Info om versjon 4.3.0
August 19, 2020

Få fangarmene dine rundt legendariske Doctor Octopus, Electro, Swarm og Baron Zemo!

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk laget med 4 nye spillbare figurer: Doctor Octopus, Electro, Swarm og Baron Zemo.

• Oppdatert Versus-kamp – ny matchmaking: Bli automatisk satt opp mot andre kommandanter i kamper med klassisk og balansert mønstring. Se etter Versus-kamper på hendelsessiden – der kan du finne en motstander og sette stallen din på prøve!

• Nytt felttog: Doom-krig kapittel 1. Kjemp deg vei gjennom korrumperte dimensjoner for å hjelpe S.T.R.I.K.E. med å komme seg hjem og befri planeten fra Dooms klør.

• Forbedret grensesnitt for utforming: Du får nå en melding når det trengs utstyrsmaterialer på en annen gren. I tillegg får du se nøyaktig hvor mye du trenger for å lage en utstyrsdel. Endelig!

• Still opp X-Force-laget ditt til den legendariske Doctor Octopus-hendelsen «Kirurgisk S.T.R.I.K.E.».

• Filter i lagvalg: Du kan nå filtrere figurene etter karaktertrekk på lagvalgskjermen.

• Oppdatering av daglig mål: Wolverine-figurskårene blir byttet ut med en ny belønning når du har forfremmet Wolverine til 7 stjerner.

• Visuell oppdatering av felttoginformasjon: Se detaljer om fiender, påkrevde karaktertrekk og belønninger i låste felttognoder.

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede karaktertrekket avhopperagent i «En av mange», hendelsesfelttoget til Swarm.

• Alle legendariske figurer har fått «Legendarisk»-karaktertrekket.

• Den øvre grensen på gjenstander i butikken er nå 999. Den totale mengden vil fortsatt vises selv når gjenstanden i butikken blir trykket på.

• Redusert innlastingstid for lagvalgskjermen.
•Ny avansert innstilling: Redusert kamptekst. Du kan nå redusere den flytende kampteksten i kamp, slik at du kun får opp den viktigste informasjonen mens du ser laget ditt kjempe for seieren. Gå til Avanserte innstillinger i Innstillinger-menyen for å aktivere alternativet.

Feilrettinger

• Lappet sammen: Figurene mister ikke lenger helse etter kamper i raid og krig.

• Rettet en rekke feil knyttet til prosentandelene på helsemålerne til figurer som hadde varierende maks helse i løpet av kampen.

• Korrigert tekst: Beskrivelsen av «Rask beskytter», den passive egenskapen til Yo-Yo, er oppdatert og nevner nå at hun har en sjanse til å få Unnvikelse. Adferden hennes i kamp er korrekt og er ikke endret.

• Korrigert tekst: Beskrivelsen av «Gruppekohesjon», den passive egenskapen til leiesoldat-løytnanten, er oppdatert for å inkludere ham som en av de mest skadde leiesoldatallierte. Adferden i kamp er korrekt og er ikke endret.

• Korrigert tekst: Rettet en grammatikkfeil i beskrivelsen av «Fru Fortuna», den passive egenskapen til Domino. Adferden i kamp er korrekt og er ikke endret.

• Rettet: Gjenstander i ultrabutikken var noen ganger merket med feil navn og ledet til Forsyninger-butikken i gjenstandssøk.

• Figurer som ikke kan bruke en bestemt utstyrsdel, blir ikke lenger ført opp under «Trengs av».

• Rettet en feil der spillerne noen ganger fikk opp den første raidnoden etter å ha fullført etterfølgende noder.

• Beast og Hela har nå korrekte animasjoner når de gir assistanse og gjør motangrep.

• Rettet en grafikkfeil der synergiene ikke ble vist som aktivert på lagvalgskjermen hvis Wolverine ble lagt til på et X-Men-lag.

