Uppdateringsinformation för 6.1.0
May 3, 2022

Bjud på en maktdemonstration i den nya Kosmiska smältdegeln!


Living Tribunal försöker återställa balansen i multiversum och kommer att bedöma alla befälhavare i en serie prövningar. Möt sju andra befälhavare och försök att överrumpla deras försvar i en utslagsturnering. Living Tribunal belönar dig och alla deltagare rikligt för era insatser med blågrön utrustning.


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Nya spelläget Kosmiska smältdegeln: Tävla mot andra befälhavare i rullande utslagsturneringar som går ut på att besegra motståndarnas försvarsrum medan du skyddar ditt eget. Tjäna smältdegelskrediter att handla för i den kosmiska smältdegelns butik.

• Fyll på i karaktärsgalleriet med 5 nya spelbara karaktärer: Gambit, Spider-Woman, Nico Minoru, Fantomex och Dazzler.

• Förbättrade förmågor och attribut hos Captain Marvel och Jessica Jones.

• Förbättrade förmågor hos Black Panther, M'Baku, Okoye, Shuri och Killmonger så att de fungerar bättre i den kosmiska smältdegeln.

• Hälsoattributet har förbättrats hos A.I.M.-infekterare, Bullseye, Handsvärdsmästare, Handmördare, Handskytt, Vision, Doctor Strange, Pyro, Rocket Raccoon, Star-Lord, Yoyo, Crystal och Quake.

• Nya dräkter: Mordo – Vansinnets multiversum, Wong – Mästerlig magiker och Ms. Marvel – Inte vanlig.

• Samla en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen elegant inför Fantomex evenemangskampanj: Att X:a en tjuv.

• Akta er för A-Force: Delta i utvalda evenemang under maj för att rekrytera Spider-Woman.

• Butiksuppdatering: Nu går det att öppna fler utvalda klot samtidigt, inklusive klot från kampbutiken.

• Inkorgsuppdatering: En Hämta allt-knapp har lagts till i meddelanden med belöningar. Vi har även lagt till möjligheten att se vilka belöningar som hämtats från inkorgsmeddelanden – det gick inte att se förut.

• Karaktärsuppdatering: Gränsen för att använda Utrusta allt har sänkts från befälhavarnivå 40 till 30.

• Mörkerhälsa: Maxkapaciteten för mörkerhälsopaket har höjts från 100 till 250.

• Nya alliansikoner tillagda.

• Förbättrat Avenger Tower: Nu kan man filtrera karaktärerna på "Ingen väntetid pågår".


Buggar

• Textfix: Beskrivningen av Drax ultimata förmåga, God kamp, saknade att den inte kan motattackeras. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Textfix: Beskrivningen av Doctor Voodoos ultimata förmåga, Själsmanipulering, saknade att den inte kan motattackeras. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Dormammus passiva förmåga, Dread One, sänkte alltid kosmiska slagsmålskaraktärers hjälpchans med 100 % oavsett hans hälsa. Beskrivningen av den passiva förmågan har uppdaterats för att matcha det nuvarande beteendet.

• Textuppdatering: Beskrivningen av Dormammus specialförmåga, Skuggregn, saknade att den bara ger knockad i 1 tur. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Spellägesflikarna skymdes när man höll enheten så att hacket i skärmens överkant var på höger sida.

• När man valde sparad grupp i Avengers Tower visades sparade grupper från kampen trots att gruppfliken var vald som standard.

• Chattfixar: Möjligheten att klistra in text och automatiska radbrytningar har återställts.

• Chattmarkören i spelet var svår att se och flytta.

• Dark Phoenix attackerade inte och gav inte försvar ned till fiender vid spawning om Phoenix eliminerades med blödning.


