Uppdateringsinformation för 5.10.0
February 2, 2022

Besegra era ärkefiender i krig med unga Avengers och Dark Hunters!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Utöka er samling kämpar med 4 nya spelbara karaktärer: Echo, Kate Bishop, Morbius och Doctor Voodoo.

• Förmåge- och attrbutförbättringar till Elsa Bloodstone, Ghost Rider, Baron Mordo, America Chavez, Ms. Marvel och Squirrel Girl.

• Nya dräkter: Jubilee (Tigerns år), Bishop (Marodörerna) och Killmonger (Ärrad krigare).

• Samla en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen "själadräpare" inför Doctor Voodoos evenemangskampanj Inre demoner.

• Nytt mytomspunnet blixtevenemang: Skicka ut Doctor Octopus, Invisible Woman, Star-Lord, Rocket Raccoon och Kitty Pryde till blixtevenemanget Knowhere-stöten för att få mörka befordringskrediter.

• Det går nu att använda emojier i chatten! Visa vad ni känner visuellt när ni kommunicerar med andra spelare.

• Karaktärsskärmsknappen var delvis skymd på vissa enheter, men det är den inte längre.


Buggar

• Adam Warlocks passiva förmåga Livets avatar gav inte skydd till karaktären och alla allierade Infinity Watch på nivå 1 och 2.

• Gamoras unika utrustningsdel har nu fått sitt rätta namn, "oändlighetssvärd", i stället för det felaktiga Godslayer. Vi har även uppdaterat bilden.

• Textuppdatering: Vi har tagit bort plustecknet i beskrivningen av Swarms passiva förmåga Arg som ett bi eftersom han inte kan ha fler än 4 laddningsstaplar. Beteendet i strid var redan korrekt och har inte ändrats.

• Vi har strukit bort ett animationsfel som hade med Cloaks mantel att göra.

• Utrustningsdelen Förbättrade röntgenstrålar förekom som dubblett i blåa utrustningsrädklot. Det borde den inte ha gjort.

• Alfarädnoderna längst till höger på kartan var svåra att välja när fönstret med uppdragsinformation var öppet.

• Helicarrierns rumbonusinformation överlappade med fienderumsgrafiken.

• Chattexten sträckte sig utanför fönstret, ut till föremålsbutiksskärmen.

• Dräkter till karaktärer i krigsförsvar syntes inte i strid om gruppen ifråga krävde flera attacker för att besegras.

• Spelet sträckte sig inte över hela skärmen på sjätte generationens iPad Mini.

• Captain America (Sam) utförde samarbetsattacker med Iron Man i stället för Captain America när alla tre var allierade på slagfältet.


Karaktärsuppdateringar

Elsa Bloodstone

Uppgraderade attribut:

●     +32 % hälsa

●     +29 % skada

●     +50 % rustning

●     +4 % fokus

●     +29 % resistens

 

Grundförmåga: Sangviniska skjutvapen

Förr:

●     Gör 45 % brytande skada mot ett mål + utför en bonusattack som gör 45 % brytande skada 5 gånger.

Nu:

●     Gör 75 % brytande skada mot ett mål + utför en bonusattack som gör 75 % brytande skada 5 gånger.

 

Specialförmåga: Trickskott

Förr:

●     Gör 300 % skada mot ett mål.

●     Gör 350 % skada mot den mest skadade fienden och ignorerar hån och smygande.

Nu:

●     Gör 320 % skada mot ett mål.

●     Gör 370 % skada mot den mest skadade fienden och ignorerar hån och smygande.

 

Ultimat förmåga: Hagelgevär

Förr:

●     Får anfall upp i 2 turer. Gör 250 % skada mot ett mål och mål i närheten + 25 % skada per ÖVERNATURLIG allierad.

Nu:

●     Får anfall upp i 2 turer. Gör 280 % skada mot ett mål och mål i närheten + 45 % skada per ÖVERNATURLIG allierad eller allierad DARK HUNTER.

●     Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●     I KRIGSANFALL, om karaktären har minst 3 allierade DARK HUNTERS: Den här attacken kan inte blockeras.

 

Passiv förmåga: #%@$!

Förr:

●     När karaktären eller en allierad missar och hon har minst 3 ÖVERNATURLIGA allierade: Gör 270 % skada mot det målet.

●     När en fiende väjer: Gör 270 % skada mot den.

●     Får +10 % fullträffschans. MYSTISKA allierade får +10 % fullträffschans.

●     Får +20 % precision per ÖVERNATURLIG allierad.

Nu:

●     När karaktären eller en allierad missar och hon har minst 3 ÖVERNATURLIGA allierade: Gör 270 % skada mot det målet.

