Vi gör om de röda stjärnorna
April 8, 2020

För flera veckor sen meddelade MARVEL Strike Force-utvecklarna att det rödstjärniga systemet skulle få sig ett rejält ansiktslyft. Nu kan vi berätta mer om arbetet och vad som kommer att hända. Det har hänt en hel del, så vi ska försöka hålla oss så kortfattade som möjligt. Vi planerar att låta ändringarna träda i kraft den 16 april svensk tid.

 

Befordringskreditpriser

 

Priset för att använda befordringskrediter för alla karaktärer kommer att justeras för alla klasser från och med 5 röda stjärnor.

 

 • Priset för 5 röda stjärnor sänks från 300 silverbefordringskrediter till 150.

  • Spelare som redan har använt silverbefordringskrediter för att köpa 5-rödstjärniga karaktärer kommer att få mellanskillnaden tillbaka när det nya systemet träder i kraft.

 • Priset för 6 röda stjärnor ändras i och med den tjugofaldiga inflationen från 5 guldbefordringskrediter till 100 – det motsvarar samma pris i den nya ekonomin som nu.

 • Priset för 7 röda stjärnor ändras i och med den tjugofaldiga inflationen från 50 guldbefordringskrediter till 150 – det är en stor sänkning av priset jämfört med nu.

 

Eftersom vi justerar priset för 6- och 7-rödstjärniga befordringar kommer vi att multiplicera alla guldbefordringskrediter i era förråd med tjugo. Med andra ord motsvarar 5 guldbefordringskrediter i det nuvarande systemet 100 guldbefordringskrediter i det nya. Det är en nödvändig förändring för att göra guldbefordringskrediter mer tillgängliga än de är i dagsläget.

 

Röda stjärnor-klot

 

Vi har gjort flera förbättringar till röda stjärnor-klot för att göra dem mer värdefulla och göra alla nivåer mer eftertraktade.

 

 • I dagsläget är sidopelarna i röda stjärnor-klot tomma. I det nya systemet lägger vi till elitkrediter i de pelarna när man öppnar enkla röda stjärnor-klot upp till elitklassade 6-stjärniga klot.

 • Om man öppnar en dubblett av en 1-rödstjärnig karaktär får man lika många elitkrediter som om man öppnar en dubblett av en 2-rödstjärnig karaktär.

 • Det uppdaterade innehållet i enkla röda klot innebär att om du öppnar 20 klot och bara får dubbletter av dina karaktärer med minst antal röda stjärnor, så är du ändå garanterad tillräckligt med krediter för att köpa ett elitklassat 4-rödstjärnigt klot.

 • Elitklassade 7-rödstjärniga klot prissänks från 5 000 elitklassade 7-stjärniga krediter till 2 500. Om man får en dubblett på den här nivån ger den tillräckligt med krediter för att öppna ett till klot.

 

Två av ändringarna har redan implementerats i spelet, även om vi inte har kommunicerat det ännu. Den ena är att elitbutiken fått en tredje rad, för större valmöjlighet bland karaktärerna. Den andra är att förekomsten av 3-rödstjärniga och 4-rödstjärniga karaktärer i det enkla röda stjärnor-klotet har ökats, för att ge klotet mer värde.

 

Lanseringsprocessen för karaktärer

 

Eftersom priset för att skaffa karaktärer med befordringskrediter minskar drastiskt och värdet på röda stjärnor-klot ökar måste vi ändra en aning i lanseringsprocessen för nya karaktärer i elitbutiken.

 

När en karaktär först släpps i spelet placeras den i röda stjärnor-klot på alla nivåer. Enda undantaget är karaktärer som Ultron. Karaktären blir dock inte tillgänglig att köpa för befordringskrediter förrän den går att ”farma” någonstans i spelet. Vi anser att en direktväg till både 7-stjärniga nya karaktärer (guld) och deras respektive 7-rödstjärniga varianter redan på lanseringsdagen vore lite väl mycket. Det här är något vi kommer att övervaka noggrant.

 

Kraftkurvan

 

Som vi redan nämnt i ett tidigare blogginlägg kommer vi att justera kraftkurvan i systemet för att minska gapet mellan de olika klasserna. Nedan är de nuvarande procentuella värdena och vad de nya kommer att vara:

 

 • Gamla: 

  • +2 %/+5 %/+10 %/+20 %/+35 %/+50 %/+75 %

 • Nya:

  • +5 %/+10 %/+20 %/+35 %/+50 %/+60 %/+75 %

 

Vi vill inte påverka svårighetsnivån i PvE med karaktärer som har röda stjärnor, därför kommer karaktärer med färre än 7 röda stjärnor att få en mindre. Exempelvis kommer en PvE-karaktär med 4 röda stjärnor nu att ha samma stridsattribut som en karaktär med 3 röda stjärnor efter uppdateringen. Däremot kommer det påverka de kraftvärden som visas för dem; de kommer att se ut att vara lägre än vad de är nu. Noderna är dock fortfarande lika svåra som förut.

 

Obs! Kraftvärden på ledartavlorna kommer inte att uppdateras omedelbart när ändringen träder i kraft, utan sker i takt med att spelare utvecklar sina grupper (höjer karaktärsnivåer, antalet guldstjärnor, rödstjärniga befordringar, utrustningsklasser (inte individuella delar) och uppgraderar förmågor).

 

Blixtevenemangsschema 

 

Ett nytt blixtevenemang som kräver wakandiska karaktärer, Kaosteori, kommer att hållas månatligen och kan ge silver- och guldbefordringskrediter. Dessutom har vi lagt upp ett månadsschema för när evenemangen hålls:

 

 • Rödstjärniga blixtevenemang: Kaosteori (kräver wakandiska karaktärer): 1:a lördagen i månaden.

  • De 4 första uppdragen kräver bara 4 wakandiska karaktärer.

   • Shuris legendariska evenemang återvänd mellan den första och andra omgången av Kaosteori.

 • Relikjakt (kräver Handen): 2:a lördagen i månaden.

 • Löning (kräver legosoldater): 3:e lördagen i månaden.

 

Vi kan även nämna att evenemanget Fest i kvarteret (kräver urbana hjältar) hålls den 4:e lördagen varannan månad (med ungefär 8 veckors mellanrum).

 

Slutord

 

Det här är en omfattande omarbetning av system, så vi kommer att övervaka allt noggrant för att se till att ändringarna får den effekt vi hoppas på. Det kan bli fler justeringar framöver för att allt ska bli som vi vill.

 

Vi ser fram emot att implementera ändringarna så fort som möjligt och att läsa er feedback så vi kan göra de finjusteringar som krävs. Tack för ert tålamod medan vi lägger de sista pusselbitarna på plats.

Svenska
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2020 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.