Avengerns blodiga natt
October 14, 2022

Hej befälhavare,

Iron Man (zombie)

Var på er vakt: snart vandrar de döda bland oss. Eller vandrar och vandrar ... snarare dykbombar i toppmodern Mark L-rustning och skjuter repulsorstrålar. Iron Man (zombie) sätter snart tänderna i ett slagfält nära er och blir del av den nya så kallade "odödliga" 2-mannagruppen som även består av en uppdaterad Hela. Den här slagkraftiga duon blir riktiga monster i allianskrigsanfall och är starka nog att skicka några av de allra bästa krigsförsvaren rakt till Hel. Även ni som gillar den icke-odöda versionen av Iron Man kan skatta er lyckliga, för han får en ny snygg silverdräkt med kommande version 6.5 – håll utkik! Nu fokuserar vi dock på att stilla vår hunger ...

 

När Hank Pym reste till kvantdimensionen för att rädda sin fru Janet märkte han att hon smittats av kvantviruset, som fick alla drabbade att förvandlas till blodtörstiga zombier. Efter att själv ha blivit smittad återvände Hank till den vanliga världen med sin hustru och spred viruset över olika delar av USA. Tony Stark, alias Iron Man, hjälpte Captain America och andra Avengers att stoppa smittspridningen i San Francisco, men zombiehorderna var för många och lyckades smitta de flesta – hela världen riskerade nu att falla i odöda händer. Men även om kvantviruset förvränger folks psyken behåller zombierna sin kunskap och sina färdigheter från tidigare, så Iron Man (zombie) kan använda sig av sin rustning och sina stridstekniker medan han letar efter mer kött att kalasa på i strid.

 

Iron Man (zombie) är en slagsmålskaraktär som, ironiskt nog, har höga hälsoattribut. Han använder sig av sina zombiefärdigheter för att tankekontrollera fienden via grundförmågan, specialförmågan och den passiva förmågan. Lägg särskilt märke till hans passiva förmåga, som låter honom tankekontrollera en fiende som tar skada av blödning under sin tur – oavsett vem som gav den negativa effekten. Han blir ännu mer livskraftig i krigsanfall, för där gör tankekontrollerade fiender mer skada med sina attacker – och när Iron Man (zombie) har över 50 % hälsa kan varken han eller hans allierade knockas, och fienderna kan inte få dödsskydd.

 

Egenskaper: skurk, global, biologisk, slagsmålskaraktär, odödlig

Grundförmåga: Frånstötande skott

●    Gör 290 % skada mot ett mål + ger 2 blödning.

●    Tankekontrollerar ett mål till att attackera den mest skadade fienden som inte har blödning. I krigsanfall: Karaktären som kontrolleras gör +50 % skada med den här attacken.

●    Fyller snabbhetsmätaren för alla åkallade allierade odöda asgårdare med 30 %.

●    Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●    Den här attacken kan inte blockeras.

 

Specialförmåga: Odöd anstormning

●    Energikostnad: 4/4

●    Gör 450 % skada mot ett mål + ger blödning i 2 turer, avbruten i 2 turer och förmågeblockering i 2 turer.

●    Tankekontrollerar ett mål till att attackera den mest skadade fienden som inte har blödning. Fienden som kontrolleras gör +50 % skada med den här attacken.

●    Fyller snabbhetsmätaren för alla åkallade allierade odöda asgårdare med 30 %.

●    Fyller en slumpmässig allierad Helas snabbhetsmätare med 10 %.

●    Får +500 % extra fokus för den här attacken.

●    Den här attacken kan inte blockeras.

 

Ultimat förmåga: Fördärvad unistråle

●    Energikostnad: 5/7

●    Tar bort all barriär från alla fiender.+ gör 500 % brytande skada + den här attacken får +100 % fullträffschans mot fiender med blödning.

●    Förlänger varaktigheten för alla negativa effekter, utom trauma och knockad, med 1.

●    Ger försvar ned i 2 turer till alla fiender.

●    Fyller snabbhetsmätaren för alla åkallade allierade odöda asgårdare med 30 %.

●    Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

●    Får +1 500 % extra fokus för den här attacken.

●    I krigsanfall, om Hela är allierad: Tar bort alla laddningar från ett mål och fienden med högst resistens.

 

Passiv förmåga: Odöda uppgraderingar

●    När karaktären spawnar: Får försvar upp i 2 turer.

●    När en fiende tar skada av blödning: Tankekontrollerar den karaktären till att attackera den mest skadade fienden. Den tankekontrollerade fienden gör -30 % skada.

