Blixtsommar
June 24, 2022

Hej befälhavare,

Blixtsommar


Summer Of Thunder Banner

Fångas av en stormvind med belöningar den 1 juli kl. 2.00 svensk tid med nästa månadslånga milstolpesevenemang: Blixtsommar. Julifesten består av:

 

●    2 alliansmilstolpar

●    4 huvudsakliga milstolpesevenemang

●    5 snabbstridsmilstolpar

 

Kom längre i de här 11 evenemangen (en 5:e snabbstrid dyker upp i juli) för att få poäng till Blixtsommar – er chans att rekrytera den nya asgårdarhjälten Mighty Thor! Antalet poäng man kan få i snabbstrider har justerats för den extra snabbstriden den här månaden, och man får fortfarande de poäng som behövs för att klara evenemanget Blixtsommar.

 

Evenemangsschema

Här är en sammanfattning av Blixtsommar-evenemangen i juli. Mer information kommer när det börjar närma sig evenemangens startdatum, så håll koll här på bloggen varje vecka. Evenemangen nedan börjar 2.00 svensk tid respektive datum:

 

Huvudsakliga milstolpesevenemang

●    Solklart: 1 juli–1 augusti – med Sunfire

●    Segerritning: 9–16 juli – med blå K2-iso på nivå 4

●    Rymdvikingen: 16–24 juli – med Thor-dräkt

●    Party i paradiset: 24 juli–1 augusti – med Valkyrie

 

Milstolpar till snabbstridskamper

Få poäng snabbare i respektive snabbstrid genom att använda egenskaperna som står listade nedan i varje kamp:

●    1 juli–3 juli Terrigen-semester (omänskliga karaktärer)

●    8–10 juli: Värme och vetenskap (A.I.M.)

●    15–17 juli: Sol och Sinister Six (Sinister Six)

●    22–24 juli: X-trem sommar (X-Force)

●    29–31 juli: Bad och Bifrost (asgårdare)

 

Samordnat angrepp-alliansmilstolpar

●    5–11 juli

●    19–25 juli

 

Poäng

Få poäng genom att samla specialföremålen Mjölner-fragment, tapperhetsmantlar, segerhjälmar och hjältehandskar i evenemang i juli. Mjölner-fragment blir även tillgängliga i olika erbjudanden för 1 kraftkärna under månaden.

 

Belöningar

Om ni samlar 29 500 milstolpespoäng får ni tillräckligt många skärvor för att låsa upp en 3-stjärnig Mighty Thor. Klarar ni dessutom alla Blixtsommar-milstolpar får ni nog med skärvor till en 4-stjärnig Mighty Thor och hennes färdiga utrustningsdelar i klass 16.

 

Ledartavla

 

Få minst 20 000 poäng för att kvala in på den här ledartavlan. Blågröna rädklotfragment och guldbefordringskrediter delas ut till de 50 bästa på ledartavlan, och resten av deltagarna får orange rädklot och silverbefordringskrediter.

6 24 Milestone Summer Of Thunder Final
6 24 Ranked Rewards Summer Of Thunder 2

Evenemanget Solklart

Solar Sizzler Banner

Första evenemanget blir Solklart, den 1 juli kl. 2.00 svensk tid – er chans att rekrytera stekheta Sunfire, som är skjutande karaktär i den mäktiga Unlimited X-Men-gruppen.

 

Milstolpen Solklart

Så här gör ni för att få poäng i den här 8 dagar långa milstolpen:

 

●    Rädstrid: 200 poäng

●    Krigsstrid: 500 poäng

●    Krigsstrid med Darkhold: 200 poäng extra

●    Krigsstrid med Darkhold på UK 13+: 400 poäng extra

●    Krigsstrid med Darkhold på UK 15+: 400 poäng extra

●    Använd kraftkärnor: 3 poäng

 

Det går även att få milstolpespoäng i Värmestorm- och Strålande sol-belöningarna (se nedan).

 

Belöningarna består av Sunfire-skärvor, Mjölner-fragment, en 5-rödstjärnig Black Panther, Fantomex-skärvor och Arsenal-klot. Bränn igenom minst milstolpe 27 (av totalt 40) för att få tillräckligt många karaktärsskärvor för att rekrytera Sunfire.

6 24 Milestone Rewards Solar Sizzler Final After Update Changes

Milstolpen Värmestorm

Om ni har minst befälhavarnivå 60 kan ni få poäng till den här 4 dagar långa milstolpen som drar igång samtidigt som Solklart.

●    Vinna en strid i kosmiska smältdegeln: 1 000 poäng

●    Strid i kosmiska smältdegeln med Unlimited X-Men: 1 000 poäng

●    Strid i kosmiska smältdegeln med Unlimited X-Men på utrustningsklass 13+: 500 poäng extra

●    Strid i kosmiska smältdegeln med Unlimited X-Men på utrustningsklass 15+: 500 poäng extra

 

Belöningarna består av milstolpespoäng till Solklart, smältdegelskrediter, elitklassade 4-stjärniga krediter och blågröna rädklotfragment.

