Uppdateringsinformation för 4.3.0
August 19, 2020

Omfamna den legendariska Doctor Octopus, Electro, Swarm och Baron Zemo!

Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra din grupp med 4 nya spelbara karaktärer: Doctor Octopus, Electro, Swarm och Baron Zemo.

• Uppdaterad 1-mot-1-strid – ny matchning: Paras ihop med andra befälhavare automatiskt i klassiska och balanserade draftstrider. Håll utkik efter 1-mot-1-stridsevenemang på evenemangssidan för att matchas med andra och visa vad din karaktärer går för!

• Ny kampanj – Dooms krig kapitel 1: Kämpa dig fram genom korrupta dimensioner för att hjälpa S.T.R.I.K.E. undfly Doom och ta sig hem.

• Förbättrat tillverkningsgränssnitt: Ett meddelande säger till när det saknas tillverkningsmaterial i en annan gren, samt hur många som behövs totalt för att tillverka utrustningen. Äntligen!

• Samla X-Force-gruppen till det legendariska Doctor Octopus-evenemanget Doktorns ordination.

• Gruppväljarfilter: Nu går det att filtrera på egenskap på gruppväljarskärmen.

• Uppdaterad daglig uppgift: Wolverines karaktärsskärvor ersätts av en annan belöning när man befordrat honom till 7 stjärnor.

• Grafisk uppdatering i kampanjinformationen: Se fiender, egenskapskrav och belöningar för låsta kampanjnoder.

• Bygg en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen Dubbelagent inför Swarms evenemangskampanj En av många.

• Alla legendariska karaktärer har fått egenskapen Legendarisk.

• Föremålsräkningen i butiken stannar nu på 999. Om man trycker på ett föremål visas fortfarande det riktiga antalet.

• Kortade ned laddningstiden till skärmen med sparade grupper.
•Nytt avancerat alternativ: Minskad stridstext – Du kan nu göra så att du inte ser lika mycket svävande text i strid utan bara den viktigaste informationen. Aktivera via Avancerade alternativ i inställningsmenyn.

Buggar

• Fixat: Karaktärer förlorar inte längre hälsa ibland efter räd- och krigsmatcher.

• Fixade flera problem relaterade till felaktiga hälsoprocent när karaktärer fått sin maxhälsa påverkad i strid.

• Förtydligande: Beskrivningen av Yo-Yos passiva förmåga, Snabb beskyddare, har uppdaterats så att den nämner att hon har chansen att få undvik. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Förtydligande: Beskrivningen av Legolöjtnants passiva förmåga, Sammanhållning, har uppdaterats så att den nämner att han själv kan räknas som en av de mest skadade allierade legosoldaterna. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Förtydligande: Rättade till ett grammatikfel i beskrivningen av Dominos passiva förmåga, Fru Fortuna. Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Fixat: Föremål i ultrabutiken var felaktigt märkta och kopplade till föremålsbutiken på hitta föremål-skärmen.

• Karaktärer som för tillfället inte kan använda specifika utrustningsdelar listas inte längre under "Behövs av".

• Åtgärdade ett fel som skickade tillbaka spelare till första rädnoden efter att ha klarat någon av de senare.

• Beast och Hela gör nu rätt animationer under hjälp och motattacker.

• Åtgärdade ett fel som gjorde att synergier inte visades som aktiva på gruppväljarskärmen när Wolverine lades till i X-Men-gruppen.

• Det uppstår inte längre fel när Ultron elimineras av blödning och Black Bolt är med i fiendens lag.

• Grafisk uppdatering: Åtgärdade avståndet mellan förmågor på skärmen med karaktärsinformation för underhuggare.


Karaktärsuppdateringar

Utvecklarnas anmärkning: Som del av Doctor Octopus och Baron Zemos debut har vi uppdaterat följande karaktärers förmågor för att balansera upp dem och anpassa dem bättre till sina grupper.

Mysterio

Specialförmåga: Illusionernas mästare

 • Nytt: Ger förmågeblockering i 2 turer och får +100 000 extra fokus för den här förmågan i krig.


Passiv förmåga: Maskerad

En av spegelbilderna som åkallas när han dör har nu följande specialförmåga:

 • Nytt: Om Mysterio är allierad och död: Återupplivar honom med 100 % grundhälsa. Gör 10 000 % skada mot sig själv.


Hydragrenadjär

Grundförmåga: Luftvärnsgranat

 • Större skada


Specialförmåga: Frätgranat

 • Större skada


Passiv förmåga: Hydraarsenal

 • Uppdaterat: Får +40 fokus. Allierade HYDRA får +40 % fokus.

 • Nytt: Om Zemo är allierad: Gör +20 % skada.


Winter Soldier

Basattribut:

 • +10 % hälsa 

 • +10 % snabbhet 


Specialförmåga: Ihärdig mördare

 • Uppdaterat: Gör 210 % skada mot ett mål + ger blödning. Utför 2 bonusattacker som gör 150 % skada + 75 % chans att ge blödning.