●    Får +50 % maxhälsa.

●    Icke-åkallade odödliga allierade får +50 % maxhälsa.

●    Om Hela är allierad: 100 % chans att återupplivas med 50 % av sin maxhälsa.

●    I krigsanfall:

●    > Den tankekontrollerade fienden gör +30 % skada i stället.

●    > När han spawnar och Hela är allierad: Ger försvar upp i 2 turer till alla icke-åkallade fiender.

●    > Om hans hälsa är högre än eller lika med 50 %: Den här karaktären och allierade kan inte knockas.

●    > Om hans hälsa är högre än eller lika med 50 %: Fienderna kan inte få dödsskydd.

●    > Fiender med blödning tar 25 % mer skada.

Hela-uppdateringar

Uppgraderade attribut:

●    +80 % hälsa

●    +16 % skada

●    +50 % rustning

●    +62 % fokus

●    +39 % resistens

 

Grundförmåga: Svart egg

Förr:

●    Gör 100 % brytande skada mot den mest skadade fienden (ignorerar hån).

 

Nu:

●    Gör 100 % brytande skada mot den mest skadade fienden (ignorerar hån) och ger blödning.

 

Specialförmåga: Led de odöda

Förr:

●    Gör 350 % skada mot ett mål + ger avbruten i 2 turer.

 

Nu:

●    Gör 350 % skada mot ett mål + ger avbruten i 2 turer och 2 blödning.

●    Får en slumpmässig allierad Iron Man (zombie) att attackera målet.

 

Ultimat förmåga: Dödsknivar

Förr:

●    Tar bort all barriär + tar bort 3 dödsskydd från alla fiender.

●    Gör 350 % skada mot alla fiender + sprider vidare 4 negativa effekter från ett mål till alla sekundära mål. Knockad sprids inte vidare.

●    Ger 2 regenerering till sig själv och alla icke-åkallade allierade asgårdare.

 

Nu:

●    Tar bort all barriär + tar bort 3 dödsskydd från alla fiender.

●    Gör 350 % skada mot alla fiender + sprider vidare 4 negativa effekter från ett mål till alla sekundära mål. Knockad sprids inte vidare.

●    Om Iron Man (zombie) är allierad: Sprider vidare alla negativa effekter från målet i stället. Knockad sprids inte vidare.

●    Ger 2 regenerering till sig själv och alla icke-åkallade allierade asgårdare och odödliga allierade.

●    Den här attacken får +5 000 % extra fokus.

 

Passiv förmåga: Dödsgudinnan

Förr:

●    När hon spawnar:

> Åkallar en odöd asgårdare.

●    När en odöd allierad asgårdare dör: Åkallar en odöd asgårdare.

●    När det blir hennes tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad icke-åkallad asgårdare.

●    Får +15 % maxhälsa. Får +15 % maxhälsa per icke-åkallad asgårdare.

●    I krig:

> I krigsförsvar, när en icke-åkallad allierad asgårdare dör: Åkallar en odöd asgårdare.

> Gör +25 % skada.

> Icke-åkallade allierade asgårdare gör +25 % skada.

 

Nu:

●    När hon spawnar:

●    > Åkallar en odöd asgårdare.

●    > Om Iron Man (zombie) är allierad: Får smygande.

●    När en odöd allierad asgårdare dör: Åkallar en odöd asgårdare + får 1 dödsskydd, upp till max 3.

●    När det blir hennes tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad icke-åkallad asgårdare eller odödlig allierad.

●    När karaktärens maxhälsa sjunker lägre än 50 % och Iron Man (zombie) är allierad: Åkallar en allierad odöd asgårdare och ger hån till alla allierade odöda asgårdare. Det här kan bara ske en gång per match.

●    Får +15 % maxhälsa. Får +15 % maxhälsa per icke-åkallad asgårdare eller odödlig allierad.

●    I krig:

●    > I krigsförsvar, när en icke-åkallad allierad asgårdare dör: Åkallar en odöd asgårdare.

●    > Gör +25 % skada.

●    > Icke-åkallade allierade asgårdare och odödliga allierade gör +25 % skada.

Framtidschock-evenemang

Spindlarnas natt

Ta en paus från er kluriga Rubiks kub den 17 oktober kl. 23.00 svensk tid och svinga er in i evenemanget Spindlarnas natt. Rekrytera den hårdkokta Spider-Man (Noir) och lägg labbarna på finfina belöningar som Framtidschock-framsteg.

