Rød død
September 17, 2021

Vær hilset, kommandant!


Det er mange supersoldater i S.T.R.I.K.E., men i dag skal du få møte omegaen som hersker over dem alle. Og merkedagen slutter ikke der – det kommer også en hendelse der du kan fylle på med Iso-8, et lyntokt som kombinerer lys og mørke, et gjensyn med en nybegynnerlegende, og det venter hendelser som gjør deg klar til de kommende kampene. 


Omega Red

Arkady Gregorivich Rossovich er en russisk mutant født med dødbringende krefter og en uslokkelig blodtørst. Mutant-helbredelsesfaktoren til Arkady gjør at han ikke kan dø – noe som vekket oppmerksomheten til de som driver det russiske supersoldatprogrammet. Arkady ble eksperimentert på mot sin vilje, og han ble utstyrt med kybernetisk teknologi og tentakler av carbonadium i armene. Og slik oppsto «Omega Red». Mutantkreftene til Omega Red gir ham overmenneskelig styrke og reflekser i tillegg til en helbredelsesfaktor. Omega Red fikk følge av Wolverine på flere oppdrag, som del av en hemmelig gruppe med Weapon X-soldater.


Omega Red er den legendariske figuren for Weapon X-laget. På laget finner vi også Sabretooth og Wolverine, som begge vil få en overhaling. Omega Red er en manipulator med ekstremt mye Fokus og helse, som begge forsterkes av den passive egenskapen hans. I likhet med hvordan Adam Warlock innførte den nye positive effekten «Vern», innfører nå Omega Red den nye, motsatte negative effekten: «Traume». Denne hindrer ulemper i å fjernes og omdannes. Omega Red blir bare dødeligere, takket være evnen hans til å stjele helse og omfordele den til seg selv med alle angrepene hans, inkludert Iso-8-bonusangrep. 


Knus konkurrentene med Omega Red:

Karaktertrekk: skurk, global, mutant, manipulator, Weapon X, legendarisk


(Egenskapene er vist på maks nivå: 7, 7, 7, 5.)


Grunnleggende: Carbonadium-snert

 • Angrip primærmålet med 320 % skade.
 • Stjel 10 % helse fra primærmålet, og omfordel til deg selv. Dette forbigår Helbredelseblokkering.
 • Forleng varigheten av Blødning, Senk farten og Angrep ned på primærmålet med +1.


Spesial: Kveileknusing

 • Energikostnad: 3/3.
 • Gi Traume og Egenskapsblokkering til primærmålet.
 • Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 450 % skade, og stjel 5 % av hvert måls maks helse, og omfordel til deg selv. Dette forbigår Helbredelseblokkering.
 • Gi Angrep ned til primærmålet og tilstøtende mål.
 • Gi Øk farten til deg selv og alle WEAPON X-allierte
 • Dette angrepet kan ikke blokkeres.


Ultimat: Tentakel-stormløp

 • Energikostnad: 3/5.
 • Omdann alle positive effekter til negative effekter for alle fiender.
 • Angrip primærmålet med 430 % skade, gi Egenskapsblokkering, Senk farten og Helbredelseblokkering, og reduser fartslinjen med 10 %.
 • Angrip alle andre fiender med 430 % skade, gi Senk farten og Helbredelseblokkering, og reduser fartslinjen med 10 %.
 • Stjel 10 % helse fra alle fiender, og omfordel til deg selv. Dette forbigår Helbredelseblokkering.
 • Dette angrepet omfordeler inntil 50 % av denne figurens maks helse.
 • I KRIG: Gi Traume til alle fiender.
 • Dette angrepet kan ikke blokkeres.


Passiv: Dødsfaktor

 • Ved start: Gi Forsvar opp til deg selv og alle WEAPON X-allierte i 2 runder.
 • Hver runde: Helbred med 20 % av denne figurens maks helse, og få +10 % skade, inntil +30 %.
 • Når figuren har mindre enn 60 % helse, få Øk farten og 2 Dødssikker.
 • Få +50 % maks helse.
 • Når en fiende har Immunitet, får alle WEAPON X-allierte +40 % fulltreffersjanse.
 • Ved start: Reduser fiendens skade med 15 % hvis denne figuren har 3 eller flere WEAPON X-allierte.
 • I KRIG: Fyll opp fartslinjen med 15 % + 15 % fartslinje per Weapon X-alliert.
 • I KRIG: Ved start: Gi Traume og Helbredelseblokkering til alle fiender hvis denne figuren har 4 eller flere WEAPON X-allierte.
 • I KRIG: Stjel 15 % helse fra alle fiender ved start, og omfordel til deg selv og alle WEAPON X-allierte.
 • I KRIG: Få +200 % Fokus.
 • I KRIG: WEAPON X-allierte får +50 % maks helse.
 • I KRIG: WEAPON X-allierte får +15 % skade.


Rød død

Du får den første sjansen til å rekruttere Omega Red i den kommende mytiske legendariske hendelsen «Rød død». Bli med Omega Red og Nick Fury når de prøver å hindre Baron Zemo i å lage det kraftige elementet carbonadium, som han vil bruke for å ta over verden!


