Slipp løs krigens hunder!
August 27, 2022

Vær hilset, kommandant!

 

Nå kommer det oppdateringer til alliansekrig, og vi oppgraderer belønningene for strevet til alliansen din. Samtidig blir det mer balanse mellom angrep og forsvar. Dette kommer med neste krigssesong:

Oppdaterte belønninger

Vi oppgraderer krigsbyttet for kampbelønninger og sesongrangbelønninger. Seier og nederlag i krig gir nå mer gull, i tillegg til de nye belønningene grønne K1 Iso-8-ioner, blå K2 Iso-8-ioner N1 og blå K2 Iso-8-ioner N4. Du får også mer for seier i krig enn noensinne. I sesongrangbelønningene blir det flere egenskapsmaterialer K4, og vi legger til oransje deler av enkel katalysator og blågrønne deler av enkel katalysator. Deler av avansert enkel katalysator og egenskapsmaterialer K4 vil bli flyttet til kampbelønningene for seier og nederlag.

Oppdaterte figurer og rombonuser

For at krigsangrepslag skal kunne holde tritt med noen av de nåværende forsvarene, vil rombonusene for forsvarende lag i sykestuen og kasernen bli redusert. De positive effektene som broen kan gi, er også oppdatert (se nedenfor). Her er en oversikt over endringene:

Sykestue

Gammelt:

●    [GLOBAL] +40 % maks helse for alle FORSVARENDE ALLIERTE

Nytt:

●    [GLOBAL] +20 % maks helse for alle FORSVARENDE ALLIERTE

 

Kaserne

Gammelt:

●    [GLOBAL] +20 % i primærstatistikk for alle FORSVARENDE ALLIERTE. Ekstra +10 % bonus til militære ALLIERTE.

Nytt:

●    [GLOBAL] +10 % i primærstatistikk for alle FORSVARENDE ALLIERTE. Ekstra +10 % bonus til militære ALLIERTE.

Bro

Gammelt:

●    Følgende effekter kan bli tildelt: Dødssikker, Mindre avledning, Regenerasjon, Stillhet og Immunitet.

Nytt:

●    Følgende effekter kan bli tildelt: Dødssikker, Mindre avledning, Regenerasjon, Forsvar opp og Angrep opp.

Figuroppdateringer

Vi kommer også til å oppgradere flere av figurene på to av de nye krigsforsvarslagene, mørke jegere og A-Force, for å hjelpe de respektive lagene deres å prestere som vi hadde tenkt.

Mordo

Nytt karaktertrekk: Legger mørk jeger til Mordo

Grunnleggende: Mystisk plage

Gammelt:

●    Angrip primærmålet med 220 % skade, og gi 2 tilfeldige negative effekter.

Nytt:

●    Angrip primærmålet med 280 % skade, og gi 2 tilfeldige negative effekter.

 

Spesial: Fortryll

Gammelt:

●    Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

●    I KRIGSOFFENSIV:

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres.

●    Hvis denne figuren har 4 eller flere MYSTIKER-allierte, øker sjansen for å gi Blind til flere mål til 75 %.

Nytt:

●    Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

●    I KRIGSOFFENSIV:

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres.

●    Hvis denne figuren har 4 eller flere MYSTIKER-allierte, øker sjansen for å gi Blind til flere mål til 100 %.

 

Ultimat: Denaks demoner

Gammelt:

●    Angrip alle fiender med 240 % skade, og gi Helbredelseblokkering i 2 runder.

●    Dette angrepet kan ikke bomme.

 

Nytt:

●    Angrip alle fiender med 240 % skade, og gi Helbredelseblokkering i 2 runder.

●    I KRIGSOFFENSIV: Hvis denne figuren har 2 eller flere allierte MØRKE JEGERE:

●    Reduserer fartslinjen til alle fiender som har Blind, med 30 %.

●    Gi Forsvar opp til deg selv og alle allierte mørke jegere i 2 runder.

