Info om versjon 4.5.0
November 3, 2020

Skjelv fremfor ødeleggeren av verdener og din nye hersker: Doctor Doom!

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk laget med 4 nye spillbare figurer: Doctor Doom, Stature, Ghost og Yellowjacket.

• Iso-8-karaktertrekkikonene er oppdatert med nye fargedesign, slik at de skal være lettere å kjenne igjen.

• Nytt felttogkapittel: Doom-krig: 2. kapittel. Dra bak fiendens linjer for å felle Dooms styrker i S.T.R.I.K.E.s geriljakrig.

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede Vordende-karaktertrekket i Stature-hendelsesfelttoget «Liten Stature, stort problem».

• Ny Mørk dimensjon IV: Erobre mørket for å rekruttere en mektig ny alliert: Doctor Doom!

• Ny utstyrsklasse 15 og maks kommandantnivå økt til 80.

• Forbedret stallgrensesnitt, blant annet bedre oppstilling av figurportrettene.

Feilrettinger

• Iso-8-feilretting: Figurer med en passiv egenskap som de kunne gjenopplive seg selv med, får ikke lenger Gjenoppliv med Sårbar når de blir eliminert med et angrep som gir Sårbar.

• Iso-8-feilretting: Geriljaer ga ikke Sårbar ved motangrep. Dette skjer ikke lenger.

• Iso-8-feilretting: Animasjonen for den ultimate egenskapen til Shocker fortsetter ikke lenger ut kampen når han utfører et Iso-8-bonusangrep.

• I Medisinske forsyninger-utfordringen vil ikke lenger «x0» dukke opp for mørke helsepakker eller for raid-helsepakker- og lyntoktlading-belønninger som er på maks.

• Motangrep ble ikke utløst når Dødssikker ble utløst samtidig. Vi har rettet denne feilen.

• Hokus pokus: Egenskapsnivåene til Mysterio endrer seg ikke lenger når du bytter mellom skjermen hans og skjermen med påkallingene hans.

• Korrigert tekst: Beskrivelsen av nivå 7-oppgraderingen av Black Bolts grunnegenskap «Kongelig angrep» nevner nå at egenskaper omdanner dine negative effekter. Kampadferden er korrekt og er ikke endret.

• Korrigert tekst: Beskrivelsen av «Alltid sint», den passive egenskapen til Hulk, er oppdatert og nevner nå en 10 % økning av helsen. Adferden i kamp er korrekt og er ikke endret.

• «K’un-Luns sønn», den passive egenskapen til Iron Fist, helbredet ikke byhelt-allierte når det ikke var Defenders-allierte til stede. Vi slo knockout på feilen.

• Vitenskapens makt: «Kretsløpangrep», den ultimate egenskapen til Mister Fantastic, kan ikke lenger blokkeres når She-Hulk er en alliert, som tiltenkt.

Oppdateringer om Iso-8

Beskjed fra utviklerne: utdaterte tekstreferanser

Iso-8 har gjennomgått mange endringer under utviklingen, og det finnes enkelte referanser til mekanikker som ikke er med i den gjeldende metaen for Iso-8. Siden dette er et helt nytt system, følger teamet nøye med for å se hvordan spillerne stiller opp lagene sine og for å måle lagenes prestasjoner. Det er viktig med balanse i et system som dette, og det kommer mest sannsynlig endringer og forbedringer basert på det vi nå får se.

Beskjed fra utviklerne: angriper- og gerilja-bonussamhandling

For øyeblikket er det en samhandling der en figur med angriperklassen kaller på en gerilja for å få assistanse, og angriperen følger opp med bonusangrepet sitt umiddelbart. Denne samhandlingen var ikke tiltenkt, men den har ført til interessante teorier, så vi vil ikke gjøre noe med den for øyeblikket. Vi kommer derimot til å følge med på klassemangfoldet og teoriene i Iso-8, og det kan hende vi endrer samhandlingen hvis den blir så dominant at den hindrer mangfoldet.

