Red Hulk

General Thaddeus "Thunderbolt" Ross tillbringade flera år med att jaga Hulk, en besatthet som så småningom ledde till hans dotter Bettys död. Han allierade sig med superskurkarna Leader och M.O.D.O.K. i en pakt för att hämnas på Hulk i utbyte mot att återuppliva Betty. Med hjälp av Hulks kropp och energi förvandlades Ross till den monstruösa Red Hulk – ett monster med röd hud och liknande storlek och styrka som den vanliga Hulk. Till skillnad från Hulk kan Ross förvandla sig till Red Hulk medvetet, och han har dessutom kraften att suga upp energi och avge eldig Gammastrålning.

Monsterförmågor

Red Hulk är den legendariska slagsmålskaraktären i Gamma-gruppen med stor skada och hög hälsa. Han krossar sina fiender med stora attacker, tar bort fiendens Återupplivning en gång och tillämpar negativa effekter, som Trauma och Läkningsblockering. Red Hulk har också slagfältseffekten Gammastrålning, som gör att fienden blir attackerade och får 3 blödning när det är deras tur.

Gamma-gruppen

Red Hulk förvandlar slagfältet tillsammans med resten av Gamma-gruppen, som består av Brawn, Abomination, Hulk och She-Hulk. Tillsammans kan de KROSSA de bästa grupperna, men deras specialitet är Allianskrig, där de ligger ett steg före motståndarna.

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.