Uppdateringsinformation för 3.9.0
February 20, 2020

Ny kontaktlista och tillskott till Brotherhood, Hydra och den superrustade gruppen!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra din grupp med 4 nya spelbara karaktärer: Blob, Toad, Ironheart och Red Skull!

• Förhöjda kraftattribut och förmågeuppgraderingar för Hydragrenadjär, Hydragevärssoldat, Hydrakrypskytt, Hydravakt och Hydraforskare

• Mindre förmågestärkningar för Iron Man, War Machine, Magneto och Juggernaut

• Kontaktlista – skicka smidiga direktmeddelanden till upp till 100 vänner

• Kommer snart: Rädsvårighetsväljare som låter dig justera svårighetsnivåerna och belöningarna för Ultimusräd VI och VII för att matcha alliansens färdighetsnivå


Buggar

• Tillintetgjord bugg: Karnaks och Crystals animationer fungerar nu som de ska när de hjälper

• Avklarade räduppgifter visas nu som de ska längst ner i listan med dagliga uppgifter

• Textfärgen för egenskaper på karaktärsskärmen har ändrats för bättre läsbarhet

• Åtgärdat: Röda brickor dök upp på Alliansräder för spelare som inte låst upp läget

• Hoplappade vingar: Animationerna för Falcon och Vulture i väntande tillstånd fungerade inte efter att de återupplivats

• Textfix: Det står nu "Ge regenerering till dig själv och alla A.I.M.-allierade under 2 turer" i beskrivningen av Främsta forskarens förmåga Fältprövning, vilket matchar förmågan i sig

• Buggfixar, samlas: Animationen för Captain Americas och Iron Mans samarbetsförmåga fungerade inte

• Bocken vid köp i förmågebutiken är inte längre i vägen när man försöker välja föremålet i fråga

• Också åtgärdat: "Tillbakaknappen" på Android stängde inte alltid spelet

• iOS 13-användare kan nu bifoga skärmbilder vid kundtjänstärenden i appen

• Bättre stabilitet på alla enheter


Uppdaterade karaktärer


Iron Man

Passiv förmåga: Starkuppgraderingar

•     Gör även +5 % skada per superrustad allierad


War Machine

•     Snabbheten ökad till 115


Magneto

Passiv förmåga: Brotherhood of Mutants

•     Får nu +10 000 % resistens mot hån

•     BROTHERHOOD-allierade får nu +10 000 resistens mot hån

•     Får nu +60 % resistens

•     BROTHERHOOD-allierade får nu +60 % resistens

•     Får nu +60 % fokus

•     BROTHERHOOD-allierade får nu +60 % fokus


Juggernaut

Passiv förmåga: Jag är Juggernaut!

•     Med Magneto som allierad: När en fiende attackerar den här karaktären fylls nu karaktärens och alla skyddande allierades snabbhetsmätare med 20 %.


Hydragrenadjär

Basattribut

•     +20 % för attributen hälsa, fokus och resistens

Grundförmåga: Luftvärnsgranat

•     Gör nu 210 % skada och 20 % brytande skada mot ett mål och mål i närheten

•     Ger nu även långsam till ett mål


Specialförmåga: Frätgranat

•     Gör nu 190 % skada mot ett mål och mål i närheten, och tar bort 1 positiv effekt från varje mål

•     Upprepar nu attacken 1 gång


Hydragevärssoldat

Basattribut

•     +20 % för attributen hälsa, fokus och resistens

Specialförmåga: Kulhagel

•     Gör nu 180 % brytande skada mot alla fiender


Passiv förmåga: För saken

•     Gör nu +10 % skada

•     Allierade Hydraunderhuggare och Red Skull gör nu +10 % skada och får +10 % maxhälsa

•     Hjälper nu allierade Hydra vid icke-attackerande förmågor

•     Gör 180 % brytande skada mot alla fiender när karaktären återupplivas

•     Får anfall upp under 2 omgångar vid spawning under krigsförsvar


Hydrakrypskytt

Basattribut

•     Fokus och resistens: +20 % vardera

•     Tredubblad rustning

•     Skada: +13,6 %


Grundförmåga: Prickskyttsskott

•     Gör nu 290 % brytande skada mot ett mål


Specialförmåga: Pricksikte

•     Karaktären, alla allierade Hydraunderhuggare och Red Skull får nu +2 anfall upp, upp till max 3

•     Får nu snabbhet upp under 2 omgångar

•     Får nu 60 % mer snabbhetsmätare


Passiv förmåga: Mitt i prick

•     Får nu +15 % snabbhet

•     Allierade Hydraunderhuggare och Red Skull får nu +15 % snabbhet

•     Vid krigsförsvar:

•     Får +15 % fullträffschans

•     Allierade Hydraunderhuggare och Red Skull får +15 % fullträffschans

•     Får smygande under 2 omgångar vid spawning


Hydravakt

Basattribut

•     Hälsa: +2 %

•     Rustning: +80 %

•     Fokus och resistens: +20 % vardera


Grundförmåga: Automateld

•     Ger hjälp nu till en allierad Hydragevärssoldat


Specialförmåga: Varning!

•     Tar nu bort alla negativa effekter från sig själv och läker med 5 % av maxhälsan per borttagen negativ effekt

•     Får nu immunitet med Red Skull som allierad


Passiv förmåga: Serumbehandling

•     Får nu +20 % rustning

•     Allierade Hydraunderhuggare och Red Skull får nu +20 % rustning


Hydraforskare

Basattribut

•     Rustning: +80 %

•     Fokus och resistens: +20 % vardera


Grundförmåga: Talonpistol

•     Ger nu alltid läkningsblockering med Red Skull som allierad


Specialförmåga: Testpatient noll

•     Energikostnaden är nu 2/2

•     Ger nu även avvärjning till den allierade som har minst hälsa och läker den med 10 000 hälsa och 20 % av den här karaktärens maxhälsa

•     Tar nu bort knockad från en allierad Red Skull vid krigsförsvar


Passiv förmåga: Experimentsserum

•     Får nu +20 % maxhälsa

•     Allierade Hydraunderhuggare och Red Skull får +20 % maxhälsa

•     När det blir karaktärens tur ger den regenerering och 2 slumpmässiga positiva effekter till de 2 allierade Hydra som har minst hälsa

•     Ger nu försvar ned och anfall ned till en fiendes vars hälsa sjunker lägre än 50 % vid krigsförsvar

Svenska
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2020 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.