Himmelska vapen
October 29, 2021

Hej befälhavare,


För flera årtionden sedan påbörjade S.T.R.I.K.E. sitt uppdrag att skydda Nexusjorden, och i dag får ni möta två nya hjältar vars enda mål är att försvara mänskligheten. När ni fyllts av evig tacksamhet för att de finns kan ni kolla in information om ett mytomspunnet och legendariskt evenemang, karaktärer på vift, krossande kamper och evenemang som förbättrar kämparnas förmågor.


Sersi och Ikaris

För sju tusen år sedan åstadkom Celestials, mäktiga kosmiska väsen, något otroligt: de konstruerade genetiskt en ras med näst intill odödliga varelser vid namn Eternals. Eternals har otroliga förmågor och fick i uppgift att skydda mänskligheten genom historien – och de två mäktigaste heter Sersi och Ikaris. Precis som de andra Eternals är Sersi och Ikaris stärkta av kosmisk energi som ger dem övermänsklig styrka, smidighet och uthållighet. Eternals kan med hjälp av små mängder kosmisk energi ge sig själva specialförmågor som skiljer dem från varandra: Sersi manipulerar och förvandlar materia till andra material medan Ikaris kan flyga och projicera kraftfulla kosmiska strålar från ögonen.


Sersi är en utmärkt kontrollerande karaktär som ständigt kopierar effekter från fiender och tar bort negativa effekter från sig själv och allierade. Hennes attacker är antingen väldigt starka eller får hjälp av en allierad. Hennes Eternal-kompanjon Ikaris är en skjutande karaktär vars hälsa är bland de högsta i MARVEL Strike Force, och även hans fokus och resistens är imponerande bra. Han är en effektiv skjutande karaktär och kan även utan hjälp sätta rejäla käppar i hjulen för fiendegrupperna, men för att verkligen visa fienderna vad Eternals är kapabla till ska ni kombinera Sersi och Ikaris på slagfältet. De två utgör nämligen en enastående duo tillsammans, och alla deras förmågor har kraftfulla synergier. Förutom att de förbättrar varandras hälsa, rustning, fokus och resistens hjälper de varandra i strid, och Sersi och Ikaris är dessutom de första karaktärerna som får bonusar specifikt i arenan, inklusive förmågebonusar och mer skada.


Försvara Nexusjorden med jordens beskyddare: Eternals!

SERSI

Egenskaper: hjälte, kosmisk, mystisk, kontrollerande, Eternal


Grundförmåga: Materiaförvandling

 • Kopierar 2 slumpmässiga positiva effekter, utom hån, hos ett mål till sig själv.
 • Gör 350 % skada mot målet. Om Ikaris är allierad: Vänder 2 slumpmässiga positiva effekter hos målet till negativa.
 • Ger hjälp nu till en allierad Ikaris.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Kopierar i stället alla positiva effekter, utom hån, från målet till sig själv.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Om Ikaris är allierad: Vänder målets alla slumpmässiga positiva effekter till negativa.
 • När karaktären tvingas att attackera en allierad: Gör mindre skada mot ETERNAL-karaktärer.


Specialförmåga: Avväpnande inspiration

 • Energikostnad: 3/5
 • Knockar ett mål.
 • Får 2 slumpmässiga allierade att attackera målet. Tillkallade allierade gör +50 % skada med den här attacken.
 • Ger sig själv och en allierad Ikaris en barriär på 30 % av sin maxhälsa.
 • I ARENAN: Ger alla andra allierade en barriär på 30 % av sin maxhälsa.


Ultimat förmåga: Elementsmäll

 • Energikostnad: 4/4
 • Tar bort 3 negativa effekter från sig själv och alla allierade.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Vänder i stället 3 negativa effekter hos sig själv och alla allierade till positiva.
 • Gör 450 % skada mot alla fiender.
 • Om Ikaris är allierad: Tömmer alla fienders snabbhetsmätare med 25 %.
 • Ger snabbhet upp i 2 turer + 2 regenerering till sig själv och en allierad Ikaris.
 • I ARENAN: Genererar 2 förmågeenergi till sig själv och en allierad Ikaris.
 • I ARENAN: Ger hån i 2 turer till den stödjande fiende som har lägst snabbhet.


