Uppdateringsinformation för 4.4.0
September 29, 2020

Främsta forskarens banbrytande upptäckt är här: iso-8!

För första gången i MARVEL Strike Force-historien kan du nu anpassa dina karaktärer. Iso-8 är ett framstegssystem som låter dig ge karaktärerna mer kraft och nya förmågor. Det är bara att börja slipa på intressanta strategier till grupperna som passar din spelstil och dina mål. När du nått befälhavarnivå 55 får du tillgång till iso-8-hjälpguiden som ger dig all information du behöver samt möjligheten att prova det nya kraftfulla verktyget. Vi vill tacka communityn för all ovärderlig återkoppling under utvecklingsstadiet och ser fram emot att se hur det nya systemet bryter ny mark i spelet.

Följande kommer också i samband med uppdateringen:

• Utöka din samling kämpar med 3 nya spelbara karaktärer: Scream, Anti-Venom och Hulka

• Förmågestärkningar for Human Torch, Mister Fantastic, Invisible Woman och The Thing

• Två nya klasser har lagts till för alla utmaningar

• Bygg en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen metamorfos inför Screams evenemangskampanj Parasitiska avsikter

• Ny appikon

Buggar

• Filterfix: Filteralternativen syns nu som de ska när du väljer grupp på en iOS-enhet.

• Grafisk korrigering: Rätt hälsa visas nu för karaktärerna på gruppsparningsskärmen när du klarar rädstrider.

• Favoriter syns inte längre längst upp i gruppvalsfiltret.

• Förtydligande: Beskrivningen av Dominos specialförmåga Tänt var det här! har uppdaterats med rätt mängd skada. Det är inget fel på förmågan i sig, så den är oförändrad.

• Förtydligande: Beskrivningen av Spider-Man (symbiot)-grundförmågan Snabbattack (nivå 6) har rättats till så att det nu står att den ger försvar ned i 2 turer. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Förtydligande: I beskrivningen av Captain Americas ultimata förmåga Sköldkast (nivå 2) står det nu att den gör en kedjeattack mot 2 andra mål när den uppgraderats från nivå 1. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Animationen för Beasts grundförmåga Praktfulla anfall fungerar nu som den ska på alla nivåer. Praktfullt var ordet!

• Black Bolts passiva förmåga Attilans kung aktiverades ibland inte när minst en fiende hade dödsskydd. Nu fungerar allt finfint.

• I informationskortet för klass 10 i förmågeförbättringsutmaningen stod det att upplåsningen sker på nivå 60, vilket är fel. Informationen är nu ändrad till nivå 65.

• Åtgärdat: Ibland blev det problem när man gick in på karaktärsinformationsskärmen för en Mysterio som åkallats av Doctor Octopus.

• Det dyker inte längre upp någon röd bricka på ultrabutiksfliken för spelare som inte låst upp den butiken.

• Information om motståndare i krig kapades ibland bort på gruppvalsskärmen. Buggen är nu besegrad.

Karaktärsuppdateringar

Utvecklarnas anmärkning: Nu när Hulka inofficiellt går med i Fantastic Four har vi justerat resten av Mister Fantastics familj så att hon ingår i deras synergier och att de drar fördel av hennes styrka på slagfältet.

Human Torch

Specialförmåga: Uppvärmning

Uppdaterat: Ge +1 anfall upp, upp till max 3, till alla allierade FANTASTIC FOUR, Namor eller Hulka.

Passiv förmåga: Eld och lågor

Uppdaterat: Allierade FANTASTIC FOUR, Namor och Hulka gör +30 % skada.

Mister Fantastic

Ultimat förmåga: Omloppsanfall

Uppdaterat: Tar i stället bort försvar upp från ett mål och en annan fiende (den med mest rustning) om Hulka är allierad. Attackera båda målen.

Passiv förmåga: För vetenskapen!

Uppdaterat:

• Karaktären och allierade FANTASTIC FOUR, Namor och Hulka får +60 % fokus och resistens.

• När turen går till karaktären eller en allierad FANTASTIC FOUR eller Hulka: Ger sig själv, Namor, Hulka eller en allierad FANTASTIC FOUR hjälp nu. Om hjälp nu har tillämpats: Ta bort bländad från det målet.

Invisible Woman

Passiv förmåga: Hårt ljus

Nyhet: Karaktären, Hulka och alla allierade Fantastic Four får försvar upp i 2 turer när hon spawnar i KRIGSFÖRSVAR och Hulka är allierad.

Uppdaterat:

• När en fiende attackerar en allierad FANTASTIC FOUR eller Hulka med barriär: Gör 250 % skada mot den fienden.

• Få +20 % maxhälsa. Allierade FANTASTIC FOUR, Namor och Hulka får +20 % maxhälsa.

The Thing

Passiv förmåga: Dunkardags

Uppdaterat: Få +20 % rustning. Allierade FANTASTIC FOUR, Namor och Hulka får +20 % rustning.

Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.