Cyberframtiden är nära
July 29, 2022

Hej befälhavare,

Cyberframtid

Det är dags att blicka framåt – långt framåt – i vårt nästa månadslånga evenemang: Cyberframtid. Ert öde i augusti bjuder på:

 

●    4 huvudsakliga milstolpesevenemang

●    4 snabbstridsmilstolpar

●    2 alliansmilstolpar

 

Gör framsteg i de här 10 evenemangen för att få poäng till Cyberframtid, som är er chans att rekrytera bioniska Avengers skjutande cyborg, Deathlok.

 

Evenemangsschema

Se schemat för augusti månads Cyberframtid nedan. Mer information kommer närmare inpå varje evenemangslansering, så se till att komma tillbaka till bloggen varje vecka. Alla datum nedan är svensk tid:

 

Huvudsakliga milstolpesevenemang

 

●    Valkyrians ritt: 1–8 augusti

●    Segerritning: 8–15 augusti

●    Morgondagens Vision: 15–22 augusti

●    Monster mot maskin: 22–29 augusti

 

Milstolpar till snabbstridskamper

Få poäng snabbare i respektive snabbstrid genom att använda egenskaperna som står listade nedan i varje kamp:

 

●    Tekniskt trolleri (Darkhold): 5–7 augusti

●    X-teknik (kosmiska mutanter): 12–14 augusti

●    Cybersäkerhet (lejda hjältar): 19–21 augusti

●    Iron Avengers (våg 1 – Avengers): 25–28 augusti

 

Samordnat angrepp-alliansmilstolpar

 

●    5–11 augusti

●    19–25 augusti

 

Poäng

Få poäng genom att samla specialföremål – reläkretsar, laserpistolen, raketskon, adamantiumarmen och AI-matrisen – från evenemang i augusti. Reläkretsar blir även tillgängliga i olika erbjudanden för 1 kraftkärna under månaden.

 

Belöningar

Om ni samlar 29 500 milstolpespoäng får ni tillräckligt många skärvor för att låsa upp en 3-stjärnig Deathlok. Klarar ni dessutom alla Cyberframtid-milstolpar får ni nog med skärvor till en 4-stjärnig Deathlok och hans färdiga utrustningsdelar i klass 16.

Techno Future Milestone Rewards Chart
Techno Future Milestone Rewards Chart Score

Ledartavla

Få minst 20 000 poäng för att kvala in på den här blinda ledartavlan. Blågröna rädklotfragment och guldbefordringskrediter delas ut till de 50 bästa på ledartavlan, och resten av deltagarna får orange rädklot och silverbefordringskrediter.

Techno Future Milestone Leaderboard Rewards Chart
Milestone Valkyriecostume Banner

Valkyrians ritt

Rusa in i det första milstolpesevenemanget den 1 augusti kl. 2.00 svensk tid: Valkyrians ritt. Lägg beslag på Valkyries nya dräkt Asgårds konung, kom längre i Cyberframtid och vinn belöningar att uppgradera karaktärerna med.

 

Milstolpen Hem till Asgård – 1/8

Slåss i kamper för att komma längre i den här 7-dagarsmilstolpen som ger: Valhall-klotfragment, silverfasbitar (att köpa Valkyries dräkt med), träningsmoduler, blågröna och orange rädklotfragment, Arsenal-klotfragment och silverbefordringskrediter.

 

Vinst i kamp: 60 poäng

Vinst i kamp med asgårdare: 100 poäng

Vinst i kamp med asgårdare i UK13+: 150 poäng

Vinst i kamp med asgårdare i UK15+: 300 poäng

 

Lås upp Valkyries dräkt

Klara de första 20 Hem till Asgård-milstolparna för att få tillräckligt många silverfasbitar för att köpa Valkyries dräkt i dräktbutiken. Oanvända bitar omvandlas till dräktkrediter den 15 augusti kl. 2.00 svensk tid till ett omvandlingsvärde på 60 %.

 

Milstolpen Valkyrians ritt

Öppna era Valhall-klot för att komma längre i milstolpen Valkyrians ritt och få katalysatordelar samt klotfragment i utrustningsklass 14, 15 och 16.

 

Milstolpen Valkyrians ritt ger:

- Cyberframtid-framsteg

- Blågrön, orange och lila utrustning

- Guldklotfragment

- Med mera!

Avenging Asgard Blitz W Hero Asgardians

Avenging Asgard Milestone

Ride Of The Valkyrie

Ride of the Valkyrie Milestone

Webbmilstolpen Slagkraftig sköldmö

Delta i arenan för att vinna poäng till en 7 dagar lång milstolpe som ger Valhall-klotfragment samt K4-, K3 och K2-förmågematerial.

Shield Maiden Mayhem Play Arena

Samordnat angrepp

Coordinated Assault Milestone Alliance V2 Banner

Stärk karaktärerna den 5 augusti kl. 2.00 svensk tid med första omgången av Samordnat angrepp. Använd iso-8-kampanjenergi för att få poäng (1 energi = 1 poäng) till en 7 dagar lång alliansmilstolpe som ger K2-joner på nivå 1, K1-joner och reläkretsar som gör att ni kommer längre i Cyberframtid.