Passiv förmåga: Eternals elementexpert

 • Om karaktärens hälsa är full i början av striden och hälsan sjunker lägre än 40 % första gången: Tar bort alla negativa effekter från sig själv + läker sig själv med 60 % av sin maxhälsa.
 • När karaktären spawnar: Ger försvar upp i 2 turer till sig själv och alla allierade ETERNALS.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Ger i stället försvar upp i 2 turer till sig själv och alla allierade.
 • När det blir karaktärens tur och hon inte är knockad: Får försvar upp i 2 turer + snabbhet upp och väljer sedan ut 1 slumpmässig fiende som har dödsskydd. Tar bort dödsskydd från den fienden och ger sedan +1 dödsskydd, upp till max 5, till sig själv och alla allierade ETERNALS.
 • När det blir karaktärens tur och Ikaris är allierad: Läker sig själv med 15 % av sin maxhälsa.
 • Får +30 % maxhälsa. Allierade Ikaris får +30 % maxhälsa.
 • Får +50 % fokus. Allierade Ikaris får +50 % fokus.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Gör +25 % skada. Allierade Ikaris gör +25 % skada.


IKARIS

Egenskaper: hjälte, kosmisk, mystisk, skjutande, Eternal


Grundförmåga: Kosmisk salva

 • Gör 280 % brytande skada mot ett mål.
 • Om Sersi är allierad: Utför 2 bonusattacker som gör 200 % brytande skada.
 • Om en allierad Sersi har minst 50 % maxhälsa: Ger anfall upp i 2 turer till henne.
 • Om en allierad Sersi har mindre än 50 % maxhälsa: Ger 2 regenerering till henne.
 • Ger hjälp nu till 1 slumpmässig allierad Sersi.
 • När karaktären tvingas att attackera en allierad: Gör mindre skada mot ETERNAL-karaktärer.


Specialförmåga: Styrkeskott

 • Energikostnad: 4/4
 • Gör 420 % skada mot ett mål + tar bort dödsskydd. Får 5 000 % extra fokus för den här attacken.
 • Gör 390 % skada mot alla mål i närheten.
 • Om målet blockerar: Utför en bonusattack som gör 290 % brytande skada mot ett mål och mål i närheten. Max 2 bonusattacker.
 • Ger 2 dödsskydd till den här karaktären och en slumpmässig allierad Sersi.
 • Får hjälp av en slumpmässig allierad Sersi.
 • Får hjälp av en slumpmässig allierad.


Ultimat förmåga: Eternal-anfall

 • Energikostnad: 5/5
 • Gör 400 % skada mot alla fiender.
 • När karaktären dödar: Upprepar den här attacken.
 • Om Sersi är allierad: Vänder alla fienders alla positiva effekter till negativa. Får +500 % extra fokus för den här handlingen.
 • Om Sersi är allierad: Gör 400 % skada + 70 % brytande skada mot alla fiender + tömmer deras snabbhetsmätare med 25 % i stället.
 • Om Sersi är allierad: När karaktären dödar: Gör 400 % skada + 40 % brytande skada mot alla fiender.
 • De här attackerna kan inte väjas eller blockeras.


Passiv förmåga: Eternal-ledare

 • Om karaktärens hälsa är full i början av striden och hälsan sjunker lägre än 40 % första gången: Tar bort alla negativa effekter från sig själv + läker sig själv med 60 % av sin maxhälsa.
 • När karaktären spawnar: Ger anfall upp i 2 turer till sig själv och alla allierade ETERNALS.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Ger i stället anfall upp i 2 turer till sig själv och alla allierade.
 • När det blir karaktärens tur och han inte är knockad: Tar bort förmågeblockering och 1 slumpmässig negativ effekt från sig själv, allierade Sersi och den mest skadade allierade.
 • När det blir karaktärens tur och hon inte är knockad: Får försvar upp i 2 turer + snabbhet upp och väljer sedan ut 1 slumpmässig fiende som har dödsskydd. Tar bort dödsskydd från den fienden och ger sedan +1 dödsskydd, upp till max 5, till sig själv och alla allierade ETERNALS.
 • När det blir karaktärens tur och Sersi är allierad: Läker sig själv med 15 % av sin maxhälsa.
 • Får +30 % rustning. Allierade Sersi får +30 % rustning.
 • Får +50 % resistens. Allierade Sersi får +50 % resistens.
 • I ARENAN eller MÖRKERDIMENSIONEN: Gör +25 % skada. Allierade Sersi gör +25 % skada.


