Dødens kjerne
November 30, 2022

Archangel og Nemesis

I dag ser vi døden, eller rettere sagt Død, i hvitøyet. Vi tar nemlig en nærmere titt på Archangel, dødsrytteren til Apocalypse, og hans nye allierte Nemesis. Archangel kommer til å lede dødskjernelaget, som dominerer i raidbanene. De andre på laget er Dark Beast, Magneto, Psylocke og Nemesis. Les videre for å finne ut mer om de nye dødskjernefigurene. Vi begynner med dødsrytteren …


Archangel

Warren Worthington var bare tenåringen da mutantevnen hans slo ut i full blomst, i form av et par store, fjærkledde vinger, større styrke og en helbredelsefaktor. Han ble da helten Angel og kjempet sammen med X-Men og deretter X-Force. Men så mistet han vingene på et mislykket oppdrag. Mutanttyrannen Apocalypse fanget da Angel og sa han kunne gi Angel vingene tilbake – hvis Angel viet seg til å tjene Apocalypse. Angel takket ja, og Apocalypse korrumperte tankene til Angel, utstyrte kroppen hans med et par biometalliske vinger, ga ham det nye navnet Archangel og utpekte ham som rytteren Død. Archangel greide til slutt å løsrive seg fra Apocalypses korrupsjon, men det dystre alter egoet han fikk av Apocalypse, brakte ham i konflikt med venner og allierte mange ganger.

 

Archangel leder dødskjernelaget og er en skyter med stort skadepotensial og høy Fokus-statistikk. Ikke bare kan han jevne fienden med jorden med store angrep, den passive egenskapen «Fallen engel» gir deg også en rekke mekanikker du kan bruke for å vinne kampen. Når en fiende dør, angriper han den mest sårede fienden og reduserer fartslinjen for alle fiendene, og i raid gir han Barriere til seg selv. Så når dødskjernelaget først er i gang, kommer ikke fienden til å få mange turene. Og selv om Archangel er en skyter, har han mange egenskaper som gir støtte. Når en fiende blir drept, genererer han egenskapsenergi for alle dødskjerneallierte. Når en alliert får inn en fulltreffer, helbreder han seg selv og alle dødskjerneallierte. Og til slutt gir denne rytteren også ekstra panser og fulltreffersjanse til dødskjerneallierte.

 

Karaktertrekk: Skurk, global, mutant, skyter, Dødskjerne, rytter, legendarisk

 

Grunnleggende: Vingevrede

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 300 % skade, og gi 2 Blødning.

●     I RAID, gi 2 Blødning ekstra til primærmålet.

●     Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet.

 

Spesial: Skårstorm

●     Energikostnad: 4/4.

●     Fjern 3 negative effekter fra deg selv og alle dødskjerneallierte.

●     Gi Angrep opp til deg selv og alle dødskjerneallierte i 2 runder.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 330 % skade.

●     Når et mål blokkerer, fyll fartslinjen til denne figuren med +20 %.

●     Ved drap: Gi Angrep ned i 2 runder til alle fiendene.

●     Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet.

 

Ultimat: Dødens engel

●     Energikostnad: 3/3.

●     Overfør alle positive effekter, bortsett fra Hån og Regenerasjon, fra primærmålet til deg selv, og omdann 3 tilfeldige positive effekter til negative effekter.

●     Angrip primærmålet med 700 % penetrasjon.

●     Ved drap i RAID: Øk varigheten av dine og alle dødskjernealliertes positive effekter med +1, inntil 2.

●     Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet.

 

Passiv: Fallen engel

●     Ved drap: Generer 1 egenskapsenergi til deg selv og alle dødskjerneallierte.

●     Når en fiende dør:

> Angrip fienden som er mest skadet, med 200 % penetrasjon, uten hensyn til Hån og Stillhet.

> Reduserer fartslinjen til alle fiender med 10 %. I RAID: Reduser fartslinjen til alle fiender med 25 % i stedet.

I RAID: Gi Barriere til deg selv for 10 % av denne figurens maks helse.

