Tre edderkopper
September 2, 2022

Vær hilset, kommandant!

Stramt nett-laget

Tre nye Spider-figurer svinger seg vei inn fra Spider-Verse – Stramt nett, det nye laget til S.T.R.I.K.E. I det siste blogginnlegget avdekket vi bakgrunnen til den tredje originale figuren vår, Spider-Weaver, og hvis du ikke har sjekket det ennå, kan du dra dit for å finne ut mer om henne. Fansens yndlinger Spider-Man (2099) og Spider-Man (noir) kommer til å utgjøre laget sammen med Spider-Weaver. Stramt nett er spesialister på Kosmisk smeltedigel, i likhet med Ubegrensede X-Men og wakandanerne. La oss lette på sløret for Stramt nett-laget …

Spider-Weaver

Spider-Weaver er en beskytter for Stramt nett og har mye helse, slik at hun er seiglivet i kamp. I tillegg gjør hun overraskende stor skade. Spider-Weaver er en unik beskytter med en Ladet-mekanikk som formilder skade rettet mot henne ved hjelp av den passive egenskapen «Skjebnevever». Med Ladet reduserer hun alle fiendenes treffsikkerhet med 100 %, og hun mister Ladet hver gang en fiende bommer. Når hun støter på en fiende som har en «kan ikke bomme»-egenskap, beholder Spider-Weaver Ladet og reduserer treffsikkerheten til neste angrep. Den ultimate egenskapen hennes, «Skjebnens tråder», gir henne Ladet, og hun får mer Ladet i Kosmisk smeltedigel. Så om du forsyner Spider-Weaver med egenskapsenergi, kommer fiendene i smeltedigelen til å falle foran The Living Tribunal.

 

Karaktertrekk: helt, global, mystiker, beskytter, Spider-Verse, Stramt nett

 

Grunnleggende: Eterisk angrep

●    Angrip primærmålet med 225 % skade.

●    Hvis figuren har 25 % helse eller mer:

●    > Bonusangrep på primærmålet med 125 % penetrasjon, og gi Blødning.

●    > Hvis denne figuren har negative effekter, fjern 1 negativ effekt fra den.

●    > Hvis denne figuren ikke har negative effekter, fjern 1 negativ effekt fra en tilfeldig alliert som har en negativ effekt.

●    Gjenta dette bonusangrepet for 50 %, 90 % og 100 % helse.

 

Spesial: Skjebnesvanger avgjørelse 

●    Energikostnad: 4/4.

●    Få Forsvar opp i 2 runder og Angrep opp i 2 runder.

●    I smeltedigel: Få Immunitet i 2 runder.

●    Hvis denne figuren ikke har Ladet, få Ladet.

●    Spre alle positive effekter på denne figuren til alle STRAMT NETT-allierte og 2 andre tilfeldige allierte.

●    Helbred deg selv og STRAMT NETT-allierte med 30 % av denne figurens maks helse.

●    Helbred 2 andre tilfeldige allierte med 10 % av denne figurens maks helse.

●    Angrip primærmålet med 350 % skade, og lag returkjede til 3 tilstøtende mål med 300 % skade.

●    Dette angrepet kan lage kjede på mål med Stillhet.

●    Motangrep bryter denne kjeden.

●    Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.

 

Ultimat: Skjebnens tråder

●    Energikostnad: 8/8.

●    Angrip primærmålet med 550 % skade, og gi Lammelse og Traume.

●    Få Vern i 2 runder.

●    Få +3 Ladet.

●    I smeltedigel: Få +5 Ladet i stedet.

 

Passiv: Skjebnevever

●    Ved start:

●    > Gi Stillhet til alle STRAMT NETT-allierte i 2 runder.

●    > I smeltedigel: Gi deg selv og alle STRAMT NETT-allierte Barriere for 30 % av denne figurens maks helse.

●    > I smeltedigel: Gi 2 tilfeldige allierte som ikke er STRAMT NETT, Barriere for 30 % av denne figurens maks helse.