Röd död

Omega Red vecklar ut sina tentakler inför första omgången av hans legendariska evenemang Röd död. Er första möjlighet att rekrytera den legendariska Weapon X-ledaren börjar den 2 november kl. 1.00 svensk tid, och ni behöver en grupp med följande minimikrav för att rekrytera honom:


 • Nick Fury med 5 stjärnor
 • Winter Soldier med 5 stjärnor
 • Tre Secret Avengers med 5 stjärnor: Captain America (Sam), Maria Hill och Sharon Carter
 • Karaktärsnivå 65
 • Utrustningsklass 12
 • Iso-8 K1 (grön), klassnivå 3


Det mytomspunna och legendariska evenemanget Röd död har inga krav när ni väl klarat klass 5 och 6. Här är kraven för Nick Fury, Winter Soldier och Secret Avengers i de sista klasserna:


 • Klass 7: 6 stjärnor, utrustningsklass 13 och iso-8 K1 på klassnivå 4
 • Klass 8: 7 stjärnor, utrustningsklass 14 och iso-8 K1 på klassnivå 5


Missa inte första chansen att rekrytera Omega Red!


Tillgänglighetsinformation: karaktärer

Stärk Skugglandsgruppen och grupperna med lejda hjältar respektive nya krigare med de här tillgänglighetsuppdateringarna, som börjar gälla den 4 november när version 5.8 släpps. White Tiger, Skugglandets slagsmålskaraktär, kastar sig över kampbutiken, och Misty Knights skärvor blir exklusivt del av kampklot. Cloaks rödstjärniga befordringar, som blir tillgängliga i elitbutiken kl. 1.00 svensk tid samma dag, är sist ut av uppdateringarna.


Kommande kamper

Lägg till lite gröna fingrar och en dödsfarlig doktor med våra kommande kamper. Det smäller till rejält när She-Hulk träder in i Gröna frälsaren den 2 november kl. 1.00 svensk tid, där ni får göra slarvsylta av fiender i utbyte mot massor av hennes karaktärsskärvor. Sedan, den 5 november kl. 1.00 svensk tid, anländer Gengeni, där ni har chans att injicera Minn-Erva-skärvor i karaktärsgalleriet.


Bonus- och blixtevenemang

Bunkra upp med resurser och få viktiga karaktärsskärvor i våra kommande bonus- och blixtevenemang. Inför bonusevenemangen: filtrera karaktärsskärmen på den utvalda egenskapen per evenemang för att hitta karaktärerna och platserna det gäller.


Bered er på det kommande mytomspunna och legendariska Omega Red-evenemanget den 1 november kl. 1.00 svensk tid med det nya bonusevenemanget Dubbelt hot, där ni får 2x skärvorna av Winter Soldier och Secret Avengers (i kampanjnoder). Dubbelt hot dyker upp igen den 6 november kl. 1.00 svensk tid, så till att inte missa något av tillfällena så att ni kan maxa Omega Red-belöningarna.


Den 6 november kl. 1.00 svensk tid kan ni även fylla på med förmågematerial genom att skicka era urbana hjältar till slagfältet i evenemanget Fest i kvarteret. Förbered er för stadstillställningen den 4 november kl. 1.00 svensk tid med bonusevenemanget Grannsamverkan, som ger 2x skärvor av urbana hjältar i kampanjnoder.


Den 6 november äger även evenemanget Tillbaka till träningen rum, vilket är en möjlighet att kamma hem träningsmoduler med hjälp av den skickliga militärgruppen. Stärk soldaterna den 5 november kl. 1.00 svensk tid med bonusevenemaget Många militärer, som ger dubbelt så många skärvor av skickliga militärer i kampanjerna.Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ... 


Lycka till, befälhavare!© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.