Uppdateringsinformation för 4.2.0
July 14, 2020

Populära Squirrel Girl, Beast och Emma Frost går med i kampen!

Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra din grupp med 3 nya spelbara karaktärer: Squirrel Girl, Emma Frost och Beast.

• Ultrabutik: Ultimusklotets nya hem. Det finns även lila utrustning och orange klot med ursprungsutrustning under Föremål.

• Nytt avancerat alternativ för butiken: Visa antal föremål. Under föremål i butiken visas hur många du redan har i förrådet. Gå till Avancerade alternativ i inställningsmenyn för att aktivera.

• Grafisk uppdatering av skärmen för milstolpesval: Det uppdaterade gränssnittet och start- och sluttimer gör det lättare att se skillnad på aktiva och kommande milstolpar.

• Bygg en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen vänskap inför Squirrel Girls evenemangskampanj Oslagbar utbildning.

Buggar

• Genmodifiering: Förmågeikonerna för underhuggare klonade av Mister Sinister visas nu som de ska i allianskrig.

• Vissa ljudeffekter aktiverades under kampanjuppdrag, räder och evenemang trots att ljudet var avslaget. Vi har eliminerat buggen snyggt och ljudlöst.

• Ljudeffekterna för knappen Använd i karaktärsmenyn fungerade inte ibland. Det har åtgärdats.

• War Machine gör nu den extra fullträffsskada han ska göra när mer än en allierad Iron Man deltar i striden.

• Åtgärdat: När Mystique hade Magneto som allierad attackerade hennes specialförmåga på nivå 7 (Infiltrera) alla fiender, trots att den bara ska anfalla 3.

• Statistiken Senast aktiv visas nu som den ska på alliansmedlemsskärmen.

• Rött har blivit rätt: Den röda chattuppdateringsbrickan visades ovanför milstolpesrelaterade popupmeddelanden. Det sker inte längre.

• Man kastas inte längre rakt in i Mörkerdimensionen III-menyns bråddjup när man återvänder från ledartavlan eller kartskärmen.

• Vi har åtgärdat ett grafiskt problem som i vissa fall gjorde att utrustning inte ledde till utrustningsdelen man saknade om den även behövdes på andra ställen i tillverkningsträdet. Nu kommer man till rätt del, och vi kommer dessutom att förbättra funktionen ytterligare i samband med en kommande uppdatering.

• Knappen Utrusta visades ibland inte när man satte på utrustning på karaktärer. Nu gör den det.

• Anomali upp i rök: Man får inte längre ett "Anomali upptäckt"-fel om man trycker på knappen Gå med i räder.

• Vi har rättat till ett fel som fick erbjudanden att dyka upp flera gånger på hitta föremål-skärmen.

• Hela åkallar nu den odöda asgårdaren efter att han eliminerats av Hawkeyes passiva förmåga Skott i mörkret.

• Åtgärdat: Ljudvolymen höjdes när man besökte föremålsbutiken.

Uppdaterade karaktärer

America Chavez

Egenskaper

• Har fått egenskapen "ung Avenger"

Passiv förmåga: Americas storhet

• Uppdaterat: Allierade unga Avengers och slagsmålshjältar får +20 % maxhälsa.

Spider-Man (Miles)

Egenskaper

• Har fått egenskapen "ung Avenger"

Grundförmåga: Snabbattack

• Uppdaterat: Tar bort 3 positiva effekter om Squirrel Girl är allierad eller målet har försvar ned.

Ultimat förmåga: Nätskott

Nytt:

• Får +100 000 extra fokus för den här attacken.

• Den här attacken kan inte blockeras.

Ms. Marvel

Egenskaper

• Har fått egenskapen "ung Avenger"

Passiv förmåga: Entusiast

Uppdaterat:

• Får Hjälp nu när det blir en allierad ung Avengers eller slagsmålshjältes tur. Ger Hjälp nu till en slumpmässig allierad ung Avenger eller slagsmålshjälte när det blir karaktärens tur.

• Får Hån när en allierad hjältes hälsa sjunker lägre än 50 %. Får 2 avvärjning om den allierade är en ung Avenger eller slagsmålhjälte.

Storm

Grundförmåga: Chockslag

• Uppdaterat: Får +2 laddningar om Beast är allierad. Får annars +1 laddning.

Specialförmåga: Isstorm

• Uppdaterat: 50 % chans att fortsätta vara redo om Beast är allierad.

Cyclops

Grundförmåga: Optisk stråle

• Uppdaterat: Ger alltid försvar ned om han har minst 1 X-Men-allierad.

Wolverine

Grundförmåga: Adamantiumklor

Uppdaterat:

• Om den här karaktären har minst 1 X-Men-allierad: Alla sekundära attacker har 100 % fullträffschans.

• Om den här karaktären har minst 1 X-Men-allierad: Den här attacken kan inte motattackeras.

Phoenix

Passiv förmåga: Phoenix reser sig

Uppdaterat:

• När en allierad hånar: Får hån. Om Beast är allierad: Får hån i 2 turer i stället.

Sabretooth

Passiv förmåga: Djurisk läkning

• Uppdaterat: Gör 5 % skada per allierad BROTHERHOOD eller MUTANT.

Mister Sinister

Passiv förmåga: Mutantgenetiker

Uppdaterat:

• När karaktären spawnar: Ger 3 förmågeenergi till sig själv om han inte är klonad.

• När det blir karaktärens tur: Läk 15 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per MARODÖR eller Emma Frost. Ge regenerering till de 2 mest skadade allierade MUTANTERNA. Om Stryfe är allierad: Ger regenerering till honom också.

• När det blir en allierad Emma Frosts eller MARODÖRS tur, om den här karaktären har mer än 50 % hälsa: Omfördelar 10 % hälsa från den här karaktären till den allierade.

• Får +50 % fokus. Allierade MARODÖRER får +50 % fokus. Får +20 % maxhälsa. Allierade Emma Frost och MARODÖRER får +20 % maxhälsa.

• I KRIGSFÖRSVAR: Allierade Emma Frost och MARODÖRER får ytterligare +30 % maxhälsa.

Stryfe

Specialförmåga: Övermakt

• 5 % mer barriärstyrka på alla nivåer

Passiv förmåga: Storhet

Uppdaterat:

• När karaktären spawnar: Fyller snabbhetsmätaren med 10 % + 10 % per allierad MUTANTSKURK.

• När det blir karaktärens tur, om den hånar: Får +1 avvärjning, upp till max 3 + får en barriär på 20 % av sin maxhälsa.

• När en allierad MUTANTSKURKS maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Får +1 hån, upp till max 3 + får en barriär på 20 % av den här karaktärens maxhälsa.

• Vid regenerering: Får en barriär på 10 % av den här karaktärens maxhälsa.

I KRIGSFÖRSVAR:

• Får +50 % resistens. Allierade MUTANTER får +50 % resistens.

• Får +50 % fokus. Allierade SKURKAR får +50 % fokus.

Toad

Passiv förmåga: Amfibisk anatomi

Uppdaterat i KRIG:

• Få +100 % fokus.

• Brotherhood-allierade får +100 % fokus.

© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.