Karaktärsuppdateringar

Uppdateringar: maxhälsa

Vi har uppdaterat maxhälsoattributet för följande karaktärer:

 • A.I.M.-infekterare: +17 %
 • Bullseye: +17 %
 • Handsvärdsmästare: +17 %
 • Handmördare: +17 %
 • Handskytt: +17 %
 • Vision: +21 %
 • Doctor Strange: +21 %
 • Pyro: +21 %
 • Rocket Raccoon: +21 %
 • Star-Lord: +21 %
 • Yoyo: +40 %
 • Crystal: +30 %
 • Quake: +48 %

Jessica Jones

Uppgraderade attribut:

 • +41 % hälsa
 • +21 % skada
 • +131 % rustning
 • +28 % fokus
 • +13 % snabbhet

 

Grundförmåga: Käkkrossare

Förr:

 • Gör 220 % skada mot ett mål + har 50 % chans att utföra en bonusattack som gör 170 % skada 1–2 gånger.
 • Genererar 1 förmågeenergi till sig själv eller en slumpmässig allierad DEFENDER.
 • Varje attack har 50 % chans att generera 1 förmågeenergi till karaktären eller en slumpmässig allierad.

Nu:

 • Gör 220 % skada mot ett mål + har 50 % chans att utföra en bonusattack som gör 170 % skada 1–2 gånger.
 • Genererar 1 förmågeenergi till en slumpmässig allierad DEFENDER eller A-FORCE-allierad som inte har full energi, eller till sig själv.
 • Varje attack har 50 % chans att generera 1 förmågeenergi till karaktären eller en slumpmässig allierad.

 

Specialförmåga: Skaka av det

Förr:

 • Tar bort alla negativa effekter från sig själv och alla allierade.
 • Genererar 1 förmågeenergi till alla allierade DEFENDERS. Genererar 4 förmågeenergi till slumpmässiga allierade.

Nu:

 • Tar bort alla negativa effekter från sig själv och alla allierade.
 • Genererar 1 förmågeenergi till alla allierade DEFENDERS eller A-FORCE-allierade. Genererar 4 förmågeenergi till slumpmässiga allierade.
 • Ger sig själv och alla A-FORCE-allierade en barriär på 20 % av sin maxhälsa. Ger alla andra allierade en barriär på 10 % av sin maxhälsa.
 • Ger +1 försvar upp i upp till max 3 turer till sig själv och alla A-FORCE-allierade.
 • Ger immunitet till sig själv och alla A-FORCE-allierade.

 

Ultimat förmåga: Ratning

Förr:

 • Gör 400 % skada mot ett mål + tar bort alla positiva effekter.
 • Får +100 000 % extra fokus för den här attacken.

Nu:

 • Gör 400 % skada mot målet och mål i närheten + tar bort alla positiva effekter.
 • Får +100 000 % extra fokus för den här attacken.

 

Passiv förmåga: Förnekelse

Förr:

 • Får +40 % resistens.
 • Allierade DEFENDERS får +40 % resistens.
 • Andra URBANA allierade får +20 % resistens.
 • Andra allierade får +15 % resistens.

Nu:

 • Får +10 % maxhälsa. A-FORCE-allierade får +10 % maxhälsa.
 • Får +40 % rustning. A-FORCE-allierade får +40 % rustning.
 • Får +40 % resistens. Allierade DEFENDERS och A-FORCE-allierade får +40 % resistens.
 • Andra URBANA allierade får +20 % resistens.
 • Andra allierade får +15 % resistens.
 • I KRIGSANFALL: När karaktären spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 5 % + 5 % per A-FORCE-allierad.

Captain Marvel

Uppgraderade attribut

 • +34 % hälsa
 • +28 % skada
 • +47 % rustning
 • +16 % fokus
 • +16 % resistens

 

Förr:

Passiv förmåga: Högre. Längre. Snabbare.

 • När karaktären är Binary får hon: 25 % skada, 25 % rustning, 100 % fokus och 100 % resistens. När karaktären är Binary gör hon 150 % skada mot alla fiender i slutet av turen.
 • När karaktären spawnar: Förlorar alla laddningar. Om hon förlorade laddningar: Får regenerering.
 • När karaktären spawnar: Får en laddning.
 • När karaktären spawnar och minst en allierad är MILITÄR: Får en till laddning.
 • Allierade MILITÄRER får +15 % maxhälsa.
 • Allierade MILITÄRER gör +10 % skada.
 • Om karaktären inte är Binary och får förmågeenergi: Får +1 laddning, upp till max 5.
 • När det blir karaktärens tur: Läker sig själv med 20 % av maxhälsan.