●    Hver runde: Gi Barriere til deg selv for 15 % av denne figurens maks helse.

●    Når denne figuren eller en STRAMT NETT-alliert blir angrepet, generer 1 egenskapsenergi for denne figuren, og fyll fartslinjen til denne figuren med 10 %.

●    Når denne figuren har Ladet, reduser treffsikkerheten til alle fiender med 100 %. Når en fiende bommer, mist 1 Ladet.

●    Fiender som blir drept av denne figuren, kan ikke gjenopplives.

●    Få +40 % maks helse. STRAMT NETT-allierte får +30 % maks helse.

●    I smeltedigel: Alle allierte får +10 % maks helse i tillegg.

Spider-Weaver i Apocalypse-saga

Tidligere har vi nevnt at det kommer til å være ekstra forutsetninger for den femte og siste Apocalypse-sagaen. Spider-Weaver kommer til å spille en viktig rolle i opplåsingen av Apocalypse, og vi kan offisielt kunngjøre at hun er den første påkrevde figuren (flere vil bli kunngjort senere) for å fullføre den siste sagaen. Vi kommer tilbake med flere detaljer i de kommende månedene, men vi anbefaler at du styrker Spider-Weaver for å gjøre deg klar til den siste konfrontasjonen.

Spider-Man 2099

Miguel O’Hara er født i den alternative fremtiden 2099, der han ledet genetikkavdelingen til det store selskapet Alchemex. Miguel ble inspirert av nedtegninger av helten Spider-Man og forsøkte å lage mennesker med liknende krefter for Alchemex ved å kombinere den genetiske koden til en edderkopp med menneskelig fysiologi. Men etter å ha blitt forgiftet under et angrep, brukte Miguel prosedyren på seg selv i et forsøk på å bli frisk. Prosedyren gikk på tverke, og Miguels DNA ble spleiset med genene til en edderkopp. Uhellet ga Miguel overmenneskelig styrke, smidighet og helbredelsesfaktor, i tillegg til fysiske endringer som å kunne lage edderkoppsilke, huggtenner som utstøter en lammende gift, og klør som kan grave i materialer like solide som betongklosser. Med de nye kreftene sine fortsatte Miguel i Spider-Mans fotspor for å beskytte byen sin mot ondskap.

 

Spider-Man (2099) er en manipulator med mye Fokus, som han bruker til å få negative effekter til å feste seg til fiendene. I smeltedigel liker han å få inn fulltreffere, og når han gjør det, forlenger han varighetene av de negative effektene. Han gir også ekstra Reduksjon, Fokus og Motstand til Stramt nett-allierte i smeltedigel, så du hadde gjort klokt i å sende denne edderkoppen fremfor The Living Tribunal med Stramt nett-vennene hans.

 

Karaktertrekk: helt, by, bio, manipulator, Spider-Verse, Stramt nett

 

Grunnleggende: Kloflenge

●    Angrip primærmålet med 300 % skade, fjern 2 tilfeldige positive effekter, og gi Forsvar ned og Blødning.

●    Lag kjede på 1 tilstøtende mål, med 200 % skade, fjern 2 positive effekter, og gi Blødning.

●    Ved fulltreffer i SMELTEDIGEL:

●    > Forleng varigheten av alle negative effekter, med unntak av Lammelse, Egenskapsblokkering og Traume, på alle mål med 1.

●    > Forleng varigheten av all Blødning på alle mål med ytterligere 1.

 

Spesial: Sjokk! Og ærefrykt

●    Energikostnad: 3/3.

●    Gi Egenskapsblokkering til primærmålet.

●    Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 350 % skade, omdann Angrep opp, og gi Blødning.

●    Gi Angrep opp i 2 runder til 2 tilfeldige allierte som ikke har Angrep opp, med STRAMT NETT-allierte som prioritet.

