Info om versjon 5.10.0
February 2, 2022

Overvinn erkefiendene dine i krig med unge Avengers og mørke jegere!


I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk stallen med 4 nye spillbare figurer: Echo, Kate Bishop, Morbius og Doctor Voodoo

• Forbedringer av egenskapene og statistikken til Elsa Bloodstone, Ghost Rider, Baron Mordo, America Chavez, Ms. Marvel og Squirrel Girl

• Nye kostymer: Jubilee – Tigerens år; Bishop – Marodører; Killmonger – Arret kriger

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede «Åndeslakter»-karaktertrekket i Hjemsøking av en helt, hendelsesfelttoget til Doctor Voodoo

• Ny mytisk lynhendelse: Still opp et lag med Doctor Octopus, Invisible Woman, Star-Lord, Rocket Raccoon og Kitty Pryde i den mytiske lynhendelsen «Kupp i Ingenmannshodet» for å få mørke forfremmelseskreditter

• Nå tilgjengelig i chatten: emojier! Vis hva du virkelig føler mens du kommuniserer med andre i spillet.

• Hakket på visse enheter er ikke lenger i veien for stallknappen.


Feilrettinger

• Den passive egenskapen til Adam Warlock, «Livets avatar», ga ikke Vern til ham og alle Infinity Watch-allierte på nivå 1 og 2.

• Navnet på Gamoras unike utstyrsdel er oppdatert fra det ukorrekte «Gudeslakter» til det korrekte «Evighetsklinge». Bildet er også oppdatert.

• Oppdatert tekst: Vi fjernet «+»-symbolet fra beskrivelsen av «Summende angrep», den passive egenskapen til Swarm, da han ikke kan ha flere enn 4 stabler med Ladet. Kampadferden var korrekt og er uendret.

• Rettet en feil med animasjonen av kappen til Cloak.

• Utstyrsdelen «Forbedret røntgen» dukket ved en feil opp to ganger i blå utstyr-raidkulen.

• Det kunne være vanskelig å velge Alfa-raidnoder helt til høyre på kartet mens vinduet med oppdragsinfo var åpent.

• Informasjon om helicarrier-rombonus overlappet visningen av fienderommet.

• Tekst i chatten gikk utenfor chat-boksen og over til Forsyninger-butikken.

• Kostymer som krigsforsvarsfigurer var utrustet med, ble ikke vist i kamp hvis laget først kom til å bli fjernet etter flere angrep.

• Spillet dekket ikke hele skjermen på sjette generasjon av iPad Mini.

• Captain America (Sam) utførte angrep sammen med Iron Man i stedet for Captain America når alle tre var allierte i kamp.


Figuroppdateringer

Elsa Bloodstone

Oppgradert grunnstatistikk:

●     +32 % helse

●     +29 % skade

●     +50 % panser

●     +4 % Fokus

●     +29 % Motstand

 

Grunnleggende: Blodig gode våpen

Gammelt:

●     Angriper primærmålet med 45 % penetrasjon + bonusangrep 5 ganger med 45 % penetrasjon.

Nytt:

●     Angriper primærmålet med 75 % penetrasjon + bonusangrep 5 ganger med 75 % penetrasjon.

 

Spesial: Triksskudd

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade.

●     Angrip målet som er mest skadet, og gjør 350 % skade. Overser Hån og Stillhet.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 320 % skade.

●     Angrip målet som er mest skadet, og gjør 370 % skade. Overser Hån og Stillhet.

 

Ultimat: Spredningsskytere

Gammelt:

●     Få Angrep opp i 2 runder. Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 250 % skade og 25 % skade per OVERNATURLIG-alliert.

Nytt:

●     Få Angrep opp i 2 runder. Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 280 % skade og 45 % skade per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

●     Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●     I KRIGSOFFENSIV: Dette angrepet kan ikke blokkeres hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE.

 

Passiv: #%@$!

Gammelt:

●     Når denne figuren eller en alliert bommer, og denne figuren har 3 eller flere OVERNATURLIG-allierte, angripes målet. Målet tar 270 % skade.

●     Når en fiende gjør en unnamanøver, angripes denne fienden. Fienden tar 270 % skade.

●     Få +10 % fulltreffersjanse. MYSTIKER-allierte får +10 % fulltreffersjanse.