Milstolpen Spindlarnas natt

Night Of The Spider Banner

Lös det här belönande fallet genom att samla poäng till 7-dagarsmilstolpen:

●    Samla bevisföremål (se "Ledtrådar och bevis" nedan)

●    Slåss i krig

●    Använd kampanjenergi

●    I milstolpesbelöningarna för Spindelns skugga, Hårdkokt och Spår av nät

 

Håva in stora belöningar som skärvor av Spider-Man (Noir), splitsade spindelgener, den futuristiska spindelmasken, en 4-rödstjärnig Fantomex, Unlimited X-Men-skärvor, blågrön och orange utrustning med mera!

 

 

Samla bevis: 3 000 poäng

Slåss i krig: 300 poäng

Använda kampanjenergi: 4 poäng

Night Of The Spider

Milstolpen Spindelns skugga

Hardboiled Banner

Om ni har minst befälhavarnivå 60 kan ni få poäng till den här 3 dagar långa milstolpen genom att vinna strider i den kosmiska smältdegeln och slåss i smältdegeln med Unlimited X-Men. Ni får fler poäng om ni slåss med Unlimited X-Men med 5 eller fler stjärnor. Proppa fickorna fulla med följande belöningar: smältdegelskrediter, blågröna rädklotfragment, elitklassade 4-stjärniga krediter och utrustning.

 

Vinst i smältdegelstrid: 750 poäng

Slåss i smältdegeln med Unlimited X-Men: 400 poäng

Slåss i smältdegeln med Unlimited X-Men med 5–6 stjärnor: +200 poäng

Slåss i smältdegeln med Unlimited X-Men med 7 stjärnor: +600 poäng

Spiders Shadow

Milstolpen Hårdkokt

No War Credits

Efter milstolpen Spindelns skugga kan ni samla poäng genom att vinna kampstrider. Ni får fler poäng om ni slåss med Unlimited X-Men, och ännu fler om karaktärerna har 5 eller fler stjärnor. Nå milstolpar som ger Spindlarnas natt-milstolpespoäng, guldklotfragment, elitklassade 4-stjärniga krediter, utrustning med mera.

 

Vinst i kamp: 60 poäng

Vinst i kamp med Unlimited X-Men: +60 poäng

Vinst i kamp med Unlimited X-Men med 5–6 stjärnor: +90 poäng

Vinst i kamp med Unlimited X-Men med 7 stjärnor: +180 poäng

Hardboiled

Webbmilstolpen Spår av nät

Trail Of Webs

Slåss i räder för att nå en daglig milstolpe som ger milstolpespoäng till Spindlarnas natt, träningsklotfragment och Arv III-klotfragment!

Trail Of Webs

Ledtrådar och bevis

Clues And Evidence

Gör som Spider-Man (Noir) och sätt på er detektivhatten en vecka. Varje dag får ni en ledtråd i inkorgen som antyder var i spelet det finns ett nytt bevisföremål – samla alla för att komma längre i Spindlarnas natt. Några av bevisen är bara tillgängliga under begränsad tid, så se till att kolla inkorgen varje dag under Spindlarnas natt för att maxa belöningarna!

Samordnat angrepp

Coordinated Assault Banner

Rusta upp er inför nästa iso-8-alliansuppdrag, som dyker upp den 19 oktober kl. 23.00 svensk tid med Samordnat angrepp. Använd iso-8-kampanjenergi för att få poäng (1 energi = 1 poäng) till en 7 dagar lång alliansmilstolpe som ger K2-joner på nivå 1, K1-joner och splitsade spindelgener som gör att ni kommer längre i Framtidschock.

Coordinated Assault

Skuggornas nät

Web Of Shadows Banner

Kryp till kampen den 21 oktober kl. 23.00 svensk tid – för då börjar snabbstriden Skuggornas nät, som kretsar kring Skugglandet. Förutom snabbstridsbelöningar ger Skuggornas nät splitsade spindelgener, lila utrustningskrediter, orange och blågröna rädklotfragment samt Arsenal 15- och Arsenal 16-klotfragment. Ta er snabbare genom milstolpen genom att vinna med karaktärer som har egenskapen Skugglandet med 3 stjärnor (700 poäng) eller 5 stjärnor (1 700 poäng), och få en ännu större boost om kämparna har 7 stjärnor (6 700 poäng).

Web Of Shadows

Svältens saga

Nästa anhalt på resan mot Apocalypse drar igång den 19 oktober kl. 2.00 svensk tid, då vi för första gången får se Svältens saga!

