Kupp og jegere
February 4, 2022

De mørke jegerne

Et monster av et lag stiger opp fra mørket og kommer snart til slagmarken: de mørke jegerne. Dette laget kombinerer to skumle nye ansikter – Morbius og Doctor Voodoo – med S.T.R.I.K.E.-veteranene Ghost Rider og Elsa Bloodstone, som også får noen oppdateringer. Lagets hovedoppdrag er å ta seg av formidable krigsforsvarslag, blant annet det iherdige Helter til leie-laget. Det finnes ikke et eget femte medlem av de mørke jegerne (ennå), men Mordo er et godt alternativ – han fikk også oppgraderte egenskaper og oppgradert statistikk i versjon 5.10. La oss hilse på de to nye medlemmene på laget …


Doctor Voodoo

Jericho Drumm er født i Haiti, og som ung mann dro han til USA for å studere psykologi. Etter tolv år med studier og strev dro han hjem igjen, og der fant han broren sin, en lokal voodoo-prest, liggende for døden etter en kamp med en rival. Brorens siste ønske var at Jericho skulle studere voodoo med læreren hans. Jericho gjorde som han ble bedt om, og etter bare noen få uker var han blitt enda dyktigere enn broren. Så, etter brorens sjel ble bundet til hans egen, beseiret Jericho brorens rival. Jericho fortsatte å studere voodoo. Han mestret magien, og kreftene hans gjør det mulig for ham å bruke trolldom, manipulere dyr, astralprojisere, manipulere elementene, kontrollere energi, mane ånder og mye mer. Han ble så mektig at han tok tittelen Sorcerer Supreme fra Doctor Strange. I tiden etter gikk han under kallenavnet Doctor Voodoo.

 

Doctor Voodoo er en støtte for de mørke jegerne, og takket være mye helse og motstand er han veldig seiglivet i kamp. Rollen hans på laget er ikke bare å hjelpe allierte mørke jegere – han hjelper også med å bryte ned figurer som bruker Dødssikker. Han er en av de få figurene som kan ignorere Dødssikker, og med den grunnleggende egenskapen Stavsmell kan han til og med stjele Dødssikker! De fleste egenskapene hans støtter de mørke jegerne, så det er lurt å sette ham på dette laget i kamp.

 

Send byhelter i graven med Doctor Voodoo:

 

Karaktertrekk: helt, global, støtte, mystiker, mørk jeger

 

Grunnleggende: Stavsmell

●     Overfør 1 Dødssikker fra primærmålet til deg selv.

●     Angrip primærmålet med 300 % skade.

●     Helbred deg selv og alle allierte MØRKE JEGERE med 8 % av denne figurens maks helse.

 

Spesial: Doktorgrad

●     Energikostnad: 3/3.

●     Gi Egenskapsblokkering og Forsvar ned til primærmålet, og gi Forsvar ned til tilstøtende mål.

●     Bruk Tankekontroll på 2 tilstøtende fiender, slik at de angriper primærmålet. De kontrollerte fiendene gjør +30 % skade med dette angrepet.

●     Gi deg selv og alle allierte MØRKE JEGERE Barriere med 30 % av denne figurens maks helse, og gi Barriere til tilstøtende allierte som ikke er MØRKE JEGERE, med 20 % av denne figurens maks helse.

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres i KRIGSOFFENSIV.

 

Ultimat: Sjelemanipulasjon

●     Energikostnad: 4/8.

●     Stjel 20 % helse fra alle fiender, og omfordel 150 % stjålet helse til alle allierte MØRKE JEGERE. Dette forbigår Helbredelseblokkering.

●     Fjern alle negative effekter fra alle allierte MØRKE JEGERE.

●     I KRIGSOFFENSIV: Gi Immunitet til alle MYSTIKER-allierte.

●     Dette angrepet ignorerer Dødssikker.

 

Passiv: Houngan Supreme

●     Få +5 % fart for hver Dødssikker på denne figuren, inntil +25 %.

●     Når denne figuren har under 50 % maks helse: Få +1 Dødssikker, inntil 5.

●     Når en alliert dør, få +1 Dødssikker, inntil 5, og gi Angrep opp til deg selv og alle allierte MØRKE JEGERE.

●     Når 5 fiender har Øk farten, får alle allierte +30 % fulltreffersjanse og fulltrefferskade.

●     I KRIGSOFFENSIV: Ved start: Hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE, generer 2 egenskapsenergi for 4 tilfeldige allierte MØRKE JEGERE eller deg selv (de som ikke har full energi).


