Oppdatering av de røde stjernene
April 8, 2020

For noen uker siden kunne vi fortelle om planene våre for betraktelige endringer og forbedringer av systemet for røde stjerner. Mye av dette arbeidet er nå gjort, og vi vil gjerne fortelle dere om de siste oppdateringene. Vi har mye å fortelle, men vi skal prøve å fatte oss i korthet. Vi forventer at disse endringene skal tre i kraft innen 16. april (norsk tid).

 

Priser på forfremmelseskreditter

 

Vi vil justere kostnaden for bruk av forfremmelseskreditter for alle figurer med 5 eller flere røde stjerner.

 

 • Kostnaden for 5 røde stjerner vil være 150 sølv-forfremmelseskreditter i stedet for 300.

  • Alle spillere som har brukt sølv-forfremmelseskreditter til å kjøpe figurer med 5 røde stjerner, vil få sølv-forfremmelseskreditter refundert når vi lanserer systemet.

 • Kostnaden for 6 røde stjerner vil være 100 gull-forfremmelseskreditter i stedet for 5. Dette er i praksis samme kostnad som før, med tanke på inflasjonen (20 ×) i den nye økonomien.

 • Kostnaden for 7 røde stjerner vil være 150 gull-forfremmelseskreditter i stedet for 50. Dette er en betydelig redusert kostnad på grunn av inflasjonen (20 ×).

 

Etter hvert som vi justerer prisen på forfremmelser til 6 og 7 røde stjerner, vil alle gull-forfremmelseskredittene i beholdningene til spillerne ganges med 20. Det betyr at 5 gull-forfremmelseskreditter blir til 100 gull-forfremmelseskreditter i det nye systemet. Vi må gjøre dette for å påse at gull-forfremmelseskredittene skal bli mer tilgjengelige.

 

Rød stjerne-kuler

 

Vi kommer til å forbedre rød stjerne-kulene for å gjøre dem mer verdifulle og for at det skal bli mer ønskelig å låse opp alle nivåene.

 

 • Søylene på sidene av rød stjerne-kulene er tomme for øyeblikket. I det nye systemet vil vi legge elitekreditter til disse søylene når du åpner den enkle rød stjerne-kulen via Elite 6-stjernekulen.

 • Når du åpner et duplikat av en figur med 1 rød stjerne, får du samme antall elitekreditter som når du åpner et duplikat av en figur med 2 røde stjerner.

 • Det oppdaterte innholdet i de enkle røde kulene gir deg garantert nok kreditter til å kjøpe en rød elite 4-stjernekule når du åpner 20 kuler – selv om du bare fikk duplikater av figurene med færrest røde stjerner.

 • Prisen på Elite 7-stjernekule med røde stjerner settes ned fra 5000 Elite 7-kreditter til 2500 kreditter. Når du åpner et duplikat på dette nivået, får du nok kreditter til å åpne en annen kule.

 

Vi har allerede gjort to endringer som vi ikke har kunngjort tidligere. For det første har vi lagt til en tredje rad i Elite-butikken, slik at det skal være lettere å velge figurer. For det andre har vi økt slippfrekvensen for figurer med 3 røde stjerner og 4 røde stjerner i den enkle rød stjerne-kulen, slik at kulen skal bli mer verdifull.

 

Tempo for figurutgivelse

 

Vi kommer til å gjøre noen små endringer når det gjelder hvor hyppig nye figurer legges til i Elite-butikken. Dette gjør vi siden forfremmelseskredittene som kreves for å tilegne seg nye figurer går ned, og verdien av rød stjerne-kuler økes betraktelig.

 

Når figurene først blir tilgjengelige i spillet, vil de bli lagt til i alle nivåer av rød stjerne-kuler, med unntak av visse figurer som Ultron. Det vil derimot ikke være mulig å få tak i dem med forfremmelseskreditter før de kan anskaffes andre steder i spillet. Vi mener at det å muliggjøre en direkte vei til både en ny 7-stjerners figur (gull) og deres respektive 7 røde stjerner på lanseringsdatoen, hadde vært for restriktivt. Vi vil følge nøye med på dette.

 

Kraftkurven

 

Som nevnt i et tidligere blogginnlegg kommer vi til å justere kraftkurven i systemet, slik at det skal være mindre avstand mellom klassene. Nedenfor kan du se de gjeldende prosentverdiene og de nye verdiene:

 

 • Gamle 

  • +2 % / +5 % / +10 % / +20 % / +35 % / +50 % / +75 %

 • Nye:

  • +5 % / +10 % / +20 % / +35 % / +50 % / +60 % / +75 %

 

For at dette ikke skal påvirke vanskelighetsnivået for PvE-innhold med figurer som bruker røde stjerner, vil stjerneantallet reduseres for figurer med færre enn 7 røde stjerner. For eksempel vil en PvE-figur med 4 røde stjerner ha samme kampstatistikk som en figur med 3 røde stjerner etter oppdateringen. Dette vil påvirke kampverdiene som vises for figurene, ved at tallene vil være lavere enn de er nå. Vanskelighetsnivået i nodene vil derimot være uendret.

 

Obs: Krafttallene på ledertavlene vil ikke bli oppdatert med en gang denne endringen trer i kraft. Dette vil skje etter hvert som spillerne oppdaterer stallopplysninger ved å øke figurnivå, gullstjerner, rød stjerne-forfremmelser, utstyrsklasse (ikke individuelle deler) og egenskaper.

 

Tempo for lynhendelser 

 

En ny lynhendelse, Kaosteori, krever wakandanere og vil være tilgjengelig hver måned. Den vil gi sølv- og gull-forfremmelseskreditter. I tillegg planlegger vi at hver av følgende hendelser skal arrangeres månedlig:

 

 • Rød stjerne-lynhendelse: Kaosteori (krever wakandanere) – første lørdag i måneden.

  • De 4 første oppdragene vil kreve 4 wakandaner-figurer.

   • Den legendariske Shuri-hendelsen vil vende tilbake mellom første og andre runde av Kaosteori.

 • Levningsjakt (krever Hånden) – den andre lørdagen i måneden.

 • Lønningsdag (krever leiesoldater) – den tredje lørdagen i måneden.

 

Alle mann i mur-hendelsen (som krever byhelter) vil arrangeres den fjerde lørdagen annenhver måned (med omtrent åtte ukers mellomrom).

 

Til sist …

 

Siden dette er en stor overhaling av systemet, kommer teamet til å følge nøye med på alle endringene for å påse at alt virker som det skal. Det kan hende vi gjør flere endringer senere for å sørge for at vi oppnår målene vi har satt oss.

 

Vi gleder oss til å lansere endringene så snart som mulig, og til å lese tilbakemeldingene deres om hvordan vi kan finjustere systemet. Takk for tålmodigheten mens vi jobber med å få dette på plass.