 

Nu:

 • I Binary: Gör 25 % skada och får 25 % rustning, 100 % fokus och 100 % resistens.
 • I Binary: I slutet av turen: Gör 150 % skada mot alla fiender + tar bort all undvik.
 • I KRIG, om karaktären har minst 2 A-FORCE-allierade och är i Binary: Den här attacken kan inte blockeras eller väjas.
 • När det blir karaktärens tur: Läker sig själv med 20 % av sin maxhälsa.
 • När karaktären spawnar: Förlorar alla laddningar. Om hon förlorade laddningar: Får regenerering.
 • När karaktären spawnar: Får en laddning.
 • När karaktären spawnar och minst en allierad är MILITÄR: Får en till laddning.
 • Får +10 % maxhälsa.
 • A-FORCE-allierade får +10 % maxhälsa.
 • Allierade MILITÄRER får +15 % maxhälsa.
 • Allierade MILITÄRER gör +10 % skada.
 • Om karaktären inte är Binary och får förmågeenergi: Får +1 laddning, upp till max 5.

Black Panther

Uppgraderade attribut

 • 154 % mer hälsa
 • 45 % mer skada
 • 12 % mer rustning
 • 53 % mer fokus
 • 21 % mer resistens

 

Grundförmåga: Klös

Förr:

 • Gör 210 % skada + 30 % brytande skada mot ett mål + ger långsam.

Nu:

 • Gör 210 % skada + 30 % brytande skada mot ett mål + ger långsam och blödning.

 

Specialförmåga: Jägarande

Förr:

 • Gör 230 % skada + 30 % brytande skada mot ett mål.
 • Får anfall upp i 2 turer. När karaktären gör fullträff: Får motattack.

Nu:

 • Gör 230 % skada + 30 % brytande skada mot ett mål.
 • Ger anfall upp i 2 turer till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • När karaktären gör fullträff: Ger 2 motattack till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • Om karaktären har minst 2 WAKANDISKA allierade: Den här attacken får +100 % fullträffschans.

 

Ultimat förmåga: Panterrusning

Förr:

 • Gör 280 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 200 % skada mot 1–3 mål i närheten. Motattack bryter den här kedjeattacken.
 • När karaktären är redo: Gör i stället 250 % skada mot alla fiender och förlorar sedan alla laddningar. Den här attacken gör +20 % skada per laddning.
 • Alla attacker gör +30 % brytande skada och har +20 % extra fullträffschans.

Nu:

 • Gör 280 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 200 % skada mot 1–3 mål i närheten.
 • Motattack bryter den här kedjeattacken.
 • När karaktären är redo: Gör i stället 280 % skada mot alla fiender. Den här attacken gör +40 % skada per laddning.
 • I SMÄLTDEGELN, om karaktären har minst 4 laddningar: Fyller sin och alla WAKANDISKA allierades snabbhetsmätare med 30 %.
 • Förlorar alla laddningar.
 • Alla attacker gör +30 % brytande skada och har +20 % extra fullträffschans.
 • Om karaktären har minst 4 WAKANDISKA allierade: Den här attacken kan inte väjas.

 

Passiv förmåga: Wakandas försvarare

Förr:

 • När maxhälsan sjunker lägre än 50 %: Får +1 laddning, upp till max 5.
 • När karaktären dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.
 • Vid försvar upp: Får avvärjning.

Nu:

 • När karaktären attackeras: Får +1 laddning, upp till max 5.
 • När karaktären dödar: Fyller snabbhetsmätaren med 100 %.
 • Vid försvar upp: Får avvärjning och regenerering.
 • I SMÄLTDEGELN, när karaktären är redo: Karaktären och alla WAKANDISKA allierade gör +15 % skada och 50 % absorbering.

M'Baku

Uppgraderade attribut

 • +29 % hälsa
 • +38 % skada
 • +25 % rustning
 • +68 % fokus
 • +57 % resistens

 

Specialförmåga: Bergets kall

Förr:

 • Får hån + 2 motattack. Får +2 laddningar, upp till max 5.

Nu:

 • Får hån i 2 turer.
 • Ger 2 motattack till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • Får +2 laddningar, upp till max 5.
 • Ger försvar upp i 2 turer till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.