• Det oppstår ikke lenger spillfeil når Ultron blir eliminert med Blødning og Black Bolt er med på fiendelaget.

• Grafikkoppdatering: Fikset mellomrommene mellom egenskapene på skjermen med informasjon om undersåttfigurer.


Figuroppdateringer

Beskjed fra utviklerne: Nå som Doctor Octopus og Baron Zemo er lagt til, har vi oppdatert egenskapene til følgende figurer for å balansere dem og tilpasse dem lagene sine.

Mysterio

Spesial: Illusjonens mester

 • Nytt: I krig: Gi Egenskapsblokkering i 2 runder og få +100 000 ekstra Fokus til denne egenskapen.


Passiv: Stor maskerade

Ett av speilbildene som påkalles når figuren dør, har denne spesialegenskapen:

 • Nytt: Hvis Mysterio er en alliert og død: Gjenoppliv ham med 100 % grunnhelse. Angrip deg selv med 10 000 % skade.


Hydra-grenader

Grunnleggende: Luftverngranat

 • økt skade


Spesial: Etsende granat

 • økt skade


Passiv: Hydra-arsenal

 • Oppdatert: Få +40 % Fokus. HYDRA-allierte får +40 % Fokus.

 • Nytt: Hvis Zemo er en alliert: Få +20 % skade.


Winter Soldier

Grunnverdier:

 • +10 % helse 

 • +10 % fart 


Spesial: Utrettelig leiemorder

 • Oppdatert: Angrip primærmålet med 210 % skade, og gi Blødning. Bonusangrep 2 ganger med 150 % skade og 75 % sjanse for å gi Blødning.


Passiv: Ekspert-leiemorder

 • Oppdatert:

  • Få +15 % fulltreffersjanse.

  • Hvis Zemo er en alliert: Få +20 % maks helse.

  • Du og alle HYDRA-allierte får +10 % fulltreffersjanse i tillegg.


Crossbones 

Grunnverdier:

 • +10 % helse

 • +5 % skade

 • +3 % panser


Spesial: Vrede

 • Oppdatert: Helbred deg selv med 20 % av maks helse.

 • Nytt: Hvis Zemo er en alliert: Helbred deg selv med 30 % av maks helse i stedet.


Ultimat: Detoner

 • Oppdatert: Hvis Zemo er en alliert: Få Forsvar opp.


Passiv: Hevn

 • Oppdatert:

  • Ved start: Generer egenskapsenergi til deg selv hvis Baron Zemo er en alliert.

  • Få +20 % maks helse. Hvis Zemo er en alliert: Få +20 % maks helse i tillegg.

  • Få +5 % panser. HYDRA-allierte får +5 % panser.

Red Skull

Ultimat: Stormangrep

 • Oppdatert: Kan ikke lenger unngås eller blokkeres.


Beskjed fra utviklerne: De følgende figurene skalerte ikke like godt som vi hadde håpet på, så vi har gjort noen endringer av statistikken deres på maks nivå for å hjelpe dem litt.

Punisher

Grunnverdier

 • +10 % skade

Quake

Grunnverdier:

 • +5 % Fokus

Yondu

Grunnverdier:

 • +5 % FokusOppdatering av bølge 1-Avengers

Beskjed fra utviklerne: Har det gått to år alt? Avengers var et svært kraftig lag da MARVEL Strike Force ble utgitt i 2018, men de har ikke holdt tritt med andre figurer som har kommet senere. Vi har derfor gjort noen finjusteringer, så de skal være på lik linje med de nyere figurene. Mange Avengers-figurer er allerede på mektige lag som vi ikke ville bryte opp, men vi gleder oss til å se hva spillerne kan gjøre med disse nye endringene. Figurene får ikke bare økt statistikk – egenskapene deres vil også være annerledes!

