Latest Updates

Info om versjon 4.2.0
July 14, 2020

Fansens favoritter Squirrel Girl, Beast og Emma Frost kaster seg ut i kampen!

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk lagene med tre nye spillbare figurer: Squirrel Girl, Emma Frost og Beast.

• Ultrabutikken: Det nye hjemmet til Ultimus-kulen, kuler med oransje, opprinnelig utstyr og lilla utstyr i Forsyninger.

• Nytt avansert alternativ: I butikken kan du se hvor mange av gjenstandene du har i beholdningen. Gå til Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen for å aktivere funksjonen.

• Oppdatert grafikk på milepælvalgskjermen: Oppdatert grensesnitt og start- og slutt-tidtakere, noe som gjør det lettere å skjelne mellom aktive milepæler og forhåndsvisninger.

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede Vennskap-karaktertrekket i Uslåelig utdanning, hendelsesfelttoget til Squirrel Girl.

Feilrettinger

• Genmodifisering: Rettet feilen med visning av egenskapsikonene til undersåtter som er klonet av Mister Sinister i alliansekrig.

• Lydeffekter ble aktivert i felttogoppdrag, raid og hendelser, selv om lyden var slått av. Vi har nå rettet dette.

• Lydeffektene til «Bruk»-knappen på stallmenyen fungerte ikke alltid. Vi har nå rettet dette.

• War Machine får nå fulltrefferskadebonus, slik han skal, hvis det er flere enn én alliert Iron Man med i kampen.

• Rettet: Da Magneto var en alliert, angrep Mystique alle fiender med spesialegenskapen på nivå 7 (Infiltrer) ved en feiltakelse, i stedet for tre fiender i tillegg.

• «Sist aktiv»-statistikken på skjermen med alliansemedlemmer vises nå som den skal.

• Rød alarm: Det røde oppdateringsmerket i chatten dukket opp over milepælmeldinger. Dette skjer ikke lenger.

• Spillerne blir ikke lenger sendt til Mørk Dimensjon III-menyen etter å ha gått tilbake til ledertavlen fra kartskjermen.

• Rettet en grafikkfeil der utstyr ikke alltid førte til den manglende utstyrsdelen hvis delen også var nødvendig et annet sted i produksjonstreet. Du vil nå bli tatt med til rett utstyrsdel. Vi kommer til å forbedre brukeropplevelsen av denne funksjonen ytterligere i en kommende oppdatering.

• Bruk-knappen dukket ikke alltid opp under utrusting av utstyr. Nå gjør den det.

• Det å trykke raskt på «Bli med»-knappen i raid fører ikke lenger til en «Vi fant en feil»-melding.

• Rettet en feil som gjorde at tilbudene kunne dukke opp gjentatte ganger på skjermen for søking etter gjenstander.

• Hela fremkaller nå de vandøde åsgardianerne når hun er eliminert med Hawkeyes passive egenskap (Skudd i mørket).

• Rettet: Lydvolumet gikk opp i Forsyninger-butikken.

Oppdaterte figurer

America Chavez

Karaktertrekk

• Fikk «ung Avenger»-karaktertrekket

Passiv: Starling-darling

• Oppdatert: Unge Avenger- og heltebølleallierte får +20 % maks helse.

Spider-Man (Miles)

Karaktertrekk

• Fikk «ung Avenger»-karaktertrekket

Grunnleggende: Hurtigangrep

• Oppdatert: Hvis Squirrel Girl er en alliert eller målet har Forsvar ned: Fjern 3 positive effekter.

Ultimat: Vevsmell

Nytt:

• Få +100 000 ekstra Fokus til dette angrepet.

• Dette angrepet kan ikke blokkeres.

Ms. Marvel

Karaktertrekk

• Fikk «ung Avenger»-karaktertrekket

Passiv: Fanjente

Oppdatert:

• Få assistanse nå hver gang det er turen til en alliert UNG AVENGER eller HELTEBØLLE. Hver runde: Gi assistanse nå til en tilfeldig alliert UNG AVENGER eller HELTEBØLLE.

Når en alliert HELT har under 50 % helse: Få Hån. Hvis den allierte er en ung Avenger eller bølle: Få 2 Avlede.

Storm

Grunnleggende: Støtslag

• Oppdatert: Få +2 Ladet hvis Beast er en alliert, og +1 Ladet hvis han ikke er det.

Spesial: Isstorm

• Oppdatert: 50 % sjanse for å beholde Ladet hvis Beast er en alliert.

Cyclops

Grunnleggende: Optisk sjokk

• Oppdatert: Gi alltid Forsvar ned hvis denne figuren har 1 eller flere X-Men-allierte.

Wolverine

Grunnleggende: Adamantium-klør

Oppdatert:

• Alle angrep har 100 % fulltreffersjanse hvis denne figuren har 1 eller flere X-Men-allierte.

• Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet hvis denne figuren har 1 eller flere X-Men-allierte.

Phoenix

Passiv: Stigende føniks

Oppdatert:

• Få Hån når en alliert har aktivt Hån. Få Hån i 2 runder i stedet hvis Beast er en alliert.

Sabretooth

Passiv: Utemmet helbredelse

• Oppdatert: Få 5 % skade per BRORSKAP- eller MUTANT-alliert.

Mister Sinister

Passiv: Mutantgenetiker

Oppdatert:

• Ved start: Generer 3 egenskapsenergi for denne figuren hvis den ikke er klonet.

• Hver runde: Helbred med 15 % av maks helse og 5 % av maks helse per MARODØR-alliert eller alliert Emma Frost. Gi Regenerasjon til de 2 MUTANT-allierte med minst helse. Hvis Stryfe er en alliert: Gi Regenerasjon til ham også.

• Når det er turen til Emma Frost eller en MARODØR-alliert: Hvis denne figuren har mer enn 50 % helse, deles 10 % helse fra denne figuren ut til den allierte.

• Få +50 % Fokus. MARODØR-allierte får +50 % Fokus. Få +20 % maks helse. Emma Frost og MARODØR-allierte får +20 % maks helse.

• I KRIGSFORSVAR: Emma Frost og MARODØR-allierte får +30 % maks helse i tillegg.

Stryfe

Spesial: Overlegenhet

• Økte barrierestyrken på alle nivåene med 5 %.

Passiv: Prakt

Oppdatert:

• Ved start: Fyll opp fartslinjen med 10 % + 10 % per MUTANTSKURK-alliert.

• Hver runde, med aktiv Hån: Få +1 Avlede, inntil 3, og få Barriere for 20 % av denne figurens maks helse.

• Når en MUTANTSKURK-alliert har mindre enn 50 % maks helse: Få +1 Hån, inntil 3, og få Barriere for 20 % av denne figurens maks helse.

• Ved Regenerasjon: Få Barriere for 10 % av denne figurens maks helse.

I KRIGSFORSVAR:

• Få +50 % Motstand. MUTANT-allierte får +50 % Motstand.

• Få +50 % Fokus. SKURKE-allierte får +50 % Fokus.

Toad

Passiv: Amfibisk anatomi

Oppdatert i KRIG:

• Få +100 % Fokus.

• Brorskap-allierte får +100 % Fokus.