Rogue

Rogue rymde hemifrån som tonåring och har en okontrollerbar mutantkraft: förmågan att absorbera andras minnen och färdigheter. Hon upptäcktes av Mystique och indoktrinerades in i hennes Brotherhood of Evil Mutants, där Rogue och de andra medlemmarna slogs mot X-Men och Avengers. En strid mot Captain Marvel satte verkligen hennes krafter på prov och fick henne att absorbera Carol Danvers flygförmåga, superstyrka och osårbarhet permanent. Skärrad som Rogue var bad hon sina forna fiender om hjälp, och X-Men både lärde henne att hantera sina förmågor och tog in henne i sin grupp. Ända sedan dess har hon sett till att förverkliga Xaviers dröm till varje pris som en av de tappraste medlemmarna i X-Men.

Förmågor med sydstatsschvung

Rogue är Unlimited-X-Men-gruppens legendariska skyddande karaktär, med hög hälsa och skada. Som ryttare är hon en av gruppens stöttepelare, eftersom hon både skyddar sina allierade och delar ut svidande attacker. Hon har dessutom ett särskilt band med Ultimate X-Men-medlemmen Gambit: hennes passiva förmåga blir bättre när han är närvarande, och han ger i sin tur Rogue smygande första gången hennes hälsa sjunker lågt.

Unlimited X-Men-gruppen

Gambit, Sunfire, Dazzler och Fantomex kombinerar sina mutantförmågor med Rogue i Unlimited X-Men-gruppen. De är alltid farliga på slagfältet, men extra farliga i spelläget kosmiska smältdegeln – deras specialitet. 

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.