●    Ved fulltreffer i SMELTEDIGEL:

●    > Forleng varigheten av alle negative effekter, med unntak av Lammelse, Egenskapsblokkering og Traume, på alle mål med 1.

●    > Forleng varigheten av all Blødning på alle mål med ytterligere 1.

●    Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.

 

Ultimat: Fremtidskaving

●    Energikostnad: 7/7.

●    Hvis primærmålet har Dødssikker, gi 2 Dødssikker til deg selv og alle allierte.

●    Angrip alle fiender med 300 % skade, fjern 3 tilfeldige positive effekter, og gi Senk farten i 2 runder og Forsvar ned i 2 runder.

●    Fyll fartslinjen til deg selv og alle STRAMT NETT-allierte med 20 %.

●    Ved fulltreffer:

●    > Forleng varigheten av alle negative effekter, med unntak av Lammelse, Egenskapsblokkering og Traume, på alle mål med 1.

●    > Forleng varigheten av all Blødning på alle mål med ytterligere 1.

 

Passiv: Edderkopp fra fremtiden

●    Ved start: Hvis Spider-Weaver er en alliert, få Øk farten.

●    Hver runde: Omdann 1 tilfeldig positiv effekt til en negativ effekt på alle fiender.

●    Denne figuren får +1000 % ekstra Fokus for hver aktive egenskap når den fjerner positive effekter fra fiender.

●    I SMELTEDIGEL, hvis Spider-Weaver er en alliert, reduser skaden med 25 % for alle fiender som er påført Blødning.

●    Få +20 % Reduksjon. STRAMT NETT-allierte får +20 % Reduksjon.

●    Få +50 % Fokus. STRAMT NETT-allierte får +50 % Fokus.

●    Få +50 % Motstand. STRAMT NETT-allierte får +30 % Motstand.

●    I SMELTEDIGEL: Alle allierte får ytterligere +20 % Motstand.

Spider-Man (noir)

I et parallelt univers, under den store depresjonen i 1932, bodde Peter Parker i New York City, som var plaget av forbryterbander. Etter at onkelen hans Ben ble tatt av dage av forbrytere som jobbet for en som kaller seg «Goblin», dro Peter av gårde for å sørge for at rettferdigheten skulle skje fyllest. Han fulgte en ledetråd til et lager der lakeiene til Goblin hentet en forsendelse antikviteter. En av konteinerne gikk i stykker, og noen edderkopper som var inni, slapp ut. En av dem bet Peter. Han besvimte av bittet, og han drømte at en edderkoppgud fortalte ham at bittet ville gi ham maktens forbannelse. Peter våknet i en svart kokong, og da han kom seg løs, oppdaget han at han hadde egenskapene til en edderkopp! Han har overmenneskelig styrke, kan skyte spindelvev fra håndleddene, har edderkoppsans for farer og kan klatre på vegger. Han lagde et kostyme av onkelens flyveruniform, som ble brukt under første verdenskrig, og etter å endelig ha fått stoppet Goblin og mennene hans, ble han borgerverneren Spider-Man.

 

Denne hardkokte mesteren, som lengter etter å servere fiendene en blysalat, har med seg stor skade ut i kamp, både for seg selv og Stramt nett-allierte. Hvis Spider-Man (noir) havner i en knipe under kampen, kan han formilde skaden ved å aktivere Stillhet via grunnegenskapen «Opp med nevene». Og som et lite nikk til bakgrunnen og epoken hans drar Spider-Man (noir) til Hydra- og Swarm-fiendene ekstra hardt.

 

Karaktertrekk: helt, by, bio, skyter, Spider-Verse, Stramt nett

 

Grunnleggende: Opp med nevene

●    Angrip primærmålet med 300 % skade.

●    Få Stillhet.

●    50 % sjanse for å få Unnvikelse.

●    I SMELTEDIGEL: Få alltid Unnvikelse i stedet.

 

Spesial: Chicago-skrivemaskin

●    Energikostnad: 3/3.