Captain America

Beskjed fra utviklerne: Captain America har fått den grunnleggende kjeden sin oppdatert til det som nå er vanlig i spillet, og han lager nå kjede på minst ett mål på maks nivå. Cap hadde litt problemer med timingen av den ultimate egenskapen sin. Vi har derfor redusert energikostnaden og gitt ham fartslinje, slik at det blir kortere tid til det er hans tur igjen. Og for å stadfeste Cap sin rolle som lederen av bølge 1-Avengers har vi økt blokkeringssjansen hans betraktelig. Han har også fått en helseøkning for sine Avengers-allierte, og han helbreder nå med en liten mengde når en alliert Avenger faller i kamp.


Grunnleggende: Skjoldangrep

 • Oppdatert:

  • Angrip primærmålet og gjør 220 % skade. Lag kjede på 1–2 tilstøtende mål og gjør 170 % skade. Få Forsvar opp i 1 runde.


Ultimat: Skjoldkast

 • Ny energikostnad: 3/3

 • Oppdatert: Angrip primærmålet med 300 % skade og fjern 2 positive effekter. Lag kjede på 2–3 ekstra mål, gjør 230 % skade, og fjern 2 positive effekter.

 • Nytt: Hvis denne figuren har 1 eller flere allierte BØLGE I-AVENGERS: Få +60 % fartslinje.


Passiv: Still opp!

 • Oppdatert:

  • +25 % blokkeringssjanse. +20 % blokkeringsnivå. +20 % blokkeringssjanse per AVENGERS-alliert.

 • Nytt:

  • Hvis en alliert BØLGE I-AVENGER dør: Helbred alle allierte med 10 % av denne figurens maks helse.

  • Få +20 % maks helse. BØLGE I-AVENGER-allierte får +20 % maks helse.

  • I KRIG: Få +20 % maks helse. BØLGE I-AVENGER-allierte får +20 % maks helse.


Black Widow

Beskjed fra utviklerne: Vi føler at vi gikk glipp av en sjanse da Black Widow og Hawkeye ikke hjalp hverandre mer i kamp, så nå har vi gjort flere endringer for at de skal bli et bedre par. For det første får de nå Gi assistanse når det er den andre figurens tur. Black Widow lager alltid kjede på 3 ekstra mål hvis Hawkeye er alliert, og hun gir ham en stabel med Dødssikker hvis hun bruker Stillhet.


Grunnverdier:

 • Helse økt med ca. 10 %

 • Skade redusert med ca. 5 %

 • Fokus økt med ca. 18 %

 • Motstand økt med ca. 5 %


Assistanse/motangrep:

 • Black Widow fjerner nå en positiv effekt fra målet når hun gir assistanse og gjør motangrep.


Ultimat: Enkebitt

 • Nytt: Hvis Hawkeye er en alliert: Lag alltid kjede på 3 mål.


Passiv: Sabotør

 • Oppdatert:

  • Få +15 % fart. Aktiveres etter at en hvilken som helst figur har foretatt en handling. Med aktiv Stillhet: Få Angrep opp og gi Dødssikker til en alliert Hawkeye.

 • Nytt:

  • Få assistanse nå hver gang det er turen til en alliert Hawkeye.


Hawkeye

Beskjed fra utviklerne: Hawkeye har fått flere av egenskapene sine forbedret. Vi har styrket det grunnleggende angrepet hans og gitt ham mer fulltrefferskade, slik at den ekstra fulltreffersjansen skal føles bedre. Vi har også rettet en feil med spesialegenskapen hans, og alle effektene gjelder nå for primærmålet og tilstøtende mål. Det føltes alltid som om den ultimate egenskapen hans manglet noe, så nå starter den med én mer Energi og gir Senk farten i tillegg til de opprinnelige effektene. Til sist økte vi sjansen for at den passive egenskapen hans skulle gå opp til 100 % på maks egenskapsnivå.


