Uppdateringsinformation för 5.6.0
August 17, 2021

Låt oss presentera Deathpool! Dottern till Deadpool och den kosmiska varelsen Death är MARVEL Strike Forces bidrag till Deadpools årslånga 30-årsjubileum!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra karaktärsgalleriet med 4 nya karaktärer: Deathpool, Cloak, Dagger och Shang-Chi.

• Nya dräkter: Shang-Chi – Stridsrustning, Doctor Strange – Tänk om...?, Invisible Woman – Ultimat, Carnage – Brutal blodspillan, Taskmaster – Röda rummet, Emma Frost – X uppkomst

• Samla en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen hängivan inför Deathpools evenemangskampanj: Skuggan av Deathpool.

• Ny avancerad inställning: Autostrider med grundförmågor – spara dina specialförmågor och ultimata förmågor till senare strider genom att bara använda grundförmågor i autospel. Aktivera under Inställningar >> Avancerat >> Autostrider med grundförmågor. En ny knapp dyker upp i strider för att sätta på eller stänga av läget när man trycker på autoknappen.

• Uppdateringar i Mojos kaos: Dagliga och veckovisa förmågeuppgifter borttagna, flera rotationer med avvisningar per vecka, och nu gäller avvisningar även roller (skyddande, slagsmål, skjutande, kontrollerande, stödjande) och ursprung (biologisk, mystisk, mutant, teknisk, skicklig).

• Isotop-8-kampanjnoder ger nu befälhavar-XP

• Uppdaterad ultrabutiksbricka: När man har Ultimus med 7 röda stjärnor visas inte längre antalet tillgängliga Ultimusklot på brickan för ultrafliken.

• Uppgraderingar till utrustningsklass 11 och 12 signaleras inte längre i allianschatten.

• "Öppna flera klot på en gång" har blivit standardalternativet för valda klot.

• Uppdaterad karaktärssortering: Nu går det att sortera på karaktärsnivå (stigande och fallande) på karaktärsskärmen.

• Nya gruppsparningsflikar för krig, arenan, räder och kamp – sammanlagt 160 platser, 40 per flik. Nya spelare måste nå särskilda nivåer för att låsa upp alla platser.

• Högsta befälhavarnivån höjd till 85.


Buggar

• Elektras passiva förmåga på nivå 5, Dödens nåd, gav inte undvik till henne vid spawn.

• Maria Hills grundförmåga, Understöd, orsakade animationsfel i strider. Attacken fungerade som avsett i övrigt, så rättningen är rent kosmetisk.

• Moondragon försvann från slagfältet efter att ha eliminerat fiender med motattacker.

• Visuella problem kunde uppstå efter att man valt grupp om man aktiverat det avancerade alternativet Lodrät skärmorientering på en mobilenhet med så kallad notch.

• Thor med Belägring-dräkten sträcktes ut över skärmen efter att ha blivit eliminerad i strid.

• Textfix: Phyla-Vells passiva förmåga, Glömskans avatar, säger nu att den ger absorbering till alla allierade med dödsskydd. Den har alltid fungerat som den ska och är oförändrad i övrigt.

• En röd bricka visades på utmaningsikonen för ursprungsutmaningar när det inte fanns några ursprungsutmaningar att spela.

• Elitbutiksfliken och iso-8-butiksfliken bytte plats med varandra i butikfliksordningen.

• Textfix: Beskrivningen av Iron Fists specialförmåga på nivå 5, Inre frid, angav felaktigt att den läkte den mest skadade urbana hjälten med 30 % av Iron Fists maxhälsa, när förmågan egentligen läker 10 %. Beteendet i strid har alltid varit som det ska och är oförändrat.

• Det kostade mer guld att tillverka utrustning del för del än all på en gång.


Karaktärsuppdateringar


Följande karaktärers kraft beräknade inte attributbonusar från passiva förmågor på rätt sätt. Ändringen är rent kosmetisk.


• Heimdall: fokus

• Hela: skada (inte hälsa och inte per asgårdare)

• Human Torch: skada

• Invisible Woman: hälsa


• Iron Fist

Förmåga: Kampsport

• Förr:

- Gör 250 % skada mot ett mål. Gör en kedjeattack som gör 130 % skada mot upp till 2 mål i närheten.

• Nu:

- Gör 270 % skada mot ett mål. Gör en kedjeattack som gör 150 % skada mot upp till 2 mål i närheten.


Förmåga: Järnnäven

• Förr:

- Den här attacken kan inte blockeras.

• Nu:

- Den här attacken kan inte blockeras. Om Shang-Chi är allierad: Den här attacken kan inte väjas.


• Luke Cage

Förmåga: Kraftman

• Förr:

- Få +5 % rustning

- Få +10 % maxhälsa per allierad DEFENDER och LEJD HJÄLTE.

• Nu:

- Få +10 % rustning

- Få +25 % maxhälsa per allierad DEFENDER och LEJD HJÄLTE.

- I KRIGSFÖRSVAR, om han börjar med 4 eller fler allierade LEJDA HJÄLTAR: Får hån varje gång en ALLIERAD LEJD HJÄLTE faller under 60 % hälsa.


• Deadpool

Passiv förmåga: Kaxig legosoldat

• Förr:

- När det blir hans tur: Tar bort alla negativa effekter från sig själv. Om negativa effekter togs bort: Läker sig med 15 % av sin maxhälsa + 15 % per borttagen negativ effekt.

- När han dödar: Genererar förmågeenergi åt en allierad Cable.

- 5 % chans att återupplivas med 10 % av sin maxhälsa. Om Domino är allierad: 100 % chans att återupplivas med 80 % av sin maxhälsa.

• Nu:

- När det blir hans tur: Tar bort alla negativa effekter från sig själv. Om negativa effekter togs bort: Läker sig med 15 % av sin maxhälsa + 15 % per borttagen negativ effekt.

- När han dödar: Genererar förmågeenergi åt en allierad Cable.

- 5 % chans att återupplivas med 10 % av sin maxhälsa. Om Domino eller Deathpool är allierad: 100 % chans att återupplivas med 80 % av sin maxhälsa.

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.