●    Angrip primærmålet med 300 % penetrasjon, og gi Blødning.

●    Angrip fienden som er mest skadet, med 320 % penetrasjon, og gi Blødning.

●    Hvis primærmålet ikke har negative effekter, fyll fartslinjen til denne figuren med 50 %.

 

Ultimat: Blyregn

●    Energikostnad: 5/5.

●    Angrip primærmålet med 350 % penetrasjon, gi 3 Blødning, og gi Helbredelseblokkering i 1 runde.

●    Angrip tilstøtende mål med 300 % penetrasjon, gi 2 Blødning, og gi Helbredelseblokkering i 1 runde.

●    Hvis denne figuren har Stillhet, gi Avbrutt til primærmålet i 2 runder.

 

Passiv: Ensfarget trussel

●    Ved start i SMELTEDIGEL: Hvis figuren har full helse når en kamp begynner, få Gjenoppliv en gang med 50 % av denne figurens maks helse.

●    Angrepene til denne figuren gjør ytterligere 50 % skade på alle HYDRA- eller Swarm-fiender.

●    Når en fiende får en positiv effekt, fyll fartslinjen til denne figuren med 10 %.

●    Få +15 % skade.

●    STRAMT NETT-allierte får +15 % skade.

●    I SMELTEDIGEL, hvis Spider-Weaver er en alliert, får allierte som ikke er STRAMT NETT eller SPIDER-VERSE +15 % skade.

Kosmisk smeltedigel: sesong 1

Cc Banner

Kosmisk smeltedigel-førsesongen slutter snart, og da vil alt være klart for den første offisielle sesongen. Den siste førsesongprøven avsluttes 8. september kl. 21.00 (norsk tid), og belønningene dine for smeltedigel-førsesongen får du i innboksen din 12. september (norsk tid). Sørg for å fullføre sesongen sterkt for å få de aller beste belønningene. Mens vi gjør klart til første sesong, kommer det ikke til å være noen Kosmisk smeltedigel fra 12. september (norsk tid) til 14. september (norsk tid).

 

Første sesong av Kosmisk smeltedigel forventes å starte 15. september, og den første prøven begynner 19. september kl. 23.00 (norsk tid). Her er en oversikt:

 

Nye ligaunderdivisjoner

I den første sesongen vil antallet ligaer øke fra 6 til 19 ved at det blir laget underdivisjoner. Bronse til og med mesterdivisjonene får tre underdivisjoner hver, og en ny liga som heter «Stormestere» er lagt til øverst i ligasystemet. Ingen av spillerne kommer til å starte i stormesterligaen – de få plassene med denne elitestatusen må man gjøre seg fortjent til.

 

Ligaene vil også bli definert ut ifra en viss tribunevurdering. I tillegg tas det i bruk en degraderingsrangering, slik at man skal få litt spillerom etter å ha rykket opp i liga. En spiller må for eksempel ta 1725 poeng for å oppnå rangen Diamant II. Men Diamant II har en degraderingsrangering på 1700, så spilleren må miste 25 poeng for å rykke ned til Diamant I.

 

Merk at spillere kanskje ikke starter første sesong i samme liga som de var i under førsesongen. Dette skyldes det nye forholdet mellom ligaer og tribunevurdering. Men det er ingen grunn til bekymring – de fleste av spillerne kommer fortsatt til å få like gode belønninger som før, om ikke bedre.

 

På grunn av de nye underdivisjonene vil det også være en liten reduksjon i tribunevurdering når første sesong starter. Dette betyr at de fleste spillerne kommer til å få en moderat reduksjon av de samlede poengene sine. Dette betyr ikke at du får færre belønninger, og det burde ha liten innvirkning på matchmaking.

 

Oppdaterte belønninger

Smeltedigelkredittene er å finne i de nye ligaene også, sammen med flere ioner K2 N4. Vi kommer også til å spe på med mer belønningene til mer regelmessige tider enn under førsesongen, så sørg for å vinne for å få flere belønninger.