Morbius

Michael Morbius ble født med en blodsykdom som gjør at blodcellene hans dør, tillegg til at immunforsvaret hans svekkes. Tilstanden ble verre med alderen, og dette ansporet Morbius til å studere vitenskap, i håp om at han skulle oppdage en kur for sykdommen. Han vant nobelprisen for forskningen sin, men under et eksperiment der han skulle kurere seg selv ved hjelp av vampyrflaggermus og sjokkterapi, ble Morbius forvandlet til et monster! Han fikk evnene og blodtørsten til en vampyr. Blant annet ble han sterkere, og han fikk hypnotiske egenskaper og helbredelsesfaktor. Men Morbius er fortsatt dødelig og har ikke vampyrenes svakhet mot solen, hvitløk eller religiøse artefakter. Denne hybridnaturen gjorde at Morbius drepte for å slukke blodtørsten, samtidig som han ble plaget av anger og selvforakt på grunn av handlingene sine. Morbius’ hunger har ført til at han har lagt seg ut med noen av de mektigste heltene i byen, blant annet Spider-Man og The Thing, men Morbius har også hjulpet helter som Blade, Elsa Bloodstone og Ghost Rider.

 

Sett tennene i byheltene med den levende vampyren:

 

Karaktertrekk: skurk, by, manipulator, mystiker, mørk jeger

 

Grunnleggende: Blodrødt kutt

●     Angrip primærmålet med 200 % skade.

●     Stjel 10 % helse fra primærmålet, og omfordel til deg selv.

●     Dette forbigår Helbredelseblokkering.

●     I KRIGSOFFENSIV: Gi 2 Blødning.

 

Spesial: Vampyrisk spredning

●     Energikostnad: 3/3.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 250 % skade.

●     Gi 3 Blødning til primærmålet og sekundærmål.

 

Ultimat: Nattlig galskap

●     Energikostnad: 5/7.

●     Angrip primærmålet med 450 % skade, og omdann Forsvar opp og Avlede. Lag kjede på 4 tilstøtende mål med 310 % skade, og omdann Forsvar opp og Avlede.

●     I KRIGSOFFENSIV: Hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE, gi Traume, Helbredelseblokkering og Avbrutt til BYHELT-primærmålet og -sekundærmål i 2 runder. Gi Traume og Helbredelseblokkering til alle BYHELT-sekundærmål i 2 runder.

●     Motangrep bryter denne kjeden.

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres i KRIGSOFFENSIV, og det kan ikke gjøres motangrep mot det.

 

Passiv: Den levende vampyren

●     Få +30 % penetrasjon.

●     Få +20 % Reduksjon for deg selv og MØRK JEGER-allierte.

●     I KRIGSOFFENSIV: Ved start: Hvis denne figuren har 3 eller flere MØRK JEGER-allierte, gi Blind til de 4 BYHELT-fiendene med mest skade.

●     I KRIGSOFFENSIV: Hvis denne figuren har 4 eller flere BYHELT-fiender, få +300 % Fokus.

●     I KRIGSOFFENSIV: Få +30 % skade for deg selv og mørk jeger-allierte.

 


Omarbeidinger

Elsa Bloodstone

Oppgradert grunnstatistikk:

●     +32 % helse

●     +29 % skade

●     +50 % panser

●     +4 % Fokus

●     +29 % Motstand

 

Grunnleggende: Blodig gode våpen

Gammelt:

●     Angriper primærmålet med 45 % penetrasjon + bonusangrep 5 ganger med 45 % penetrasjon.

Nytt:

●     Angriper primærmålet med 75 % penetrasjon + bonusangrep 5 ganger med 75 % penetrasjon.

 

Spesial: Triksskudd

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade.

●     Angrip målet som er mest skadet, og gjør 350 % skade. Overser Hån og Stillhet.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 320 % skade.

●     Angrip målet som er mest skadet, og gjør 370 % skade. Overser Hån og Stillhet.

 

Ultimat: Spredningsskytere

Gammelt:

●     Få Angrep opp i 2 runder. Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 250 % skade og 25 % skade per OVERNATURLIG-alliert.

Nytt:

●     Få Angrep opp i 2 runder. Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 280 % skade og 45 % skade per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

●     Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●     I KRIGSOFFENSIV: Dette angrepet kan ikke blokkeres hvis denne figuren har 3 eller flere allierte MØRKE JEGERE.

 

Passiv: #%@$!