Passiv förmåga: Expertmördare

 • Uppdaterat:

  • Får +15 % fullträffschans.

  • Om Zemo är allierad: Får +20 % maxhälsa.

  • Karaktären och alla allierade HYDRA får ytterligare +10 % fullträffschans.


Crossbones 

Basattribut:

 • +10 % hälsa

 • +5 % skada

 • +3 % rustning


Specialförmåga: Vrede

 • Uppdaterat: Läker sig själv med 20 % av maxhälsan.

 • Nytt: Om Zemo är allierad: Läker sig själv med 30 % av maxhälsan i stället.


Ultimat förmåga: Detonera

 • Uppdaterat: Om Zemo är allierad: Får försvar upp.


Passiv förmåga: Hämnd

 • Uppdaterat:

  • När karaktären spawnar, om Zemo är allierad: Genererar förmågeenergi till sig själv.

  • Får +20 % maxhälsa. Om Zemo är allierad: Får ytterligare +20 % maxhälsa.

  • Får +5 % rustning. Allierade HYDRA får +5 % rustning.

Red Skull

Ultimat förmåga: Stormanfall

 • Uppdaterat: Nu oundviklig och oblockerbar


Utvecklarnas anmärkning: Följande karaktärer hade inte en tillräckligt bra utvecklingskurva, så vi har gjort några mindre attributändringar på maxnivån för att hjälpa dem på traven.

Punisher

Basattribut:

 • +10 % skada

Quake

Basattribut:

 • +5 % fokus

Yondu

Basattribut:

 • +5 % fokusKaraktärsuppdateringar: våg 1 – Avengers

Utvecklarnas anmärkning: Tänk att det redan gått 2 år. Avengers var en väldigt kraftfull grupp när MARVEL Strike Force lanserades år 2018, men de har förlorat lite av sin glans sedan dess. Vi vill ta tillfället i akt och justera dem så att de kommer upp i samma nivå som våra nyare karaktärer. Många Avengers tillhör redan bra grupper som vi inte vill splittra, men det ska bli intressant att se vad spelarna gör av de här ändringarna. Som ni märker har vissa karaktärsattribut förbättrats, och en del förmågor har fått sig en liten finjustering.

Captain America

Utvecklarnas anmärkning: Kedjeattacken som är del av Captain Americas grundförmåga har uppdaterats så att den följer det vanliga upplägget med att alltid skada minst ett mål på maxnivån. Hans ultimata förmåga var lite problematisk tajmingmässigt, så vi har minskat energikostnaden och gett honom lite snabbhetsmätare så att han inte behöver vänta lika länge på sin tur. Slutligen har vi, för att befästa Caps status som 1:a vågens Avengers-ledare, ökat hans blockeringschans rejält, gjort så att han ger allierade Avengers mer hälsa och sett till att han nu läker med en liten dos hälsa när en allierad Avenger stupar i strid.


Grundförmåga: Sköldtackling

 • Uppdaterat:

  • Gör 220 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 170 % skada mot 1–2 mål i närheten. Får försvar upp i 1 tur.


Ultimat förmåga: Sköldkast

 • Ny energikostnad: 3/3

 • Uppdaterat: Gör 300 % skada mot ett mål + tar bort 2 positiva effekter. Utför en kedjeattack som gör 230 % skada mot 2–3 andra mål + tar bort 2 positiva effekter.

 • Nytt: Karaktären får +60 % snabbhetsmätare om han har minst 1 allierad VÅG 1 – AVENGER.


Passiv förmåga: Samlas!

 • Uppdaterat:

  • +25 % blockeringschans. +20 % blockeringsstyrka. +20 % blockeringschans per allierad AVENGER.

 • Nytt:

  • När en allierad VÅG 1 – AVENGER dör: Läk alla allierade med 10 % av den här karaktärens maxhälsa.

  • Får +20 % maxhälsa. Allierade VÅG 1 – AVENGERS får +20 % maxhälsa.

  • I KRIG: Får +20 % maxhälsa. Allierade VÅG 1 – AVENGERS får +20 % maxhälsa.


Black Widow

Utvecklarnas anmärkning: Vi såg det lite som en missad chans att Black Widow och Hawkeye inte hjälper varandra mer i strid, så vi har implementerat ett antal ändringar som gör att de två karaktärerna fungerar bättre ihop. Först och främst får de numera hjälp nu när det blir den enes tur och tvärtom, och dessutom har vi gjort så att Black Widow alltid gör en kedjeattack mot 3 andra mål om Hawkeye är allierad och ger honom 1 dödsskydd när hon börjar smyga.


Basattribut:

 • ~10 % mer hälsa

 • ~5 % större skada

 • ~18 % mer fokus

 • ~5 % mer resistens


Hjälp/motattack:

 • Black Widow tar nu bort en positiv effekt från målet när hon hjälper och går till motattack.


Ultimat förmåga: Änkebett

 • Nytt: Om Hawkeye är allierad: Gör alltid kedjeattack mot 3 mål.