 

Kosmisk smeltedigel-lag

Som nevnt blir Stramt nett-laget noen av spesialistene på Kosmisk smeltedigel, i likhet med Ubegrensede X-Men og wakandanerne. Sørg for å styrke disse lagene, slik at du kan gjøre det godt i første sesong.

 

Forbedringer

Vi har også lagt til noen beleilighetsfunksjoner i første sesong. For det første kommer Kosmisk smeltedigel-spillere med høy vurdering til å matches mot ulike spillere mer regelmessig.

 

For det andre har vi gjort en forbedring basert på spillernes tilbakemeldinger. På lagskjermen blir ikke lenger plassene fylt av de kraftigste figurene dine, slik at du ikke lenger behøver å tømme plassene først.

 

For det tredje gir Hovedmeny-knappen i Kosmisk smeltedigel deg oppdateringer om tidsskjemaet for prøver.

 

Nye stadiumsregler

Nå bør du advare hele stallen – det er nemlig nye regler for stadium 3 til og med 6, i tillegg til nye globale stadiumsregler. Her er reglene for første sesong:

Global regel – X-tidsalderen

●    Heltemutanter får +50 % skade, +15 % skadereduksjon, +100 % Fokus og +500 % Motstand.

●    Hver runde: Heltemutanter fjerner Gjenoppliv en gang og Immunitet fra alle fiender.

●    Forsvarende figurer har +20 % helse og +10 % skade.

Stadium 1 og 2

●    Ingen spesielle regler, bortsett fra den globale regelen.

Stadium 3 – Spidermani

●    Ved start: Spider-Verse-figurer får Vern i 2 runder og 2 Avlede.

Stadium 4 – Latent kraft

●    Når runden er over, får globale helter Angrep opp.

Stadium 5 – Biologisk temperament

●    Hver runde: Biofigurer gir Angrep ned til en tilfeldig fiende uten Angrep ned.

Stadium 6 – Fortellinger om legender

●    Legendariske figurer får +50 % skade.

●    Ved start: Legendariske figurer får 3 runder med Forsvar opp og Vern.

●    Hver runde: Legendariske figurer fjerner alle negative effekter fra seg selv og får Øk farten.

Hulkjeger-hendelser

Husk å koble spillet ditt til Scopely-kontoen din på «Alternativer»-menyen for å få tilgang til den daglige nettmilepælen Hulkjeger-gammabooster. Hent de muterte cellene dine ved å gå til «Milepæl»-siden på nettet, så bidrar du til å fullføre Hulkjeger-hendelsen.

Koordinert angrep

Coodinated Assault Banner

5. september kl. 23.00 (norsk tid) kan du slå deg sammen med alliansen din i Iso-8-ressursenes navn med andre omgang av Koordinert angrep. Bruk Iso-8-felttogenergi for å ta poeng (1 energi = 1 poeng) mot en 7-dagers alliansemilepæl som gir K2 ioner nivå 4, K2 ioner nivå 1, K1 ioner og muterte celler, slik at du kan ta deg videre i Hulkjeger.

Coordinated Assault Chart

Spend 1 Iso-8 Campaign energy for 1 Point

Fullmakt

Power Of Attorney Banner

7. september kl. 23.00 (norsk tid) kan du kle deg for suksess med den kommende Fullmakt-hendelsen, der du kan slå de grønne klørne dine i She-Hulks advokatkostyme, Hulkjeger-fremgang og mer.

 

Fullmakt-milepæl

Ta poeng mot denne 6-dagersmilepælen ved å tjene kofferter i milepælene Offentlig forsvarer og Mektig styrke (1 koffert = 1 poeng). Blant belønningene finner du dette:

 

●    Muterte celler

●    Sølvlynbiter

●    She-Hulk med 5 røde stjerner

●    She-Hulk-figurskår

●    Bestrålet blod

●    Blågrønt, oransje og lilla utstyr

●    Og mer!