6 24 Heatstorm Rewards 2

Milstolpen Strålande sol

När milstolpen Värmestorm är över kan ni få poäng genom att göra det hett om öronen för fienderna i kamper:

●    Vinst i kamp: 60 poäng

●    Kampvinst med simulering: 50 poäng

●    Kampvinst med wakander: 20 poäng extra

●    Kampvinst med wakander på utrustningsklass 13+: 40 poäng extra

●    Kampvinst med wakander på utrustningsklass 15+: 80 poäng extra

 

Nå milstolpar som ger Solklart-milstolpespoäng, skärvor av wakander och fragment av orange elitklot, guldklot och lila klot (mystisk utrustning).

6 24 Blazing Sun 2

Webbmilstolpen Stridens hetta

Använd kampanjenergi i Solklart för att få en daglig milstolpe som ger silverbefordringskrediter och Arv III-klotfragment. Besök vår milstolpessida i början av evenemanget för mer information.

6 24 Too Hot To Handle 2

Terrigen-semester

Första snabbstridskampen i Blixtsommar dyker upp den 1 juli kl. 2.00 svensk tid med Terrigen-semester, och den första utvalda egenskapen blir omänsklig. Förutom snabbstridsbelöningar ger Terrigen-semester Mjölner-fragment, lila utrustningskrediter, orange och blågröna rädklotfragment samt Arsenal 15- och Arsenal 16-klotfragment.

6 24 Terrigen Vacation Gold Text Final

Uppdatering: Guldrusch

Som del av vårt arbete med att göra guld mer lättillgängligt i spelet förbättrar vi guldbelöningarna med utmaningen Guldrusch. Efter uppdateringen får ni 128 000 guld till att spendera varje dag. Mer information om guldtillgängligheten i andra delar av spelet kommer framöver. Här är de specifika guldförbättringarna Guldrusch får:

Gold Rush

Doom I: belöningsuppdatering

Vi har uppdaterat flera av Doom I-rädbelöningarna på svårighetsnivån normal för att ni ska kunna lägga vantarna på fler K2-klassade iso-8-krediter och andra viktiga resurser. Alla Doom I-belöningar för rang 1 på normal och alla klasser har fått fler K2-klassade iso-8-krediter:

 

Uppdaterade rangbelöningar

●    100 % avklarat: 10 000 till 10 300 K2-klassade iso-krediter, baserat på rang (uppdaterat från 8 000 till 8 500 K2-klassade iso-krediter)

●    60 % avklarat: 8 500 till 8 800 K2-klassade iso-krediter, baserat på rang (uppdaterat från 6 000 till 6 500 K2-klassade iso-krediter)

●    30 % avklarat: 7 000 till 7 300 K2-klassade iso-krediter, baserat på rang (uppdaterat från 4 000 till 4 300 iso-krediter)

 

Kraven för att låsa upp svårighetsnivå 1 har sänkts: det räcker nu med att klara normal till 60 %. Man kan även få förstagångsbelöningarna för Doom 1, svårighetsnivå 1 när man klarat 60 %. Här är rangbelöningsuppdateringarna för Doom I, svårighetsnivå 1:

 

Rangbelöningsuppdateringar: Doom I, svårighetsnivå 1

●    100 % avklarat: Nu +3 000 K2-klassade iso-krediter (minskat från +7 500 K2-klassade iso-krediter)

●    60 % avklarat: Nu +2 000 K2-klassade iso-krediter (minskat från +5 000 K2-klassade iso-krediter)

●    30 % avklarat: Nu +1 000 K2-klassade iso-krediter (minskat från +2 500 K2-klassade iso-krediter)

 

Anledningen till att vi flyttar belöningarna från Doom I, svårighetsnivå 1 till svårighetsnivån normal är för att övergången till Doom II ska gå smidigare. Doom I, svårighetsnivå 1 är svårare än Doom II på normal, så även om vi vill att ni spelare ska kunna få de relaterade förstagångsbelöningarna ska ni inte behöva känna er tvungna att nå 100 % bara för att få lite bättre belöningar än i Doom II på normal.

Veckoevenemang

Betaräder

●    Startdatum: 27 juni kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: betarädklot med mutanthjältar

 

Kampen Bombsäker

●    Startdatum: 27 juni kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: Negasonic Teenage Warhead-karaktärsskärvor

 

Det legendariska evenemanget Röd död

●    Startdatum: 28 juni kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: Omega Red-karaktärsskärvor

●    Så förbereder ni er: bonusevenemanget Dubbelt hot

●    Krav: Nick Fury, Winter Soldier och 3 Secret Avengers med följande lägstakrav för att låsa upp Omega Red: karaktärsnivå 65, utrustningsklass 12 och iso-8-klassnivå 3

 

Snabbstridskamp – omänsklig

●    Startdatum: 1 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Utvald egenskap: omänsklig

●    Belöningar: kampklot, guld, Arv-klot, delar av enkel katalysator och rädhälsopaket

 

Knowhere-stöten

●    Startdatum: 2 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: mörka befordringskrediter

●    Karaktärer som krävs: Doctor Octopus, Invisible Woman, Star-Lord, Kitty Pryde och Rocket Raccoon med minst utrustningsklass 9

 

Relikjakt

●    Startdatum: 2 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: katalysatordelar

●    Karaktärer som krävs: Handen

 

 

Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...

 

Lycka till, befälhavare!

 

**Obs! Det som står i det här blogginlägget kan komma att ändras innan det implementeras i själva spelet.**

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.