Beskjed fra utviklerne: stormer-formulering

I 4.5-oppdateringen fikk stormeren en liten tekstoppdatering. For stormeren står det nå «Ved fulltreffer med aktiv egenskap» i motsetning til «Ved fulltreffer». Dette har ikke endret klassens funksjonalitet, men vi ønsker å gjøre effektene til klassen tydeligere. «Ved fulltreffer» er formuleringen vi vanligvis bruker for mekanikker som dette, men det førte til forvirring om selve mekanikken, så vi mente det var best å skrive den om.

Oppdaterte figurer

Figuroppdateringer

Beskjed fra utviklerne: oppdaterte karaktertrekk

De to karaktertrekkene Evigvarende og Kampsportutøver har tradisjonelt sett vært lite brukt. Kampsportutøver var påkrevd i en av hendelsesfelttogene våre. Evigvarende ble bare brukt av Thanos og Ultimus og hadde ingen tilknyttede kampbonuser. Vi har bestemt oss for å fjerne disse karaktertrekkene fra alle figurene for å unngå forvirring. Skulle det komme et hendelsesfelttog som krever kampsportutøvere, vil vi gjeninnsette Kampsportutøver som et midlertidig karaktertrekk.

Det kommer snart et nytt karaktertrekk, en utvidelse av X-Men-gruppen kalt «Uhyggelig». Vi vil kunne identifisere lagsynergi lettere og rydde vei for eventuelle kommende X-Men-figurer, omtrent slik vi gjorde med «Bølge 1 – Avengers»-karaktertrekket. I tillegg til at noen eksisterende X-Men får Uhyggelig-karaktertrekket, har vi også gått gjennom egenskapene deres og gitt disse en overhaling: Noen av oppdateringene vil gjelde for alle X-Men, og noen vil bare gjelde uhyggelige X-Men. X-23 slutter seg også til X-Men sine rekker. Ingen av endringene vil gjøre figurene mindre effektive, så det er ingen grunn til bekymring – dette er et gode for alle mutanter.

Ant-Man

Grunnverdier:

• +12 % helse

• +12 % panser

Grunnleggende: Raskt stikk

• Økt skade for egenskap på nivå 7

Spesial: Kjepper i hjulene

Oppdatert:

• Angrip primærmålet og gjør 300 % skade, og gi Egenskapsblokkering i 2 runder.

• Få en assistanse fra en alliert Wasp.

Ultimat: Tramp

• Økt skade for alle egenskapsnivåer

Passiv: Fluktplan

Oppdatert

• Hver runde: 25 % sjanse for å få Unnvikelse.

Nytt:

• Når det er turen til en HELT-alliert som ikke er PYM-TEKNOLOGI: 30 % sjanse for å få assistanse nå.

• Når det er turen til en PYM-TEKNOLOGI-alliert: 60 % sjanse for å få assistanse nå. Hvis denne figuren ikke får assistanse nå: Gi assistanse nå til alliert Yellowjacket.

• Ved start i MØRK DIMENSJON: Gi Unnvikelse til deg selv og alle PYM-TEKNOLOGI-allierte hvis denne figuren har 4 eller flere PYM-TEKNOLOGI-allierte.

Wasp

Beskjed fra utviklerne: I tillegg til å oppdatere egenskapene til Wasp for å hjelpe henne å oppnå synergi med Pym-teknologilaget, har vi fjernet Lading-mekanikken til Wasp, og nå er alle disse egenskapene og fordelene alltid tilgjengelig.

Grunnverdier:

• +12 % helse

• +12 % panser

Grunnleggende: Stikktrekk

Oppdatert:

• Angrip primærmålet og gjør 300 % skade.

• Lag kjede på 1 tilstøtende mål, og gjør 250 % skade.

Spesial: Skytere

Oppdatert:

• Angrip primærmålet og gjør 280 % skade, og gi Lammelse.

• Bonusangrep 2 ganger og gjør 230 % skade.

Ultimat: Wasps flukt

• Økt skade for alle egenskapsnivåer

Passiv: Krymping

Nytt:

Ved start i MØRK DIMENSJON: Gi Immunitet til deg selv og alle PYM-TEKNOLOGI-allierte hvis denne figuren har 4 eller flere PYM-TEKNOLOGI-allierte.