försvar upp till sig själv och alla MASTERS OF EVIL-allierade i 2 turer.

●    Karaktärer som kan åkallas:

> Ultron-brännare

> Ultron-accelerator

> Ultron-monterare

 

Ultimat förmåga: Utplåningssystem

Förr:

●    Gör 700 % brytande skada mot ett mål. Den här förmågan gör dubbel skada mot mål med försvar upp. Får 1 förmågeenergi per positiv effekt hos sig själv.

 

Nu:

●    Gör 700 % brytande skada mot ett mål. Den här förmågan gör dubbel skada mot mål med försvar upp. Får 1 förmågeenergi per positiv effekt hos sig själv.

●    Fiender som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●    I SMÄLTDEGELN: Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.

 

Passiv förmåga: Ultron Prime

●    Förr:

●    Om hälsan är full i början av matchen: Återupplivas en gång med 50 % av sin maxhälsa.

●    När karaktären dödar: Förlänger alla positiva effekter hos sig själv och alla allierade TEKNISKA SKURKAR med 1.

●    Nu:

●    Om hälsan är full i början av matchen: Återupplivas en gång med 75 % av sin maxhälsa.

●    När karaktären dödar: Förlänger alla positiva effekter hos sig själv, alla MASTERS OF EVIL-allierade och alla allierade TEKNISKA SKURKAR med 1.

●    I SMÄLTDEGELN: Karaktären och alla MASTERS OF EVIL-allierade får +50 % rustning.

 

Ultron-accelerator (Ultron-underhuggare)

●    Får egenskapen MASTERS OF EVIL

 

Specialförmåga: Överväxel

Förr:

●    Ger snabbhet upp i 2 turer till sig själv, Ultron och 4 andra slumpmässiga allierade + fyller Ultrons snabbhetsmätare 25 %. Om Ultron redan har snabbhet upp: Fyller hans snabbhetsmätare med 40 % i stället för 25 %.

 

Nu:

●    Ger snabbhet upp i 2 turer till sig själv, alla MASTERS OF EVIL-allierade och 4 andra slumpmässiga allierade + fyller Ultrons snabbhetsmätare 25 %. Om Ultron redan har snabbhet upp: Fyller hans snabbhetsmätare med 40 % i stället för 25 %.

Ultron-monterare (Ultron-underhuggare)

●    Får egenskapen MASTERS OF EVIL

 

Specialförmåga: Fusion

Förr:

●    Läker sig själv + de 4 mest skadade allierade som inte är Ultron med 7 000 hälsa + 15 % av sin maxhälsa.

●    Läker Ultron med 14 000 hälsa + 25 % av sin maxhälsa + ger regenerering i 2 turer.

●    Tar bort 4 negativa effekter från Ultron.

●    Fyller Ultrons snabbhetsmätare med 25 %.

 

Nu:

●    Läker sig själv, alla MASTERS OF EVIL-allierade utom Ultron och de 4 mest skadade MASTERS OF EVIL-allierade som inte är Ultron med 7 000 hälsa + 15 % av sin maxhälsa.

●    Läker Ultron med 14 000 hälsa + 25 % av sin maxhälsa + ger regenerering i 2 turer.

●    Tar bort 4 negativa effekter från Ultron.

●    Fyller Ultrons snabbhetsmätare med 25 %.

 

Ultron-brännare (Ultron-underhuggare)

●    Får egenskapen MASTERS OF EVIL

 

Specialförmåga: Tändning

Förr:

●    Ger anfall upp i 2 turer till sig själv, Ultron och 4 andra slumpmässiga allierade + fyller Ultrons snabbhetsmätare 25 %. Om Ultron redan fått anfall upp: Ger 1 förmågeenergi.

 

Nu:

●    Ger anfall upp i 2 turer till sig själv, alla MASTERS OF EVIL-allierade och 4 andra slumpmässiga allierade + fyller Ultrons snabbhetsmätare 25 %. Om Ultron redan fått anfall upp: Ger 1 förmågeenergi.

 

 **Obs! Det som står i det här blogginlägget kan komma att ändras innan det implementeras i själva spelet.**

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.