Passiv förmåga: Sabotör

 • Uppdaterat:

  • Får +15 % snabbhet. Det börjar gälla när en karaktär har utfört en handling. När karaktären smyger: Ger dödsskydd till en allierad Hawkeye.

 • Nytt:

  • Ger hjälp nu på en allierad Hawkeyes tur.


Hawkeye

Utvecklarnas anmärkning: Hawkeye har förbättrats på flera olika plan. Förutom att göra hans grundattack vassare har vi gett honom lite mer fullträffsskada så att den extra fullträffschansen känns ännu bättre. Vi har rättat till den lite underliga specialförmågan så att alla effekter nu tillämpas på målet och mål i närheten, och eftersom vi upplevde att det var något som saknades i den ultimata förmågan har den nu 1 extra energi i början och ger förutom de ursprungliga effekterna även långsam. Vi har också sett till att hans passiva förmåga har 100 % chans att aktiveras på den högsta förmågenivån.


Basattribut:

 • ~15 % mer hälsa

 • ~25 % mer fokus

 • Snabbheten ökad från 116 till 131


Grundförmåga: Träffsäker

 • Uppdaterat: Gör 250 % skada mot ett mål. Få +20 % fullträffschans och gör +30 % fullträffsskada samt +20 % brytande skada med den här attacken.


Specialförmåga: Knockpil

 • Uppdaterat:

  • Gör 150 % skada mot ett mål och mål i närheten + töm snabbhetsmätaren med 20 % + ta bort alla positiva effekter.

  • Den här attacken är oundviklig.


Ultimat förmåga: Luftstöt

 • Ny energikostnad: 3/5

 • Uppdaterat: Gör 190 % skada mot alla fiender. Blända ett mål och ha +50 % chans att blända alla kvarvarande mål.


Passiv förmåga: Skott i mörkret

 • Uppdaterat: När det blir karaktärens tur: Gör 200 % skada mot den mest skadade fienden med smygande + ta bort smygande. Den här attacken är oundviklig.

 • Nytt: Får hjälp nu på en allierad Black Widows tur.

Hulk

Utvecklarnas anmärkning: Tanken med Hulk är oförändrad: det ska göra riktigt ont när han attackerar. För att ge honom mer utrymme för anfall har vi gett honom fler motattacker som del av specialförmågan, och dessutom får han numera snabbhetsmätare när en fiende attackerar allierade våg 1 – Avengers. Sist men inte minst har vi gett honom lite resistens vid hån så att det inte ska bli lika lätt att eliminera den berömda bjässen.


Specialförmåga: Raseri

 • Uppdaterat:

  • Får hån. Om en allierad är en VÅG 1 – AVENGER: Får 3 motattack. Tar bort alla negativa effekter från sig själv.

  • Om den här karaktärens hälsa är mindre än 50 %: Läker sig själv med 7 000 hälsa + 20 % av maxhälsan.


Passiv förmåga: Alltid arg

 • Nytt:

  • När en fiende attackerar en VÅG 1 – AVENGER: Fyller snabbhetsmätaren med 15 %.

  • Med hån: Få +250 % extra resistens.

Iron Man

Utvecklarnas anmärkning: Iron Man och Thor är de vi ändrat minst eftersom de redan uppdaterades en del i och med asgårdargruppen och den superrustade gruppen. Förutom att de nu gör sin bonusskada tillsammans med sina allierade Avengers läker Thor när det blir hans tur, och hans laddningsmekanik tar med Avengers i beräkningen.


Basattribut:

 • ~10 % mer hälsa


Specialförmåga: Raketsalva

 • Uppdaterat:

  • Gör 210 % skada mot alla fiender. Om Captain America är allierad: Gör 300 % skada mot alla fiender i stället.

  • Den här attacken är oundviklig.


Passiv förmåga: Starkuppgraderingar

 • Uppdaterat:

  • Får +15 % extra fullträffschans. Ger +15 % extra fullträffschans till TEKNISKA allierade. Ger +10 % extra fullträffschans till alla allierade. Gör +5 % skada för varje SUPERRUSTAD allierad eller allierad VÅG 1 – AVENGER. 


Thor

Passiv förmåga: Åskans gud

 • Uppdaterat:

  • Gör +15 % skada. Gör +10 % skada för varje allierad ASGÅRDARE eller VÅG 1 – AVENGER.

  • När det blir karaktärens tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad ASGÅRDARE som inte är underhuggare eller allierad VÅG 1 – AVENGER.

  • När en fiende attackerar en allierad ASGÅRDARE eller VÅG 1 – AVENGER:

   • > Fyller snabbhetsmätaren med 5 %.

   • > Får +1 laddning, upp till max 5.

  • Vid maximalt antal laddningar:

   • > Genererar +1 förmågeenergi till sig själv.

   • > Gör 260 % skada mot alla fiender.

   • > Tar bort alla laddningar. 

Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.