Grunnverdier:

 • Helse økt med ca. 15 %

 • Fokus økt med ca. 25 %

 • Fart økt fra 116 til 131


Grunnleggende: Dødøye

 • Oppdatert: Angrip primærmålet og gjør 250 % skade. Få +20 % fulltreffersjanse, og gjør 30 % fulltrefferskade og + 20 % penetrasjon med dette angrepet.


Spesial: Rystelsespil

 • Oppdatert:

  • Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 150 % skade, og reduser fartslinjen med 20 %. Fjern alle positive effekter.

  • Dette angrepet er uunngåelig.


Ultimat: Luftdetonasjon

 • Ny energikostnad: ⅗

 • Oppdatert: Angrip alle fiender med 190 % skade. Gi Blind til primærmålet og 50 % sjanse for å gi Blind til alle gjenværende mål.


Passiv: Skudd i mørket

 • Oppdatert: Hver runde: Bruk Stillhet til å angripe den mest skadde fienden med Stillhet og gjøre 200 % skade. Fjern Stillhet. Dette angrepet er uunngåelig.

 • Nytt: Få assistanse nå hver gang det er turen til en alliert Black Widow.

Hulk

Beskjed fra utviklerne: Målet med Hulk er det samme som det alltid har vært: Det skal gjøre vondt når han slår. Og for at slagene hans skal få mer tyngde, har vi gitt ham flere motangrep med spesialegenskapen. I tillegg får han nå fartslinje når en fiende angriper allierte bølge 1-Avengers. Vi har også gitt Hulk litt mer motstand mens han håner – det har nemlig vært altfor enkelt å få ham til å holde kjeft.


Spesial: Sinne

 • Oppdatert:

  • Få Hån. Hvis en alliert er en BØLGE I-AVENGER: Få 3 Motangrep. Fjern alle negative effekter fra deg selv.

  • Hvis figurens helse er under 50 %, helbred deg selv med 7000 helse og 20 % av maks helse.


Passiv: Alltid sint

 • Nytt:

  • Når en fiende angriper en BØLGE I-AVENGER: Fyll opp fartslinjen med 15 %.

  • Med aktivt Hån: Få +250 % ekstra Motstand.

Iron Man

Beskjed fra utviklerne: Iron Man og Thor er de to figurene vi har endret minst på, siden de allerede har blitt oppdatert i forbindelse med åsgardianer- og kraftpanserlagene sine. Iron Man får nå skadebonusen sin sammen med Avenger-allierte, og det samme gjør Thor. Thor helbreder nå hver runde, og når han bruker Lading, gjelder det også for Avengers.


Grunnverdier:

 • Helse økt med ca. 10 %


Spesial: Rakettsperreild

 • Oppdatert:

  • Angrip alle fiender med 210 % skade. Hvis Captain America er alliert: Angrip alle fiender med 300 % skade i stedet.

  • Dette angrepet er uunngåelig.


Passiv: Stark-oppgraderinger

 • Oppdatert:

  • Få +15 % ekstra fulltreffersjanse. Gi +15 % ekstra fulltreffersjanse til TEKNOLOGI-allierte. Gi +10 % ekstra fulltreffersjanse til alle allierte. Få +5 % skade for hver KRAFTPANSER-alliert eller alliert BØLGE I-AVENGER. 


Thor

Passiv: Tordengud

 • Oppdatert:

  • Få +15 % skade. Få +10 % skade for hver ÅSGARDIANER-alliert eller alliert BØLGE I-AVENGER.

  • Hver runde: Helbred deg selv for 5 % av maks helse pluss 5 % av maks helse per ÅSGARDIANER-alliert eller alliert BØLGE I-AVENGER som ikke er en undersått.

  • Når en fiende angriper en ÅSGARDIANER-alliert eller alliert BØLGE I-AVENGER:

   • > Fyll opp fartslinjen med 5 %.

   • > Få +1 Ladet, inntil 5.

  • Med maks Ladet:

   • > Generer +1 egenskapsenergi til deg selv.

   • > Angrip alle fiender med 260 % skade.

   • > Fjern all Ladet.