●    Dette angrepet kan ikke bomme.

 

Passiv: For mange trollmenn

Gammelt:

●    Hvis en figur dør: Helbred deg selv og den OVERNATURLIG-allierte som er mest skadet, med 10 % av denne figurens maks helse.

●    Hvis en mystiker dør: Helbred deg selv og den OVERNATURLIG-allierte med minst helse med 15 % av denne figurens maks helse. Gi 1–2 egenskapsenergi til deg selv og denne allierte.

 

Nytt:

●    Hvis en figur dør: Helbred deg selv og den OVERNATURLIG-allierte som er mest skadet, med 10 % av denne figurens maks helse.

●    Hvis en mystiker dør: Helbred deg selv og den OVERNATURLIG-allierte med minst helse med 15 % av denne figurens maks helse. Gi 1–2 egenskapsenergi til deg selv og denne allierte.

●    I krigsoffensiv

●    > Få +30 % Fokus.

●    > Mørk jeger-allierte får +30 % Fokus.

Elsa Bloodstone

Ultimat – Spredningsskytere:

Gammelt:

●    Få Angrep opp i 2 runder.

●    Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 280 % skade og 45 % skade per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

●    Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●    I KRIGSOFFENSIV: Hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE:

●    > Dette angrepet kan ikke blokkeres.

Nytt:

●    Få Angrep opp i 2 runder.

●    Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 280 % skade og 45 % skade per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

●    Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●    I KRIGSOFFENSIV: Hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE:

●    > Fjern all Dødssikker fra bymål før angrepet.

●    > Dette angrepet kan ikke blokkeres.

Captain Marvel

Ultimat: Binær

Gammelt:

●    Få Binær. Fjern alle negative effekter fra deg selv. Angrip primærmålet med 640 % skade.

●    Det finnes ingen unnamanøver eller fulltreffer for dette angrepet.

Nytt:

●    Få Binær. Fjern alle negative effekter fra deg selv. Angrip primærmålet med 640 % skade.

●    Det finnes ingen unnamanøver for dette angrepet. («Eller fulltreffer er fjernet.)

 

Passiv: Høyere. Lenger. Raskere:

Gammelt:

●    Hvis Binær er aktiv:

●     Få 25 % skade, 25 % panser, 100 % Fokus og 100 % Motstand.

●     Når runden er over: Angrip alle fiender med 150 % skade, og fjern all Unnvikelse.

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres i KRIG hvis denne figuren har 2 eller flere A-FORCE-allierte.

●    Hver runde: Helbred med 20 % av denne figurens maks helse.

●    Ved start:

●    Fjern all Ladet. Hvis Ladet ble fjernet: Få Regenerasjon.

●    Få Ladet.

●    Hvis minst én alliert er MILITÆR, få én ekstra Ladet.

●    Få +10 % maks helse.

●    A-FORCE-allierte får +10 % maks helse.

●    MILITÆR-allierte får +15 % maks helse.

●    MILITÆR-allierte får +10 % skade.

●    Hvis hun ikke er i Binær: Når denne figuren får Egenskapsenergi, få +1 Ladet, inntil 5.

Nytt:

●    Hvis Binær er aktiv:

●     Få 25 % skade, 25 % panser, 100 % Fokus og 100 % Motstand.

●     Når runden er over: Angrip alle fiender med 150 % skade, og fjern all Unnvikelse.

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres i KRIG hvis denne figuren har 2 eller flere A-FORCE-allierte.

●    Hver runde: Helbred med 20 % av denne figurens maks helse.

●    Ved start:

●    Fjern all Ladet. Hvis Ladet ble fjernet: Få Regenerasjon.

●    Få Ladet.

●    Hvis minst én alliert er MILITÆR, få én ekstra Ladet.

●    Få +10 % maks helse.

●    MILITÆR- og A-FORCE-allierte får +15 % maks helse.

●    A-FORCE-allierte får +10 % maks helse i tillegg.