●     Få +20 % treffsikkerhet per OVERNATURLIG-alliert.

Nytt:

●     Når denne figuren eller en alliert bommer, og denne figuren har 3 eller flere OVERNATURLIG-allierte, angripes målet. Målet tar 270 % skade.

●     Når en fiende gjør en unnamanøver, angripes denne fienden. Fienden tar 270 % skade.

●     Få +10 % fulltreffersjanse. MYSTIKER-allierte får +10 % fulltreffersjanse.

●     Få +20 % treffsikkerhet per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

 


Ghost Rider

Oppgradert grunnstatistikk:

●     +5 % helse

●     +26 % skade

●     +57 % panser

●     +33 % Fokus

●     +36 % Motstand

 

Ultimat: Botsstirring

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 500 % penetrasjon, og gi Angrep ned og Forsvar ned.

●     Hvis Ladet: Angrepet får 200 % Reduksjon. Mist deretter 1 Ladet.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 500 % penetrasjon, og gi Angrep ned og Forsvar ned.

●     Hvis Ladet: Angrepet får 200 % Reduksjon. Mist deretter 1 Ladet.

●     Hvis Ladet: Angrepet kan ikke blokkeres.

 

Passiv: Hevnens ånd

Gammelt:

●     Ved dødsfall: Gi 2 egenskapsenergi til alle OVERNATURLIG-allierte.

●     Hvis en alliert som ikke er påkalt, dør: Angrip fienden som drepte målet for å gjøre 500 % skade, og få +1 Ladet, inntil 5. Generer 3 egenskapsenergi til deg selv.

●     Når en negativ effekt gis til en fiende: Fyll din egen og alle OVERNATURLIG-alliertes fartslinje med 3 %.

●     Få +40 % maks helse. OVERNATURLIG-allierte får +40 % maks helse.

●     Få +30 % Fokus. MYSTIKER-allierte får +30 % Fokus.

Nytt:

●     Ved dødsfall: Gi 2 egenskapsenergi til alle OVERNATURLIG-allierte.

●     Hvis en alliert som ikke er påkalt, dør: Angrip fienden som drepte målet for å gjøre 500 % skade, og få +1 Ladet, inntil 5. Generer 3 egenskapsenergi til deg selv.

●     Når en negativ effekt gis til en fiende: Øk fartslinjen for deg selv og alle OVERNATURLIG-allierte og allierte MØRKE JEGERE med 3 %.

●     Få +40 % maks helse. OVERNATURLIG-allierte og allierte MØRKE JEGERE får +40 % maks helse.

●     Få +40 % Fokus. MYSTIKER-allierte får +40 % Fokus.

 


Mordo

Økt grunnstatistikk:

●     +49 % helse

●     +38 % skade

●     +50 % panser

●     +46 % Fokus

●     +55 % Motstand

 

Spesial: Fortryll

Gammelt:

●     Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

 

Nytt:

●     Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

●     I KRIGSOFFENSIV:

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres.

●     Hvis denne figuren har 4 eller flere MYSTIKER-allierte, øker sjansen for å gi Blind til flere mål til 75 %.


America Chavez

Økt grunnstatistikk:

●     +33 % helse

●     +25 % skade

●     +20 % panser

●     +25 % Fokus

●     +36 % Motstand

 

Spesial: Fallende stjerne

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade og 75 % skade per UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLE.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade og 75 % skade per UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLE.

●     Hvis Kate Bishop er en alliert, blir dette angrepet alltid en fulltreffer.

 

Ultimat: Starling-veien

Gammelt:

●     Fjern 3 positive effekter

●     Angrip primærmålet med 430 % skade.

Nytt:

●     Fjern 3 positive effekter

●     Angrip primærmålet med 430 % skade.

●     I KRIGSFORSVAR:

○     Rett angrepet mot fienden med minst fartslinje.

○     Omdann 3 positive effekter til negative effekter i stedet for å fjerne dem.

 

Passiv: Starling-darling

Gammelt:

●     Få +20 % maks helse.

●     UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLER får +20 % maks helse.

 

Nytt:

●     Få +25 % maks helse.

●     UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLER får +25 % maks helse.

●     I KRIGSFORSVAR:

○     Ved start: Fyll opp fartslinjen til tilstøtende allierte med 25 %.

○     Reduser fiendens Reduksjon med 100 %.