Coordinated Assault Milestone Chart

Tekniskt trolleri (Darkhold)

Milestone Darkholdsplashblitz Banner

Se hit, ni som älskar mekaniska magiker! Den 5 augusti kl. 2.00 svensk tid dyker Cyberframtids första snabbstrid upp i ett oljedoftande rökmoln med Tekniskt trolleri. Det magiska ordet (vilket också råkar vara den utvalda egenskapen) stavas "Darkhold", och förutom snabbstridsbelöningar ger Tekniskt trolleri även reläkretsar, lila utrustningskrediter, orange och blågröna rädklotfragment samt Arsenal 15- och Arsenal 16-klotfragment.

Tech Wizardry Quick Rumble Blitz

Pestens saga

Nästa anhalt på resan mot Apocalypse drar igång den 2 augusti kl. 2.00 svensk tid, då vi för första gången får se Pestens saga!

 

I Pestens saga, som kommer att vara permanent tillgänglig i den nya sektionen Episka kampanjer, får ni kämpa er fram genom olika uppdrag med Morgan Le Fay och hennes fyra Darkhold-medlemmar (Agatha Harkness, Wong, Doctor Strange (hjärtlös) och Scarlet Witch) för att vinna riktigt bra belöningar från Apocalypse, som förvandlar Le Fay till sin ryttare. Belöningarna består av uppväckta förmågematerial, Morgan Le Fays dräkt Pesten, K2-klassade iso-8-joner på nivå 5 och kristaller.

 

Pestens saga har tre svårighetsnivåer, som alla har fem noder, och för att låsa upp nästa nivå måste ni klara alla uppdrag med 3 stjärnor på de tidigare nivåerna. Här är utrustningsklasskraven för varje svårighetsnivå:

 

●    Svårighetsnivå 1: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 13

●    Svårighetsnivå 2: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 15

●    Svårighetsnivå 3: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 17

 

Här är belöningarna som går att vinna på respektive svårighetsnivå:

 

Svårighetsnivå 1: Orange förmågematerial samt guld- och megaklot.

Svårighetsnivå 2: Uppväckta Morgan Le Fay-förmågematerial, K4-förmågematerial samt guld-, tränings och Arsenal 16-klot.

Svårighetsnivå 3: Dräkten Pesten, K2-klassade iso-kontrollerarkristaller på nivå 5 (tillräckligt många för Morgan Le Fay) och K2-joner (N4, N5) som krävs för att ta Morgan Le Fay från klassnivå 3 till 5. Ni får även nog med K2-joner för att ta en andra karaktär från grön nivå 5 till blå nivå 5.

 

Vi vill påminna om att ni måste klara alla ryttarsagor på minst svårighetsnivå 2 och sedan klara Apocalypses evenemang på svårighetsnivå 2 för att låsa upp honom.

 

För att ni ska kunna befordra Apocalypse till 100 % måste alla fyra ryttare först omvandlas helt och hållet. Det sker bara när ni har klarat ryttarsagornas svårighetsnivå 3, som ger er deras respektive dräkter.

Karaktärstillgång

Stärk Web-Warriors-gruppen från den 4 augusti kl. 2.00 svensk tid, för då kommer Scarlet Spider till krigsbutiken. Traktens hjälpsamma klons karaktärsskärvor går att skaffa för 1 375 krigskrediter, så svinga er dit och ta dem medan de fortfarande är radioaktiva.

 

Även två andra karaktärer kommer att bli mer lättillgängliga under augusti månad. Kolla in fredagsblogginläggen varje vecka för mer information.

Augustis månadskalender ser lite annorlunda ut än vanligt. I stället för att få 1 karaktär får ni alla tre Ravager-underhuggare: Ravagerlagare, Ravagerpucklare och Ravagersprängare. Ni får alltså totalt 360 Ravager-underhuggarskärvor (120 per karaktär!) om ni hämtar kalendern varje dag hela månaden. Det är tillräckligt många för att låsa upp varje karaktär med tre gula stjärnor om ni inte redan har några skärvor till dem.

Veckoevenemang

Kampen Limbos härskare

●    Startdatum: 1 augusti kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: Magik-karaktärsskärvor

 

Snabbstrid – Darkhold

●    Startdatum: 5 augusti kl. 2.00 svensk tid

●    Utvald egenskap: Darkhold

●    Belöningar: kampklot, guld, Arv-klot, delar av enkel katalysator och rädhälsopaket

 

Löning

●    Startdatum: 6 augusti kl. 2.00 svensk tid

●    Belöning: guld

●    Karaktärer som krävs: legosoldater

 

 

Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...

 

Lycka till, befälhavare!

 

 

**Obs! Det som står i det här blogginlägget kan komma att ändras innan det implementeras i själva spelet.**

 

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.