 

Ultimat förmåga: Jabarilavin

Förr:

 • Gör 320 % skada mot ett mål och alla mål i närheten. När karaktären dödar: Utför en kedjeattack mot ett mål intill det primära målet och gör 320 % skada mot det och alla mål i närheten.
 • Vid försvar upp: Läker med 15 % av maxhälsan. Om karaktären redan har full hälsa: Får +1 försvar upp.

Nu:

 • Gör 320 % skada mot ett mål och alla mål i närheten + ger +1 sårbar, upp till max 3.
 • Utför en kedjeattack mot ett mål intill det primära målet och gör 320 % skada mot det och alla mål i närheten + ger +1 sårbar, upp till max 3, om något av de tidigare målen stod emot den förra attacken.
 • Ger +2 laddningar, upp till max 5, till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • Motattack bryter inte den här kedjeattacken.

 

Passiv förmåga: Förfädernas kraft

Förr:

 • När karaktären är redo: Får +100 % blockeringschans och +50 % blockeringsstyrka.
 • Vid blockering: Förlorar 1 laddning.
 • Vid blockering i RÄDER: Läker med 10 % av maxhälsan.
 • I RÄDER: Får +25 % blockeringschans.

Nu:

 • Vid försvar upp: Läker med 15 % av maxhälsan. Om karaktären redan har full hälsa: Får +1 försvar upp.
 • Om karaktären är redo och en WAKANDISK allierads hälsa sjunker lägre än 50 %: Tar bort alla negativa effekter från sig själv, får +1 hån, upp till max 3, och förlorar 1 laddning.
 • Får +25 % blockeringschans.
 • När karaktären är redo: Får ytterligare +100 % blockeringschans och +50 % blockeringsstyrka.
 • Vid blockering: Förlorar 1 laddning och läker med 10 % av maxhälsan.
 • I SMÄLTDEGELN, om karaktären har minst 2 WAKANDISKA allierade: Minskar rustningen med 30 % för alla fiender med sårbar.

Okoye

Uppgraderade attribut

 • +84 % hälsa
 • +45 % skada
 • +95 % rustning
 • +84 % fokus
 • +21 % resistens

 

Grundförmåga: Spjuthugg

Förr:

 • Gör 200 % skada mot ett mål + tar bort en positiv effekt.
 • Får +50 % extra fokus för den här attacken.

Nu:

 • Gör 200 % skada mot ett mål + tar bort 2 positiva effekter.
 • Får +50 % extra fokus för den här attacken.

 

Specialförmåga: Precisionsattack

Förr:

 • Gör 220 % skada mot ett mål + ger försvar ned. Utför en kedjeattack som gör 190 % skada mot 1 mål i närheten.
 • Motattack bryter den här kedjeattacken.

Nu:

 • Gör 220 % skada mot ett mål + ger försvar ned i 1 tur och anfall ned i 2 turer.
 • Utför en kedjeattack som gör 190 % skada mot 4 mål i närheten.
 • I SMÄLTDEGELN: Minskar snabbhetsmätaren för alla mål med immunitet med 35 %.
 • Motattack bryter den här kedjeattacken.

 

Ultimat förmåga: Spetsning

Förr:

 • Får anfall upp.
 • Gör 280 % brytande skada mot ett mål + tömmer snabbhetsmätaren med 50 %.

Nu:

 • Får anfall upp.
 • Gör 320 % brytande skada mot ett mål + tömmer snabbhetsmätaren med 50 %.
 • Den här attacken gör +40 % skada per laddning.
 • I SMÄLTDEGELN: Tar bort målets engångsåterupplivning. Målet kan inte stå emot den här attacken.
 • I SMÄLTDEGELN, om karaktären har minst 4 laddningar: Får 3 förmågeenergi.
 • Den här attacken ignorerar försvar upp och kan inte väjas.

 

Passiv förmåga: Dora Milaje

Förr:

 • Gör +50 % brytande skada. Vid försvar upp: Får immunitet.
 • När karaktären eller en WAKANDISK allierad gör fullträff: Får +1 laddning, upp till max 5.
 • När det blir en WAKANDISK allierads tur och karaktären är redo: Får hjälp nu och förlorar 1 laddning. Får annars 20 % chans till hjälp nu.

