Info om versjon 3.10.0
March 31, 2020

Fremskynd Thanos’ herredømme med Black Order!

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Feir to år med MARVEL Strike Force med «Angrep nummer to» og belønninger.

• Nytt avansert alternativ: Det er nå mulig å bla gjennom lagrede lag på skjermen for valg av lyntoktmotstander.

• Styrk laget med 2 nye spillbare figurer: Corvus Glaive og Proxima Midnight.

• Kommer snart: Skambank konkurrentene – still opp Black Order for å utruste Thanos med uendelighetshansken!

• Hydra-sniperens spesialegenskap er oppdatert.

• Still opp de beste kosmiske heltene dine til hendelsesfelttoget «Bli med i Black Order».

• Når du går tilbake til kulefanen i butikken etter å ha gått til kulekammeret, blir du tatt med tilbake til samme plass på listen over kulene.

Feilrettinger

• Figurene er nå riktig størrelse igjen på skjermen for valg av lag

• Fyll opp: Tomme plasser byttes nå ut med figurer med 7 røde stjerner på Forsyninger-skjermen med røde stjerner.

• Beskrivelsen av Kree-kyborgens passive egenskap på nivå 4 manglet «75 % sjanse for å få Angrep opp». Vi har nå rettet på beskrivelsen.

• Teksten for A.I.M.-infisatorens grunnegenskap er oppdatert og beskriver nå handlingen der figuren kopierer negative effekter i kamp i stedet for å overføre dem. Dette gjør at spillerne kan synkronisere A.I.M.-infisatorens negative effekter med spesialegenskapen til Scientist Supreme.

• Teksten for Shuris passive egenskap beskrev feilaktig at hun bare ga 3 Avlede i raid til «wakandaner-allierte». Teksten er rettet til følgende: «Gi 3 Avlede til alle allierte».

• De passive egenskapene til enkelte av figurene (for eksempel Black Panther) ble ved en feiltakelse utløst mer enn én gang hvis de fikk assistanse. Vi har nå rettet dette.

• Kampfeil forekommer ikke lenger når Captain Marvel gir assistanse i alliansekrig.

• Rettet en grafikkfeil som gjorde at bonushendelsene ikke viste riktige belønninger

Oppdaterte figurer

Thanos

• Passiv: Titan-evigvarende

• Thanos blir styrket når han får alle 6 uendelighetssteinene.

Styrket Thanos

Grunnleggende: Evighetsskudd

• Angrip primærmålet, gjør skade og gi Blødning. Angrip alle tilstøtende mål, gjør skade og gi Blødning.

• Få Motangrep.

Spesial: Tidsforskyvelse

• Energikostnad: 3/5

• Omdann alle negative effekter til positive effekter for alle allierte.

• Omdann alle positive effekter til negative effekter for alle fiender.

• Gi Hån til en alliert Cull Obsidian i 2 runder.

• Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.

Ultimat: Himmelsk sperreild

• Energikostnad: 3/7

• Angrip alle mål med penetrasjon og Reduksjon. Gjenta dette angrepet 2 ganger til.

• Reduser fartslinjen til alle fiender.

• Dette angrepet kan ikke bomme.

Passiv: Ultimat kraft

• Hvis denne figuren har full helse når kampen begynner: Øk fartslinjen og gi Regenerasjon til deg selv og alle Black Order-allierte første gang denne figuren eller en Black Order-alliert har mindre enn 50 % helse.

Alle fiender gjør mindre skade og har redusert panser.

Hydra-sniper

Spesial: Sikt inn

• Gir nå Angrep opp til alle Hydra-enheter i stedet for Hydra-undersåtter.