●     Når denne figuren eller en dødskjernealliert får inn en fulltreffer, helbred deg selv og alle dødskjerneallierte med 3 % av denne figurens maks helse.

●     Få +30 % panser. Dødskjerneallierte får +30 % panser.

●     Få +15 % fulltreffersjanse. Dødskjernealliert får +15 % fulltreffersjanse.


Nemesis

Da Autumn Rolfson tjente som den forrige hungersnødrytteren, inngikk hun en affære med mutanttyrannen Apocalypse. Dette førte til at hun fikk sønnen William. Autumn var redd for at Apocalypse skulle anse sønnen som en trussel og drepe ham, så hun tok med seg sønnen og flyktet. William ble svært mektig da mutantkreftene hans dukket opp i form av bioenergier. Han kunne generere radioaktiv plasma og skyte bioplasma som hadde samme temperatur som solens kjerne. Men energien hans var ustabil, noe som førte til at William ble fanget i en drakt som var skapt for å holde på essensen hans. William og moren holdt seg i dekning helt frem til Archangel fant dem, og William ble da utnevnt til Archangels etterkommer. William er nå kjent som Nemesis, og han har gått med på å hjelpe Archangel å rense verden. Dette har ført til konfrontasjoner med blant annet Magneto og Psylocke.

 

Nemesis er en støttefigur på dødskjernelaget, men han er ingen vanlig støttefigur.

 

Nemesis viser at det beste forsvaret er et godt angrep. Alle angrepene hans stjeler helse fra fienden og omfordeler den til dødskjerneallierte, uten å bli påvirket av Helbredelseblokkering. Den passive egenskapen Pansergjennombryting sørger for at dødskjerneallierte kan gjøre større skade. I tillegg får han selv fartslinje og Øk farten når en dødskjernealliert har mindre enn 50 % helse.

 

Karaktertrekk: skurk, global, mutant, støtte, Dødskjerne

 

Grunnleggende: Ekso-slag

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 240 % skade, stjel 5 % helse fra alle mål, og omfordel helsen til deg selv og alle dødskjerneallierte. Dette forbigår Helbredelseblokkering.

 

Spesial: Bio-energiutbrudd

●     Energikostnad: 3/3.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 250 % skade, stjel 10 % helse fra alle mål, og omfordel helsen til deg selv og alle allierte. Dette forbigår Helbredelseblokkering.

●     Overfør alle positive effekter fra en tilfeldig Archangel-alliert som ikke er påkalt.

●     Spre alle positive effekter på deg selv til alle dødskjerneallierte som ikke er påkalt.

●     Disse handlingene sprer ikke Hån, Stillhet, Regenerasjon eller Vern.

●     Gi Øk farten til deg selv og alle dødskjerneallierte i 2 runder.

 

Ultimat: Plasmasmelting

●     Energikostnad: 5/5.

●     Angrip alle fiender med 300 % skade, stjel 10 % helse fra alle mål, og omfordel helsen til deg selv og alle allierte. Dette forbigår Helbredelseblokkering.

●     Gi Senk farten i 2 runder og 2 Blødning til alle fiendene.

●     I RAID: Traume i 2 runder til alle fiendene.

 

Passiv: Pansergjennombryting

●     Få +30 % skade. Dødskjerneallierte gjør +30 % skade.

●     Reduser panseret med 30 % for alle fiender som er påført Blødning.

●     I RAID:

> Ved start: Gi Forsvar opp til deg selv og alle dødskjerneallierte i 2 runder.

> Når denne figuren eller en dødskjernealliert har mindre enn 50 % maks helse, fyll fartslinjen til denne figuren med 30 %, og få Øk farten.


Rød Hulks oppvåknet-egenskaper

Sammen med utgivelsen av den kommende versjonen 6.6 kommer også Rød Hulks oppvåknet-egenskaper. Du må ha oppvåknet-egenskapsmaterialer for å oppgradere Rød Hulks spesialegenskap og passive egenskap til oppvåknetnivå. Disse spesielle egenskapsmaterialene finner du i Rød Hulks kommende krigsryttersaga. Dette er de kraftige oppdateringene som egenskapene til Rød Hulk får:

 

Spesial: Fortaurundjuling

●     Fortaurundjuling – nivå 7:

●     Energikostnad: 3/3.