 

I Svältens saga, som kommer att vara permanent tillgänglig i den nya sektionen Episka kampanjer, får ni kämpa er fram genom olika uppdrag med Rogue och hennes fyra Unlimited X-Men-gruppkamrater (Gambit, Dazzler, Fantomex och Sunfire) för att vinna riktigt bra belöningar från Apocalypse, som förvandlar Rogue till sin svältryttare. Belöningarna består av uppväckta förmågematerial, Rogues dräkt Svälten, K2-klassade iso-8-joner på nivå 5 och kristaller.

 

Svältens saga har tre svårighetsnivåer, som alla har fem noder, och för att låsa upp nästa nivå måste ni klara alla uppdrag med 3 stjärnor på de tidigare nivåerna. Här är utrustningsklasskraven för varje svårighetsnivå:

 

●    Svårighetsnivå 1: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 13

●    Svårighetsnivå 2: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 15

●    Svårighetsnivå 3: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 17

 

Här är belöningarna som går att vinna på respektive svårighetsnivå:

 

Svårighetsnivå 1: orange förmågematerial samt guld- och megaklot

Svårighetsnivå 2: uppväckta Rogue-förmågematerial, K4-förmågematerial samt guld-, tränings och Arsenal 16-klot

Svårighetsnivå 3: Rogues dräkt Svälten, K2-klassade iso-skyddarkristaller på nivå 5 (tillräckligt många för Rogue) och K2-joner (N4, N5) som krävs för att ta Rogue från klassnivå 3 till 5. Ni får även de K2-isokristaller på nivå 5 (tillräckligt många för Rogue) och K2-joner (N1, N4, N5) som krävs för att ta Rogue + 1 annan karaktär till klassnivå 5.

 

Vi vill påminna om att ni måste klara alla ryttarsagor på minst svårighetsnivå 2 och sedan klara Apocalypses evenemang på svårighetsnivå 2 för att låsa upp honom.

 

För att ni ska kunna befordra Apocalypse till 100 % måste alla fyra ryttare först omvandlas helt och hållet. Det sker bara när ni har klarat ryttarsagornas svårighetsnivå 3, som ger er deras respektive dräkter.

Nytt Milstolpe III-klot

Vi uppdaterar snart de återkommande milstolparna med nya Milstolpe III-klotet. När de återkommande milstolparna drar igång från och med den 20 oktober kl. 2.00 svensk tid ersätter Milstolpe III-klotet det nuvarande Milstolpe II-klotet med uppdaterade belöningar. När klotet dyker upp i spelet den 20 oktober kl. 2.00 svensk tid blir Kestrel och Deathpool utvalda karaktärer i Milstolpe III-klotet, med större förekomst än de andra kämparna i klotet. Sidopelarna ger orange och lila utrustning i samma antal som Milstolpe II-klotet, men med större förekomst.

 

Se till att öppna era återstående Milstolpe II-klot så snart som möjligt, för de tas bort från butiken permanent i början av november.

Karaktärstillgång

Skaffa skärvor till tre mäktiga hjältar med följande karaktärstillgångsuppdateringar. Den 19 oktober kl. 2.00 svensk tid blir Brawn del av enkla klot, Ultimusklot, megaklot och premiumklot och kommer även till föremålsbutiken. Därmed lämnar Longshot megaklotet. Den 20 oktober kl. 2.00 svensk tid kommer Ikaris och Sersi att ersätta Kestrel och Deathpool som exklusiva karaktärer i premiumklotet. Och kom ihåg: Kestrel och Deathpool blir utvalda karaktärer i det nya Milstolpe III-klotet.

Veckoevenemang

Blixtevenemanget Kaosteori

●    Startdatum: 15 oktober kl. 23.00 svensk tid

●    Belöningar: silver- och guldbefordringskrediter

●    Karaktärer som krävs: wakandiska

 

Kampen Djävulspakt

●    Startdatum: 17 oktober kl. 23.00 svensk tid

●    Belöningar: Ghost Rider-karaktärsskärvor

 

Snabbstridskamp – Skugglandet

●    Startdatum: 21 oktober kl. 23.00 svensk tid

●    Belöningar: kampklot, guld, Arv-klot, delar av enkel katalysator och rädhälsopaket

●    Utvald egenskap: Skugglandet

 

 

Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...

 

Lycka till, befälhavare!

 

**Obs! Det som står i det här blogginlägget kan komma att ändras innan det implementeras i själva spelet.**

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.