Gammelt:

●     Når denne figuren eller en alliert bommer, og denne figuren har 3 eller flere OVERNATURLIG-allierte, angripes målet. Målet tar 270 % skade.

●     Når en fiende gjør en unnamanøver, angripes denne fienden. Fienden tar 270 % skade.

●     Få +10 % fulltreffersjanse. MYSTIKER-allierte får +10 % fulltreffersjanse.

●     Få +20 % treffsikkerhet per OVERNATURLIG-alliert.

Nytt:

●     Når denne figuren eller en alliert bommer, og denne figuren har 3 eller flere OVERNATURLIG-allierte, angripes målet. Målet tar 270 % skade.

●     Når en fiende gjør en unnamanøver, angripes denne fienden. Fienden tar 270 % skade.

●     Få +10 % fulltreffersjanse. MYSTIKER-allierte får +10 % fulltreffersjanse.

●     Få +20 % treffsikkerhet per OVERNATURLIG-alliert eller alliert MØRK JEGER.

 


Ghost Rider

Oppgradert grunnstatistikk:

●     +5 % helse

●     +26 % skade

●     +57 % panser

●     +33 % Fokus

●     +36 % Motstand

 

Ultimat: Botsstirring

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 500 % penetrasjon, og gi Angrep ned og Forsvar ned.

●     Hvis Ladet: Angrepet får 200 % Reduksjon. Mist deretter 1 Ladet.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 500 % penetrasjon, og gi Angrep ned og Forsvar ned.

●     Hvis Ladet: Angrepet får 200 % Reduksjon. Mist deretter 1 Ladet.

●     Hvis Ladet: Angrepet kan ikke blokkeres.

 

Passiv: Hevnens ånd

Gammelt:

●     Ved dødsfall: Gi 2 egenskapsenergi til alle OVERNATURLIG-allierte.

●     Hvis en alliert som ikke er påkalt, dør: Angrip fienden som drepte målet for å gjøre 500 % skade, og få +1 Ladet, inntil 5. Generer 3 egenskapsenergi til deg selv.

●     Når en negativ effekt gis til en fiende: Fyll din egen og alle OVERNATURLIG-alliertes fartslinje med 3 %.

●     Få +40 % maks helse. OVERNATURLIG-allierte får +40 % maks helse.

●     Få +30 % Fokus. MYSTIKER-allierte får +30 % Fokus.

Nytt:

●     Ved dødsfall: Gi 2 egenskapsenergi til alle OVERNATURLIG-allierte.

●     Hvis en alliert som ikke er påkalt, dør: Angrip fienden som drepte målet for å gjøre 500 % skade, og få +1 Ladet, inntil 5. Generer 3 egenskapsenergi til deg selv.

●     Når en negativ effekt gis til en fiende: Øk fartslinjen for deg selv og alle OVERNATURLIG-allierte og allierte MØRKE JEGERE med 3 %.

●     Få +40 % maks helse. OVERNATURLIG-allierte og allierte MØRKE JEGERE får +40 % maks helse.

●     Få +40 % Fokus. MYSTIKER-allierte får +40 % Fokus.

 


Mordo

Økt grunnstatistikk:

●     +49 % helse

●     +38 % skade

●     +50 % panser

●     +46 % Fokus

●     +55 % Motstand

 

Spesial: Fortryll

Gammelt:

●     Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

 

Nytt:

●     Gi Lammelse til primærmålet, og 50 % sjanse for å gi Blind til opptil 3 mål. 50 % sjanse for å gi Senk farten til opptil 2 mål.

●     I KRIGSOFFENSIV:

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres.

●     Hvis denne figuren har 4 eller flere MYSTIKER-allierte, øker sjansen for å gi Blind til flere mål til 75 %.


Kupp i Ingenmannshodet – mytisk lynhendelse

Ran til deg store belønninger i Kupp i Ingenmannshodet, den nye mytiske lynhendelsen. Første omgang av denne nye typen lynhendelser starter 12. februar (norsk tid), og her kan du få mørke forfremmelseskreditter, Elite 7-kreditter og gull. For å bli med på dette lukrative eventyret trenger du et lag med 5 figurer: Kitty Pryde, Rocket Raccoon, Doctor Octopus og hans legendariske ekspertise, Invisible Woman og Star-Lord. Her er figurkravene for hvert oppdrag:

 

Oppdrag 1: 5 stjerner og utstyrsklasse 9

Oppdrag 2: 5 stjerner og utstyrsklasse 10

Oppdrag 3: 6 stjerner og utstyrsklasse 11

Oppdrag 4: 6 stjerner og utstyrsklasse 12

Oppdrag 5: 7 stjerner og utstyrsklasse 13

Oppdrag 6: 7 stjerner og utstyrsklasse 14

Oppdrag 7: 7 stjerner og utstyrsklasse 15

 

Du kan gjøre inntil sju forsøk på oppdragene, i stedet for tre, som er vanlig for andre lynhendelser. Det bør da være mulig å fullføre hele den mytiske lynhendelsen i første omgang. Du har fortsatt tid på deg til å gjøre styrkene dine klare, så det er bare å ruste seg til starten på denne mytiske hendelsen.