●    MILITÆR- og A-FORCE-allierte får +10 % skade.

●    Hvis hun ikke er i Binær: Når denne figuren får Egenskapsenergi, få +1 Ladet, inntil 5.

Jessica Jones

Passiv: Fortrengt

Gammelt:

●    Få +10 % maks helse. A-FORCE-allierte får +10 % maks helse.

●    Få +40 % panser. A-FORCE-allierte får +40 % panser.

●    Få +40 % Motstand. DEFENDER- og A-FORCE-allierte får +40 % Motstand.

●    Andre BY-allierte får +20 % Motstand.

●    Andre allierte får +15 % Motstand.

●    I KRIGSOFFENSIV:

●    Ved start: Fyll opp fartslinjen med 5 % og 5 % fartslinje for hver A-FORCE-alliert.

Nytt:

●    Få +10 % maks helse. A-FORCE-allierte får +10 % maks helse.

●    Få +40 % panser. A-FORCE-allierte får +40 % panser.

●    Få +40 % Motstand. DEFENDER- og A-FORCE-allierte får +40 % Motstand.

●    Andre BY-allierte får +20 % Motstand.

●    Andre allierte får +15 % Motstand.

●    I KRIGSOFFENSIV:

●    > Ved start: Fyll opp fartslinjen med 5 % og 5 % fartslinje for hver A-FORCE-alliert.

●    > Når denne figuren eller en A-FORCE-alliert med Hån får mindre enn 50 % maks helse, fjern Hån fra den allierte eller deg selv.

Nico Minoru

Spesial: Okkult årelating

Gammelt:

●    Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 250 % skade, og gi 2 Blødning.

●    Få 2 Regenerasjon.

●    Hver gang denne egenskapen brukes i en kamp etter første gang, velg en vilkårlig effekt fra denne listen:

●    Gi Avbrutt til primærmålet.

●    Få Dødssikker.

●    Gi 2 motangrep til alle tilstøtende allierte.

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres i krigsoffensiv.

Nytt:

●    Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 300 % skade, og gi 2 Blødning.

●    Få 2 Regenerasjon.

●    Hver gang denne egenskapen brukes i en kamp etter første gang, velg en vilkårlig effekt fra denne listen:

●    Gi Avbrutt til primærmålet.

●    Få Dødssikker.

●    Gi 2 motangrep til alle tilstøtende allierte.

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres i krigsoffensiv.

 

Passiv – Blodtrolldom:

Gammelt:

●    Få +50 % Reduksjon.

●    Få +50 % Fokus.

●    Få +40 % Fokus for hver A-Force-alliert.

●    Få +10 % maks helse for hver A-Force-alliert.

●    A-Force-allierte får +10 % maks helse.

●    I krigsoffensiv:

●    Ved start: Gi Vern, Immunitet og Dødssikker til den A-FORCE-allierte med mest helse.

●    Ved start: Gi Immunitet og Dødssikker til den allierte med minst helse.

Nytt:

●    Når en negativ effekt gis til denne figuren eller en A-FORCE-alliert: Fyll opp Jessica Jones’ fartslinje med 20 %.

●    Få +50 % Reduksjon.

●    Få +50 % Fokus.

●    Få +40 % Fokus for hver A-Force-alliert.

●    Få +10 % maks helse for hver A-Force-alliert.

●    A-Force-allierte får +10 % maks helse.

●    I krigsoffensiv:

●    > Ved start: Gi Vern, Immunitet og Dødssikker til den A-FORCE-allierte med mest helse.

●    > Ved start: Gi Immunitet og Dødssikker til den allierte med minst helse.

●    > Når en negativ effekt gis til denne figuren eller en A-FORCE-alliert: 75 % sjanse for å generere 1 egenskapsenergi for Jessica Jones.

Namor

Økt grunnstatistikk

●    +16 % helse

●    +43 % skade

●    +25 % Fokus

●    +40 % Motstand

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.