Her er kravene for å rekruttere Omega Red:

 • Nick Fury med 5 stjerner
 • Winter Soldier med 5 stjerner
 • Tre hemmelige Avengers med 5 stjerner: Captain America (Sam), Maria Hill og Sharon Carter
 • Figurnivå 65
 • Utstyrsklasse 12
 • Iso-8 klassenivå 3


Det vil bli mulig å skaffe seg figurskårene for hemmelige Avengers på flere måter i nær fremtid.


Klasse 6 av den legendariske Rød død-hendelsen har ingen krav etter klasse 5 er fullført. Dette er kravene for Nick Fury, Winter Soldier og hemmelige Avengers i de siste klassene:

 • Klasse 7: 6 stjerner, utstyrsklasse 13, Iso-8 klassenivå 4
 • Klasse 8: 7 stjerner, utstyrsklasse 14, Iso-8 klassenivå 5


Ustabile elementer

Fra og med 23. september kl. 02.00 (norsk tid) får du en tidsbegrenset mulighet til å styrke lagene dine ved å fullføre visse daglige mål. Slik gjør du det:


Elementærpartikler-valuta

Få et isotop-gjennombrudd ved å skaffe deg den tidsbegrensede hendelsesvalutaen elementærpartikler. Det gjør du ved å fullføre visse daglige mål (oppdrag, raid, arenaen, og ved å spille tre Isotop-8-oppdrag). Du finner flere elementærpartikler i tilbud.


Hendelsesbutikk for elementærpartikler

Når du har fått valutaen, kan du dra til den tidsbegrensede hendelsesbutikken for å bruke elementærpartiklene. Der kan du kjøpe K2 (blå) og K1 (grønn) Iso-8 i Forsyninger-delen, og K2- og K1-ionkuler i kuledelen. Hvert av bakgrunnskaraktertrekkene har minst to plasser til K2 Iso-8 og én plass til K1 Iso-8. Dette er en god mulighet til å hamstre den nye K2 Iso-8 som du ønsker deg!


Gjensyn med en legendarisk hendelse

Adam Warlock kommer ut av kokongen sin når den mytiske legendariske hendelsen hans «Infinity Watch» er tilbake. Det kosmiske basketaket begynner 21. september kl. 02.00 (norsk tid), og skal du ha sjansen til å rekruttere alle sjelers mester, må du ha Jubilee og X-Factor med minst 5 stjerner, figurnivå 65, utstyrsklasse 12 og Iso-8 klassenivå 3. Sett i gang forberedelsene nå!


Kommende lyntokt

Sikre deg herredømme over havet, lyset og mørket med de kommende lyntoktene våre. Først kommer Atlantisk prins-lyntoktet plaskende den 21. september kl. 02.00 (norsk tid), der du kan spidde fiender med den trofaste treforken din for å få Namor-figurskår. Men ikke tørk av deg rett etterpå, for den 24. september kl. 02.00 (norsk tid) er det på tide å dykke ned i Lysende-lyntoktet med Cloak og Dagger. Her er figurskårene du vanligvis får i belønning, byttet ut med Lysende-kreditter. Disse kredittene kan du bruke til å åpne enten den lysende Cloak-kulen eller den lysende Dagger-kulen. Hver av kulene gir deg 5 skår til den bestemte figuren. Dette blir den første av to omganger med Lysende-lyntoktet. Begge gir Lysende-kreditter og inneholder like mange figurskår som vanlige figurlyntokt. Det totale antallet skår som kan fås i hvert lyntokt, tilsvarer alle andre figurlyntokt (du får faktisk 25 fra milepælene, i stedet for 21), men du får velge hvor mange Cloak- og Dagger-skår du vil ha. Vi vil også minne om at det kommer to S.T.R.I.K.E.-pass som gir Lysende-kreditter i belønning – det første har Cloak-figurskår, og det andre har Dagger-figurskår.


Bonus- og lynhendelser

Nå som Adam Warlock er tilbake, er det på tide å gi mutantdetektivene dine et løft. Den 20. september kl. 02.00 (norsk tid) bør du ikke gå glipp av bonushendelsen Billige detektiver. Her får du dobbelt så mange figurskår til X-Factor-figurene i felttognoder. Filtrer stallen din etter X-Factor for å finne alle figurene og stedene deres.


Så går vi over fra mutanter til ninjaer, når Levningsjakt-lynhendelsen kommer tilbake den 25. september kl. 02.00 (norsk tid). Send det beste Hånden-laget ditt ut i kamp for å hamstre katalysatordeler i denne tidsbegrensede hendelsen. Og 24. september kl. 02.00 (norsk tid) kan du ta av silkehanskene i hendelsen «Trenger du en håndsrekning?», der du får dobbelt så mange skår for Hånden-figurer i felttognodene. Filtrer stallen din etter Hånden for å finne alle stedene til Hånden-figurene dine.


På gjensyn.


Lykke til, kommandant!© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.