●     När en fiende väjer: Gör 270 % skada mot den.

●     Får +10 % fullträffschans. MYSTISKA allierade får +10 % fullträffschans.

●     Får +20 % precision per ÖVERNATURLIG allierad eller allierad DARK HUNTER.

 


Ghost Rider

Uppgraderade attribut:

●     +5 % hälsa

●     +26 % skada

●     +57 % rustning

●     +33 % fokus

●     +36 % resistens

 

Ultimat förmåga: Botgöringsblick

Förr:

●     Gör 500 % brytande skada mot ett mål + ger anfall ned och försvar ned.

●     Om karaktären är redo: Den här attacken får 200 % absorbering och förlorar 1 laddning.

Nu:

●     Gör 500 % brytande skada mot ett mål + ger anfall ned och försvar ned.

●     Om karaktären är redo: Den här attacken får 200 % absorbering och förlorar 1 laddning.

●     Om karaktären är redo: Den här attacken kan inte blockeras.

 

Passiv förmåga: Hämndlysten själ

Förr:

●     När karaktären dör: Ger 2 förmågeenergi till alla ÖVERNATURLIGA allierade.

●     När en icke-åkallad allierad dör: Gör 500 % skada mot fienden som dödade den och får +1 laddning, upp till max 5. Genererar 3 förmågeenergi till sig själv.

●     När en fiende får en negativ effekt: Fyller sin och alla ÖVERNATURLIGA allierades snabbhetsmätare med 3 %.

●     Får +40 % maxhälsa. ÖVERNATURLIGA allierade får +40 % maxhälsa.

●     Får +30 % fokus. MYSTISKA allierade får +30 % fokus.

Nu:

●     När karaktären dör: Ger 2 förmågeenergi till alla ÖVERNATURLIGA allierade.

●     När en icke-åkallad allierad dör: Gör 500 % skada mot fienden som dödade den och får +1 laddning, upp till max 5. Genererar 3 förmågeenergi till sig själv.

●     När en fiende får en negativ effekt: Fyller snabbhetsmätaren med 3 % för alla ÖVERNATURLIGA allierade och allierade DARK HUNTERS.

●     Får +40 % maxhälsa. ÖVERNATURLIGA allierade och allierade DARK HUNTERS får +40 % maxhälsa.

●     Får +40 % fokus. MYSTISKA allierade får +40 % fokus.

 


Mordo

Uppgraderade attribut:

●     +49 % hälsa

●     +38 % skada

●     +50 % rustning

●     +46 % fokus

●     +55 % resistens

 

Specialförmåga: Hypnotisera

Förr:

●     Knockar ett mål + har 50 % chans att blända upp till 3 mål. 50 % chans att ge långsam till upp till 2 mål.

 

Nu:

●     Knockar ett mål + har 50 % chans att blända upp till 3 mål. 50 % chans att ge långsam till upp till 2 mål.

●     I KRIGSANFALL:

●     Den här attacken kan inte blockeras.

●     Om karaktären har minst 4 MYSTISKA allierade: Chansen att blända andra mål ökar med 75 %.


America Chavez

Uppgraderade attribut:

●     +33 % hälsa

●     +25 % skada

●     +20 % rustning

●     +25 % fokus

●     +36 % resistens

 

Specialförmåga: Stjärnskott

Förr:

●     Gör 300 % skada mot ett mål + 75 % skada per allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE.

Nu:

●     Gör 300 % skada mot ett mål + 75 % skada per allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE.

●     Om Kate Bishop är allierad: Den här attacken gör alltid fullträff.

 

Ultimat förmåga: Stjärnrusning

Förr:

●     Tar bort 3 positiva effekter.

●     Gör 430 % skada mot ett mål.

Nu:

●     Tar bort 3 positiva effekter.

●     Gör 430 % skada mot ett mål.

●     I KRIGSFÖRSVAR:

○     Ger sig på fienden med minst snabbhetsmätare.

○     Vänder 3 positiva effekter till negativa i stället för att ta bort dem.

 

Passiv förmåga: Americas storhet

Förr:

●     Får +20 % maxhälsa.

●     Allierade UNGA AVENGERS och SLAGSMÅLSHJÄLTAR får +20 % maxhälsa.

 

Nu:

●     Får +25 % maxhälsa.

●     Allierade UNGA AVENGERS och SLAGSMÅLSHJÄLTAR får +25 % maxhälsa.

●     I KRIGSFÖRSVAR:

○     När karaktären spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 25 % för allierade i närheten.

○     Minskar fiendens absorbering med 100 %.

