Uppdateringsinformation för 4.5.0
November 3, 2020

Bäva inför världsförgöraren, som nu är din nya härskare: Doctor Doom!

Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra din grupp med 4 nya spelbara karaktärer: Doctor Doom, Stature, Ghost och Yellowjacket.

• Iso-8-egenskapsikonerna har uppdaterats med nya färger så att det är lättare att känna igen dem.

• Nytt kampanjkapitel: Dooms krig kapitel 2! Gå bakom fiendens linjer och besegra Dooms styrkor i S.T.R.I.K.E.:s gerillakrig.

• Bygg en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen aspirerande inför Statures evenemangskampanj Statures stora problem.

• Ny Mörkerdimensionen IV: trotsa mörkret och rekrytera mäktiga Doctor Doom!

• Utrustningsklass 15 har lagts till, och högsta befälhavarnivån har höjts till 80.

• Karaktärsskärmens gränssnitt har förbättrats: karaktärsporträtten är bättre justerade.

Buggar

• Iso-8-fix för karaktärer som återupplivar sig själva med en passiv förmåga: om de eliminerats med en attack som ger sårbar får de inte längre sårbar när de återuppstår.

• Iso-8-fix: Strateger gav ibland inte sårbar vid motattack. Nu gör de det.

• Iso-8-fix: Animationen vid Shockers ultimata förmåga fortsätter inte längre tills striden är slut när han gör en iso-8-bonusattack.

• I utmaningen Läkemedelslopp dyker "x0" inte längre upp som belöningsresultat för mörkerhälsopaket, rädhälsopaket och kampladdningar när de maxats.

• Vissa motattacker utfördes inte när dödsskydd aktiverades samtidigt. Den buggen är nu mosad.

• Mystiskt problem åtgärdat: Mysterios förmågenivåer ändras inte längre när du går från hans skärm till hans åkallnings skärm.

• Textfix: I beskrivningen av nivå 7-uppgraderingen av Black Bolts grundförmåga Kunglig attack står det nu att förmågan vänder negativa effekter hos karaktären, vilket är rätt. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Textfix: Beskrivningen av Hulks passiva förmåga Alltid arg har uppdaterats så att hälsoökningen på 10 % nu är med. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Iron Fists passiva förmåga Son av K'un-Lun läkte inte allierade urbana hjältar när det saknades Defender-allierade. Buggen är nu blåslagen.

• Forskning och framsteg: Mister Fantastics ultimata förmåga Omloppsanfall är nu oblockerbar när She-Hulk är allierad, precis som den ska vara.

Iso-8-uppdateringar

Utvecklarnas anmärkning: gamla texthänvisningar

Iso-8 gjordes om flera gånger under utvecklingsprocessen, och det finns fortfarande en del hänvisningar till mekanik som inte är del av funktionen i dess nuvarande form. Eftersom det är ett helt nytt system följer vi i teamet noga hur ni spelare bygger era grupper och har koll på hur ni presterar. Det är viktigt med balans i ett sådant här system, så vi kommer antagligen att ändra och förbättra vissa aspekter baserat på det vi ser.

Utvecklarnas anmärkning: bonusinteraktion mellan anfallare och strateger

Om du har en karaktär i anfallarklassen och tar hjälp av en strateg följer anfallaren upp detta direkt med sin bonusattack. Det var inget vi medvetet tänkte på, men det har lett till intressanta taktiker bland spelare. Så som det ser ut nu tänker vi inte ändra det. Vi kommer dock att hålla ett öga på vilka klasser och strategier som används i iso-8, och om den här interaktionen blir så vanlig att den påverkar funktionens mångsidighet negativt kan det hända att vi justerar saker och ting framöver.

Utvecklarnas anmärkning: ändrad kommandosoldatsbeskrivning

Kommandosoldaten fick en mindre textuppdatering i version 4.5. Det står nu att den gör fullträffar med aktiva förmågor och inte bara "Vid fullträff". Klassens funktionalitet har inte ändrats, utan vi försöker bara göra effekterna mer lättbegripliga. "Vid fullträff" är det vi vanligtvis använder för den typen av mekanik, men eftersom det förvirrade vissa ville vi förtydliga den passiva förmågebeskrivningen.

Uppdaterade karaktärer

Karaktärsuppdateringar

Utvecklarnas anmärkning: Egenskapsuppdateringar

De två egenskaperna Eternal och stridskonstnär har hittills inte utnyttjats till fullo. Stridskonstnär krävdes till en av våra evenemangskampanjer, där man bara kunde ha karaktärer med den egenskapen. Eternal användes bara av Thanos och Ultimus men hade inga stridsbonusar. För att du som spelare inte ska bli förvirrad har vi valt att ta bort båda egenskaperna från alla karaktärer. Om stridskonstnär behövs igen i en framtida evenemangskampanj lägger vi till den som tillfällig egenskap.

En ny egenskap vid namn "otäck" kommer snart som en utökning av X-Men-falangen. I samma anda som "våg 1 – Avenger" vill vi lättare kunna identifiera gruppsynergier och bana väg för kommande X-Men-karaktärer. Förutom att lägga till otäck till några befintliga X-Men har vi även justerad några av deras förmågeuppsättningar och utökat vissa förmågor: vissa uppdateringar påverkar alla X-Men medan vissa bara påverkar otäcka X-Men. Dessutom blir X-23 del av X-Men. Du behöver inte vara orolig för att ändringarna ska göra någon av karaktärerna mindre effektiva – ändringen är bara till fördel för mutanterna.

Ant-Man

Grundattribut:

• +12 % hälsa

• +12 % rustning

Grundförmåga: Liten kämpe

• Förmågan gör större skada på nivå 7

Specialförmåga: Käpp i hjulet

Uppdaterad:

• Gör 300 % skada mot ett mål + ger förmågeblockering i 2 turer.

• Får hjälp från en allierad Wasp.

Ultimat förmåga: Stampa

• Större skada på alla förmågenivåer

Passiv förmåga: Flyktplan

Uppdaterad:

• När det blir karaktärens tur: 25 % chans att få undvik.

Nytt:

• När turen går till en HJÄLTE som inte är PYMTECH: 30 % chans att få hjälp nu.

• När det blir en PYMTECH-allierads tur: 60 % chans att få hjälp nu. Om den här karaktären inte får hjälp nu: Ger hjälp nu till en allierad Yellowjacket.

• I MÖRKERDIMENSIONEN, när karaktären spawnar och har minst 4 PYMTECH-allierade: Ger sig själv och alla PYMTECH-allierade undvik.

Wasp

Utvecklarnas anmärkning: Förutom att uppdatera Wasps förmågor för att hjälpa henne med Pymtech-gruppsynergierna har vi även tagit bort hennes laddningsmekanik. Nu är de förmågorna och fördelarna alltid tillgängliga.

Grundattribut:

• +12 % hälsa

• +12 % rustning

Grundförmåga: Stickmanöver

Uppdaterad:

• Gör 300 % skada mot ett mål.

• Utför en kedjeattack som gör 250 % skada mot 1 mål i närheten.

Specialförmåga: Skjutare

Uppdaterad:

• Gör 280 % skada mot ett mål + knockar det.

• Utför en bonusattack som gör 230 % skada 2 gånger.

Ultimat förmåga: Getingens flykt

• Större skada på alla förmågenivåer

Passiv förmåga: Krympning

Nytt:

• I MÖRKERDIMENSIONEN, när karaktären spawnar och har minst 4 PYMTECH-allierade: Ger immunitet till sig själv och alla PYMTECH-allierade i 2 turer.

Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.