Introduktion till K2-klassad iso-8
May 31, 2021

Hej befälhavare,


Främsta forskaren har slitit hårt i labbet för att ta gruppanpassningen till nästa fas: K2-klassad iso-8 (blå). De senaste uppdateringarna ger karaktärerna mer styrka och fler alternativ, introducerar nya klot i iso-8-butiken och knyter funktionen till Doom-räderna framöver. Följande gäller:


För att låsa upp K2-klassad iso-8 måste en karaktär på nivå 75 utrusta K1-klassade (gröna) iso-8-kristaller på nivå 5 i var och en av de 5 platserna för en K1-klass på nivå 5 – då uppgraderas matrisen. Det kostar 10 000 K1-joner att uppgradera. När du uppgraderar matrisen förbrukas de utrustade K1-kristallerna, men deras attributbonusar går inte förlorade. Alla enskilda klasser måste vara på K1-nivå 5 för att uppgraderas till K2. K2-klassad iso-8 ger bonusar till vissa attribut när K2-kristaller utrustas och klasser uppgraderas, och klasserna får bättre bonusar till sina specifika attribut. K2-klassad iso-8 ger även nya bonusar till varje klass, vilket ger din offensiv en helt ny dimension. Här är en sammanfattning av uppdateringarna på nivå 3 för varje klass:


Anfallare

 Anfallare får en till synes enkel men väldigt kraftfull uppgradering: 

  • När fiender har minst 2 sårbar gör anfallare bonusskada baserad på sin maxhälsa. Skadan ignorerar rustning och barriär.


Försvarsmurar

Försvarsmurar får flera bonusar från K2-klassad iso-8 som stärker beskyddet ytterligare. De får mindre försvar upp när det blir deras tur, och spawnar med en barriär baserad på maxhälsan.


Läkare

Med K2-klassad iso-8 förbättras den aktiva läkningen och två nya effekter tillkommer: När läkare anfaller fiender med sårbar status tas blödning/liten blödning bort från den allierade med minst hälsa, och vid K2-nivå 3 ger läkare regenerering i stället för liten regenerering. 


Strateger

Strateger kompletterar inte bara anfallarnas nya styrka, utan får några andra bonusar också:

  • Strateger med K2-klassad iso-8 ger 2 sårbar med sina attacker, och får extra fokus när de tas bort. Sist men inte minst får strateger en skadebonus när de hjälper till.


Kommandosoldater

Precis som strateger blir kommandosoldaterna mer frikostiga med sårbar status. 

  •  När aktiva förmågor träffar har de chansen att göra en bonusattack med brytande skada mot varje fiende som träffas.
Hur man skaffar K2-klassad iso-8

Den huvudsakliga källan till K2-klassade iso-8-resurser blir de uppdaterade belöningarna från Doom I-räder. När man klarat minst 30 % får man de nya K2-klassade iso-8-krediterna, som kan jämföras med lila utrustningskrediter – de öppnar dörren för nya rollklot. Rollkloten ger två kristaller till rollen i mittpelaren, en till en slumpmässig roll i vänstra pelaren och K2-joner på nivå 1 i den högra pelaren. Slutligen inför vi även enkla K2-klassade iso-8-klot, som påminner om K1-varianten.


Vi kommer att lägga upp erbjudanden på K2-klassad iso-8 så att ni kan hoppa in direkt, men begränsa volymen till ett visst antal.


Vid lanseringen går det att uppgradera till nivå 3. Framöver öppnar vi upp nivå 4 och 5. 


Vi ser fram emot att se vad ni i communityn kan hiita på med K2-klassad iso-8. Som alltid är ni välkomna att höra av er med er feedback.


Lycka till, befälhavare!


© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.