○     Hvis denne figuren har 3 eller flere UNG AVENGER-allierte, reduser fiendens skade med 20 %.


Ms. Marvel

Økt grunnstatistikk:

●     +17 % helse

●     +14 % skade

●     +20 % panser

●     +60 % Fokus

●     +48 % Motstand

 

Grunnleggende: Kraftfik

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade.

●     Få Avlede.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade.

●     Få 2 Avlede.

 

Spesial: Vitalisering

Gammelt:

●     Helbred deg selv med 20 000 helse og 50 % av denne figurens maks helse.

●     Hvis helsen startet under 50 %, får du også Senk farten.

Nytt:

●     Helbred deg selv med 23 000 helse og 50 % av denne figurens maks helse.

●     Hvis helsen startet under 50 %, får du også Senk farten.

●     I KRIGSFORSVAR: Få Hån.

 

Passiv: Fanjente

Gammelt:

●     Få assistanse nå hver gang det er turen til en UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE. Hver runde: Gi assistanse nå til en tilfeldig UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE.

●     Få Hån når helsen til en alliert HELT er under 50 %. Hvis den allierte er en UNG AVENGER eller BØLLE, får den også 2 Avlede.

 

Passiv: Fanjente

Nytt:

●     Få assistanse nå hver gang det er turen til en UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE. Hver runde: Gi assistanse nå til en tilfeldig UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE.

●     Få Hån når helsen til en alliert HELT er under 50 %. Hvis den allierte er en UNG AVENGER eller BØLLE, får den også 2 Avlede.

●     Når denne figuren har mindre enn 50 % helse: Fjern Hån.

●     Få +25 % panser. UNG AVENGER-allierte får +25 % panser.

●     I KRIGSFORSVAR:

○     Få ytterligere +25 % panser.

○     UNG AVENGER-allierte får ytterligere +25 % panser.

○     UNG AVENGER-allierte får +25 % maks helse.


Squirrel Girl

●     +20 % helse

●     +25 % skade

●     +114 % panser

●     +14 % Fokus

●     +17 % Motstand

 

Spesial: Spise nøtter

Gammelt:

●     Helbred alle UNG AVENGER-allierte som har mindre enn 50 % helse, med 15 % av figurens maks helse. Helbred alle allierte med ytterligere 15 % av denne figurens maks helse.

●     Fjern alle negative effekter fra alle allierte.

●     Påkall den allierte som gjør mest skade, for å angripe primærmålet.

Nytt:

●     Helbred alle UNG AVENGER-allierte som har mindre enn 50 % helse, med 15 % av figurens maks helse. Helbred alle allierte med ytterligere 15 % av denne figurens maks helse.

●     Fjern alle negative effekter fra alle allierte.

●     Påkall den allierte som gjør mest skade, for å angripe primærmålet.

●     I KRIGSFORSVAR:

○     Hvis helsen startet over 90 %, få 1 egenskapsenergi.

○     Fjern negative effekter før helbredelse.

 

Ultimat: Ekornarmé

Gammelt:

●     Angrip alle fiender med 260 % skade, og gi Blødning og Angrep ned.

●     Dette angrepet kan ikke bomme.

Nytt:

●     Angrip alle fiender med 260 % skade, gi Helbredelseblokkering i 2 runder, og gi Angrep ned.

●     Fyll opp fartslinjen med 10 % per UNG AVENGER-alliert.

●     Dette angrepet kan ikke bomme, og det kan ikke gjøres motangrep mot det.

 

Passiv: Uslåelig

Gammelt:

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 50 % helse: Gi Forsvar opp til denne allierte, og fyll denne figurens fartslinje med 30 %.

●     Få +20 % Reduksjon. UNG AVENGER-allierte får +20 % Reduksjon.

●     Få +20 % maks helse. UNG AVENGER-allierte får +20 % maks helse.

Nytt:

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 75 % helse: Gi 2 Avlede til denne allierte.

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 50 % helse: Gi Forsvar opp til denne allierte, og fyll denne figurens fartslinje med 30 %.

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 25 % helse: Gi 2 Dødssikker til denne allierte.

●     Få +25 % Reduksjon. UNG AVENGER-allierte får +25 % Reduksjon.

●     Få +25 % maks helse. UNG AVENGER-allierte får +25 % maks helse.

 

 

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.