○     Om karaktären har minst 3 allierade UNGA AVENGERS: Minskar fiendeskadan med 20 %.


Ms. Marvel

Uppgraderade attribut:

●     +17 % hälsa

●     +14 % skada

●     +20 % rustning

●     +60 % fokus

●     +48 % resistens

 

Grundförmåga: Krafttackling

Förr:

●     Gör 200 % skada mot ett mål.

●     Får avvärjning.

Nu:

●     Gör 200 % skada mot ett mål.

●     Får 2 avvärjning.

 

Specialförmåga: Återställning

Förr:

●     Läker sig själv med 20 000 hälsa + 50 % av sin maxhälsa.

●     Om hälsan var under 50 % från början: Får även långsam.

Nu:

●     Läker sig själv med 23 000 hälsa + 50 % av sin maxhälsa.

●     Om hälsan var under 50 % från början: Får även långsam.

●     I KRIGSFÖRSVAR: Får hån.

 

Passiv förmåga: Entusiast

Förr:

●     Får hjälp nu när turen går till en allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE. När det blir karaktärens tur: Ger hjälp nu till en slumpmässig allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE.

●     När en allierad HJÄLTES hälsa sjunker lägre än 50 %: Får hån. Om den allierade är UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSKARAKTÄR: Får även 2 avvärjning.

 

Passiv förmåga: Entusiast

Nu:

●     Får hjälp nu när turen går till en allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE. När det blir karaktärens tur: Ger hjälp nu till en slumpmässig allierad UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSHJÄLTE.

●     När en allierad HJÄLTES hälsa sjunker lägre än 50 %: Får hån. Om den allierade är UNG AVENGER eller SLAGSMÅLSKARAKTÄR: Får även 2 avvärjning.

●     När karaktärens hälsa sjunker lägre än 50 %: Tar bort hån.

●     Får +25 % rustning. Allierade UNGA AVENGERS får +25 % rustning.

●     I KRIGSFÖRSVAR:

○     Får ytterligare +25 % rustning.

○     Allierade UNGA AVENGERS får ytterligare +25 % rustning.

○     Allierade UNGA AVENGERS får +25 % maxhälsa.


Squirrel Girl

●     +20 % hälsa

●     +25 % skada

●     +114 % rustning

●     +14 % fokus

●     +17 % resistens

 

Specialförmåga: Ät nötter

Förr:

●     Läker alla allierade UNGA AVENGERS som har mindre än 50 % hälsa med 15 % av sin maxhälsa. Läker alla allierade med ytterligare 15 % av sin maxhälsa.

●     Tar bort alla negativa effekter från alla allierade.

●     Får den allierade som gör mest skada att attackera målet.

Nu:

●     Läker alla allierade UNGA AVENGERS som har mindre än 50 % hälsa med 15 % av sin maxhälsa. Läker alla allierade med ytterligare 15 % av sin maxhälsa.

●     Tar bort alla negativa effekter från alla allierade.

●     Får den allierade som gör mest skada att attackera målet.

●     I KRIGSFÖRSVAR:

○     Om hälsan var under 90 % från början: Får 1 förmågeenergi.

○     Tar bort negativa effekter före läkning.

 

Ultimat förmåga: Ekorrarmé

Förr:

●     Gör 260 % skada mot alla fiender + ger blödning och anfall ned.

●     Den här attacken kan inte missa.

Nu:

●     Gör 260 % skada mot alla fiender + ger läkningsblockering och anfall ned i 2 turer.

●     Fyller alla allierade UNGA AVENGERS snabbhetsmätare med 10 %.

●     Den här attacken kan inte missa eller motattackeras.

 

Passiv förmåga: Oslagbar

Förr:

●     När en allierad UNG AVENGERS hälsa sjunker lägre än 50 %: Ger försvar upp till den och fyller sin snabbhetsmätare med 30 %.

●     Får +20 % absorbering. Allierade UNGA AVENGERS får +20 % absorbering.

●     Får +20 % maxhälsa. Allierade UNGA AVENGERS får +20 % maxhälsa.

Nu:

●     När en allierad UNG AVENGERS hälsa sjunker lägre än 75 %: Ger 2 avvärjning till den.

●     När en allierad UNG AVENGERS hälsa sjunker lägre än 50 %: Ger försvar upp till den och fyller sin snabbhetsmätare med 30 %.

●     När en allierad UNG AVENGERS hälsa sjunker lägre än 25 %: Ger 2 dödsskydd till den.

●     Får +25 % absorbering. Allierade UNGA AVENGERS får +25 % absorbering.

●     Får +25 % maxhälsa. Allierade UNGA AVENGERS får +25 % maxhälsa.

 

 

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.