Er feedback och vad vi gör åt problemen
February 13, 2021

De senaste veckorna har vi fått mycket feedback från olika delar av communityn. Vi har även pratat med ledare för några av spelets främsta allianser gällande spelekonomin, och deras åsikter har varit oerhört värdefulla. Vi har nu förstått att det finns en del problem som vi borde ha tagit itu med tidigare, och vi måste lägga mer fokus på att lösa dem. Det är en hel del som behöver sorteras ut och prioriteras, men det är viktigt att er feedback får den analys den förtjänar. Ni har uttryckt frustration kring flera områden i spelet, och vi vet att den kritiken grundar sig i er kärlek till Marvel Strike Force.


I det här inlägget berör vi några av de allra viktigaste problemen och delar med oss av så mycket information vi bara kan om hur vi tacklas med dem. Vi siktar på att följa upp informationen om tre veckor och då berätta mer om vad vi gör rent konkret samt ge er ett hum om när ni kan förvänta er ändringarna i spelet.


Åtkomst till orange utrustning 

Den viktigaste vi hört från er de senaste veckorna handlar om tillgången till orange utrustning, eftersom det i skrivande stund finns väldigt ont om vissa orange utrustningsdelar som ursprungsbitar, överlägsna enkla katalysatorer och andra överlägsna katalysatordelar. Även om vår tanke var att man som spelare ska behöva välja var man använder komponenterna medger vi att vi lagt in lite för få av dem, vilket har gjort det svårt att höja ett större antal karaktärer till mer än utrustningsklass 12 – särskilt som framstegen fram till utrustningsklass 15 kräver en stor mängd resurser. Spelet är ännu inte vid en punkt där orange utrustning ska vara lika lättillgänglig som blå och lila, men icke-unik orange utrustning borde bli lättare att skaffa. Vi har planer på att åtgärda det, och även om vissa av de planerna tar längre tid att genomföra kan vi implementera följande ändringar inom kort:  • Uppdatera rädsäsongerna med fler milstolpesbelöningar, särskilt orange utrustning

  • Öka antalen i föremålsbutiken och rädföremålsbutiken

  • Ett nytt inslag, som vi berättar om i en kommande förhandstitt på 2021 i bloggen. Mer information kommer.


Träningsmoduler

Vissa spelare, särskilt nya, har ett stort behov av fler träningsmoduler. Att bygga en större karaktärsuppsättning för lägen som Krig och Kamp i det här området kan vara svårare än att bygga ett fåtal grupper till arenan och räder, och en av lösningarna vi planerar är att göra träningsmoduler mer lättillgängliga i en av de lägesspecifika butikerna. Mer information om det här kommer lite senare, och det ska sägas att vi även tittar på andra alternativ.


Karaktärstillgång

Vi har tidigare nämnt att vi ska ge er minst 2 karaktärer i månaden, med en garanterad karaktär första onsdagen varje månad, och känner att vi hållit det löftet. Förra året lät vi dock alltför mycket tid gå utan att göra vissa karaktärer tillgängliga att skaffa på "fontänvis" (ett uttryck som är här för att stanna, enligt communityn) i kampanjer, butiker och klot. På grund av schemat för legendariska evenemang och kämparna som krävs för att spela dem försenades vissa karaktärer, och eftersom vi inte gillar att hålla på karaktärer under en längre tid ska vi se till att det inte händer igen.


Vi har även lagt till karaktärer i krigsbutiken utan att ta bort gamla, vilket gjort att vissa mindre önskvärda kämpar legat kvar i onödan. Vi funderar just nu på hur vi ska få bort mindre intressanta karaktärer när nya kommer in.


Doom-rädbelöningar

I och med version 5.1 lanserade vi det nya slutspelsinslaget Doom-räd som Första angreppet-variant (tidig version), men var inte tillräckligt tydliga med våra framtidsplaner för räden, inklusive alla belöningar som blir del av den. Vi planerar att lägga in nästa iso-8-klass (blå) som ny slutspelsbelöning här, men känner inte att vi är redo att gå in på några detaljer än. Medan räden finns tillgänglig i Första angreppet-version kan ni allianser som vill ha någonting svårare än Ultimus 7 på svårighetsnivå 5 prova att bygga era grupper inför fullversionen av den här storslagna utmaningen. 


Straff för avbrutna RTA-matcher

I version 5.1 introducerades även en ändring som gör att datorn spelar klart matchen om en motståndare avbryter, eftersom vissa spelare blev frustrerade när motspelaren avslutade matchen innan den var klar. Vi försökte förhindra den här typen av beteende från mänskliga spelare genom att göra så att man inte får några uppgiftsframsteg vid tidiga avslut, men vi har tagit in er återkoppling om att det ibland finns väldigt rimliga skäl till detta och att straffet känns för hårt. Vi siktar på att lösa problemet i en kommande uppdatering med en ändring som gör att spelare som avbryter behåller framstegen. Datorn fortsätter fortfarande att spela åt dem så att motståndaren kan bli klar.


Rädmilstolpar

Vi har inte gjort något med rädsäsongsmilstolparna sedan debuten år 2018, och vi håller med om att det är en aspekt vi förbisett alltför länge. En av våra planerade åtgärder är att ge mer utrustning i belöning så att man lättare gör framsteg oavsett nivå.


Krasch vid Thors förmåga Hammarkast

En annan sak vi hört från communityn är att det finns en del buggar sedan långt tillbaka, och en av de kanske mest irriterande är när spelet kraschar/får en att fastna vid Thors förmåga Hammarkast. Även vi har haft stora problem med buggen, och just problemet med att man fastnar är något vi undersökt aktivt i flera månader. Vi vet att det sker – vi har sett det med egna ögon – men det har varit väldigt svårt att komma underfund med orsaken. Det enda vi kan säga är att vi fortsätter undersöka saken och inte ger upp förrän felet är åtgärdat.


Gruppsparningsplatser

Fler karaktärer innebär ett större behov av fler gruppsparningsplatser, och vi planerar att lägga in fler sparade grupper i nästa spelversion. Mer information om gruppsparningsförbättringar hittar ni i förhandstitten på 2021.


Sammanfattning

Vi vet att ni i communityn har tagit upp andra problem med spelet, och de vi nämnt här är inte representativa för allt vi jobbar på. Vi kan dock säga att ovanstående är högsta prioritet just nu. Som vi redan nämnt följer vi upp det här inlägget om tre veckor, när vi har haft mer tid på oss att diskutera detaljer och tidsplaner, och ni som gillar våra vanliga veckoinlägg med förhandstittar på kommande evenemang kan ser fram emot mer information i morgon.


Spelarfeedback är av största vikt för oss i MARVEL Strike Force-utvecklingsteamet, och vi kommer att fortsätta ha en öppen dialog.


Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.