 

Bruk lynbitene dine til å kjøpe kostyme(ne) du ønsker i kostymebutikken. Her finner du blant annet She-Hulks nye advokatkostyme, Ms. Marvels Ikke normal og Misty Knights Privatdetektiv.

Power Of Atornery Chart

Collect Briefcases = 1 Point Each

Offentlig forsvarer-milepæl

Public Defender Banner

Spill lyntokt for å ta poeng mot en milepæl som gir kofferter og fragmenter for den oransje elitekulen, den lilla bio-utstyrskulen og gullkulen. Du får flere poeng hvis du bruker Gamma- og/eller Defender-figurer, og enda flere poeng hvis de er utrustet med UK 13+.

 

●    Lyntoktseier: 60 poeng

●    Lyntoktseier med Defenders: 30 poeng

●    Lyntoktseier med Defenders UK13+: 40 poeng

●    Lyntoktseier med Defenders UK 15+: 80 poeng

●    Lyntoktseier med Gamma: 30 poeng

●    Lyntoktseier med Gamma UK13+: 40 poeng

●    Lyntoktseier med Gamma UK15+: 80 poeng

Public Defender Chart

Mektig styrke-nettmilepæl

Fighting Force Banner

Kjemp i krig for å ta poeng mot denne 6-dagersmilepælen, og bruk nettet for å hente belønningene: kofferter, skår for A-forcefigurer og utstyr. Du får flere poeng hvis du bruker A-force-figurer, og enda flere poeng hvis de er utrustet med utstyrsklasse 13+.

 

●    Krigskamp: 500 poeng

●    Krigskamp med A-Force: 200 poeng

●    Krigskamp med A-Force UK13+: 400 poeng

●    Krigskamp med A-Force UK15+: 400 poeng

Fighting Force Chart

X-utslettelse – (Weapon X)

X Termination Quick Rumble Banner

Neste hurtigbrudulje starter 9. september kl. 23.00 (norsk tid), og det fremhevede karaktertrekket er Weapon X. Vinn i lyntokt eller lyntokt-sim (40 poeng) for å ta poeng mot milepælen X-utslettelse, som gir muterte celler, lyntoktkreditter og egenskapsmaterialer. Du kan ta deg raskere gjennom milepælene ved å vinne med figurer med karaktertrekkene kosmisk og mutant på 5 stjerner (1300 poeng), og enda raskere hvis de har 7 stjerner (2950 poeng).

X Termination Quick Rumble Chart

Figurtilgjengelighet

Pris Odin! 7. september kl. 02.00 (norsk tid) drar Valkyrie til Forsyninger-butikken, Ultimus-kulen, enkel kule, prima kule og megakulen. I megakulen tar hun over for Red Guardian.

Ukentlige hendelser

Lønningsdag-lynhendelse

●    Startdato: 3. september kl. 02.00 (norsk tid)

●    Belønninger: gull

●    Påkrevde figurer: leiesoldat

 

Alfa-raid

●    Startdato: 5. september kl. 02.00 (norsk tid)

●    Belønninger: alfakule med bymanipulator- og bystøtte-figurer

 

Den mytiske legendariske hendelsen «Rød død»

●    Startdato: 6. september kl. 23.00 (norsk tid)

●    Belønning: Omega Red-figurskår

●    Krav: Nick Fury, Winter Soldier og 3 hemmelige Avengers som innfrir disse kravene for å låse opp Omega Red: figurnivå 65, utstyrsklasse 12 og Iso-8 klassenivå 3

 

Hurtigbrudulje-lyntokt (Weapon X)

●    Startdato: 8. september kl. 23.00 (norsk tid)

●    Belønninger: lyntoktkuler, gull, Legacy-kuler, deler av enkel katalysator og raidhelsepakker

 

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandant!

 

 

**Informasjonen i dette blogginnlegget kan bli endret før innholdet lanseres i spillet.**

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.