Feiring av Tadano Mac JAPAN

Snart starter festen til ære for Tadano Mac JAPAN, som har vært den første til å fullføre Mørk dimensjon to ganger. Åpningsseremonien vil avholdes på Facebook. Følg med på den offisielle Facebook-siden til MARVEL Strike Force for å få med deg den globale avstemningen og by- og kosmisk-avstemningene, der fellesskapet stemmer på en av to figurer som Tadano Mac JAPAN brukte, og som skal fremheves i kommende lyntokt.

 

Noen uker etter avstemningene (sent i februar) kommer den offisielle innloggingskalenderen for feiringen. I denne 10-dagerskalenderen får du valuta til en kule som slipper 10 figurskår om gangen – 100 skår totalt – for Cloak og/eller Dagger. Men skårbonanzaen for feiringen stopper ikke der – det kommer også bonushendelser for Captain America (Sam) og Polaris i nær fremtid. Feiringen avsluttes med ankomsten av versjon 6.0 (sent i mars), der Tadano Mac JAPANs andre hyllest vil være å finne i spillomgivelsene i MARVEL Strike Force. Hvor tror du den vil dukke opp?

 

Moroa begynner snart, så følg med!


Kjærlighetens kraft-kalender

Du trenger ikke penger, og du trenger ikke berømmelse – 10. februar kl. 01.00 (norsk tid) kommer Kjærlighetens kraft-kalenderen for å gi stallen din en god klem. Kalenderen kommer til å gi deg sommerfugler i magen i fem dager, i tillegg til kraftkjerner for å gjøre opp for dagene som på mystisk vis er borte fra februar (hvorfor er det bare 28?):

 

– 250 kraftkjerner

– 8000 Ubetinget kjærlighet-kulefragmenter

– 600 gullkulefragmenter

– 25 egenskapsmaterialer K3


Figurtilgjengelighet

11. februar kl. 01.00 (norsk tid) finner du Spider-Punk-skår i Forsyninger-butikken, i tillegg til prima kuler, grunnleggende kuler, megakuler og Ultimus-kuler.


Ukentlige hendelser

Overøs stallen din med ressurser mens vi feirer Black History Month med de kommende hendelsene nedenfor. For alle bonushendelser kan du filtrere stallen din etter det fremhevede karaktertrekket for å finne alle figurene og deres respektive noder.

 

Bonushendelse: Terrigen-storm

●     Startdato: 7. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: 2× figurskår for Inhuman-figurer fra felttog

●     Forberedelser til Ebony Maws legendarisk hendelse «Black og Ebony»

 

Jabari-høvdinglyntokt

●     Startdato: 8. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: M’Baku-figurskår

 

Legendarisk Black og Ebony-hendelse

●     Startdato: 8. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Slik gjør du deg klar: Bonushendelsen Terrigen-storm og en kommende melding i innboksen, der du får 3 skår for inntil 7 av de påkrevde figurene

●     Belønning: Ebony Maw-figurskår

●     Krav: Black Bolt og 4 Inhuman-figurer Figurene må ha minst 5 stjerner for at du skal kunne låse opp Ebony Maw

 

Beta-raid

●     Startdato: 8. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: ny Beta-raidkule med helt- og mutantfigurer

 

I rød stjerne

●     Startdato: 9. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Det slippes økte mengder mørke forfremmelseskreditter i denne perioden

●     Slik får du dem: grunnleggende rød stjerne-kuler

 

Opp med skjoldet-lyntokt

●     Startdato: 11. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: Captain America (Sam)-figurskår

 

Trenger du en håndsrekning?- bonushendelse

●     Startdato: 11. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: 2× figurskår for Hånden-figurer

●     Forberedelser til: Levningsjakt-lynhendelse (katalysatordeler)

 

Levningsjakt-bonushendelse

●     Startdato: 12. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: katalysatordeler

●     Påkrevde figurer: Hånden

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandant!

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.