Nu:

 • Vid försvar upp: Får immunitet. I SMÄLTDEGELN: Ger immunitet till alla WAKANDISKA allierade.
 • När karaktären eller en WAKANDISK allierad gör fullträff: Får +1 laddning, upp till max 5.
 • När det blir en WAKANDISK allierads tur: Får hjälp nu.
 • Gör +50 % brytande skada.
 • I SMÄLTDEGELN, när karaktären är redo och har minst 4 WAKANDISKA allierade:
 • > Minskar alla fienders skada med 15 %.
 • > Karaktären och alla WAKANDISKA allierade får 20 % snabbhet.
 • > Minskar alla fienders absorbering med 50 %.

Shuri

Uppgraderade attribut

 • +50 % hälsa
 • +45 % skada
 • +46 % rustning
 • +31 % fokus
 • +21 % resistens

 

Grundförmåga: Vibraniumhandskar

Förr:

 • Gör 200 % skada mot ett mål och alla mål i närheten. Ger läkningsblockering till målet i 2 turer.

Nu:

 • Gör 300 % skada mot ett mål och alla mål i närheten. Ger läkningsblockering till målet i 2 turer.

 

Specialförmåga: Snabbuppgradering

Förr:

 • Ger försvar upp till sig själv och alla allierade i 2 turer.
 • Ger +1 laddning, upp till max 5, till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • Genererar förmågeenergi till 2 slumpmässiga allierade. Genererar förmågeenergi till 1 slumpmässig WAKANDISK allierad.

Nu:

 • Ger försvar upp till sig själv och alla allierade i 2 turer.
 • Ger +1 laddning, upp till max 5, till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • Genererar förmågeenergi till 2 slumpmässiga allierade. Genererar förmågeenergi till 4 slumpmässiga WAKANDISKA allierade.

 

Passiv förmåga: Wakanda för alltid

Förr:

 • När karaktären spawnar: Ger snabbhet upp till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • När det blir karaktärens tur: Läker den mest skadade allierade med 10 % av sin maxhälsa. När karaktären är redo: Läker en till allierad – den mest skadade – med 10 % av sin maxhälsa och förlorar 1 laddning.
 • Vid försvar upp: Genererar förmågeenergi till sig själv.
 • I RÄDER: Karaktären och alla WAKANDISKA allierade får +40 % maxhälsa. I RÄDER: Karaktären och alla WAKANDISKA allierade får +20 % rustning.
 • När karaktärens eller en allierads maxhälsa sjunker lägre än 50 % i RÄDER: Får 3 avvärjning.

Nu:

 • När karaktären spawnar: Ger snabbhet upp till sig själv och alla WAKANDISKA allierade.
 • När det blir karaktärens tur: Läker den mest skadade allierade med 10 % av sin maxhälsa. När karaktären är redo: Läker en till allierad – den mest skadade – med 10 % av sin maxhälsa och förlorar 1 laddning.
 • Vid försvar upp: Genererar förmågeenergi till sig själv.
 • Får +40 % maxhälsa.
 • WAKANDISKA allierade får +40 % maxhälsa.
 • Får +20 % rustning.
 • WAKANDISKA allierade får +20 % rustning.
 • När karaktärens eller en allierads maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Ger 3 avvärjning till den karaktären.

Killmonger

Uppgraderade attribut

 • +20 % hälsa
 • +38 % skada
 • +22 % rustning
 • +31 % fokus
 • +21 % resistens

 

Ultimat förmåga: Stridens vansinne

Förr:

 • Gör 300 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 240 % skada mot alla mål i närheten.
 • När karaktären gör fullträff: Gör 200 % skada mot alla fiender och slutar att vara redo. Får annars +1 laddning, upp till max 5.
 • Motattack bryter den här kedjeattacken.

Nu:

 • Gör 300 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 240 % skada mot alla mål i närheten.
 • När karaktären gör fullträff: Gör 200 % skada mot alla fiender och slutar att vara redo. Får annars +1 laddning, upp till max 5.
 • Motattack bryter den här kedjeattacken.
 • I SMÄLTDEGELN: Utför en returkedjeattack mot 7 mål i närheten i stället.


© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.