●     Fjern barriere på primærmålet og tilstøtende mål.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 350 % skade, gi Angrep ned i 2 runder, og reduser fartslinjen med 10 %.

●     Fjern Gjenoppliv en gang fra primærmålet.

●     Gjenta dette angrepet 1 gang til.

●     I KRIG: Gjenta dette angrepet 2 ganger til i stedet.

●     Fortaurundjuling – nivå 8:

●     Energikostnad: 3/3.

●     Fjern barriere på primærmålet og tilstøtende mål.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 350 % skade, gi Angrep ned i 2 runder, og reduser fartslinjen med 10 %.

●     Fjern Gjenoppliv en gang fra primærmålet. Hvis Apocalypse er en alliert eller det er 3 eller flere RYTTER-allierte, fjern Gjenoppliv en gang fra tilstøtende mål i tillegg.

●     Gjenta dette angrepet 1 gang til.

●     I KRIG: Gjenta dette angrepet 2 ganger til i stedet.

●     Fyll opp fartslinjen til 1 tilfeldig tilstøtende RYTTER-alliert med 10 %.

●     Fyll opp fartslinjen til 1 tilfeldig Apocalypse-alliert med 15 %.

 

Passiv: Se rødt

●     Se rødt – nivå 5

●     Med Ladet ved start: Fjern Ladet.

●     Ved start: Hvis Hulk er en alliert, få Vern og Immunitet.

●     Hver runde: Helbred deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.

●     Etter hver runde, når denne figuren har 5 eller flere Ladet, få 7 egenskapsenergi, og fyll denne figurens fartslinje med 50 %. Dette kan kun aktiveres én gang per kamp og én gang per KRIG.

●     Når en fiende angriper denne figuren: Få +1 Ladet, inntil 5.

●     Få +60 % Fokus. GAMMA-allierte får +60 % Fokus.

●     For hver Ladet, få +10 % fart, +20 % blokkeringssjanse og +20 % sjanse for å gjøre motangrep.

●     I KRIG:

●     > Ved start: Fyll opp fartslinjen med 10 % + 10 % per GAMMA-alliert.

●     > Hvis denne figuren har 3 eller flere GAMMA-allierte: Når en fiende angriper denne figuren, få ytterligere +1 Ladet, inntil 5.

●     > Når en fiende angriper en GAMMA-alliert: Få +1 Ladet, inntil 5.

●     > Få +50 % skadereduksjon. GAMMA-allierte får +50 % skadereduksjon.

●     > Få +50 % Motstand. GAMMA-allierte får +50 % Motstand.

●     > Forsvar opp og Mindre Forsvar opp kan ikke gis til deg selv eller GAMMA-allierte.

●     Se rødt – nivå 6

●     Med Ladet ved start: Fjern Ladet.

●     Ved start: Hvis Hulk er en alliert, få Vern og Immunitet.

●     Hver runde: Helbred deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.

●     Etter hver runde, når denne figuren har 5 eller flere Ladet, få 7 egenskapsenergi, og fyll denne figurens fartslinje med 50 %. Dette kan kun aktiveres én gang per kamp og én gang per KRIG.

●     Når en fiende angriper denne figuren: Få +1 Ladet, inntil 5.

●     Når figurens tur er over, og hvis Apocalypse er en alliert, få +1 Ladet, inntil 5.

●     Få +60 % Fokus. GAMMA-allierte får +60 % Fokus.

●     Apocalypse og alle RYTTER-allierte får +60 % Fokus.

●     For hver Ladet, få +10 % fart, +20 % blokkeringssjanse og +20 % sjanse for å gjøre motangrep.

●     I KRIG:

●     > Ved start: Fyll opp fartslinjen med 10 % + 10 % per GAMMA-alliert.

●     > Hvis denne figuren har 3 eller flere GAMMA-allierte: Når en fiende angriper denne figuren, få ytterligere +1 Ladet, inntil 5.

●     > Når en fiende angriper en GAMMA-alliert: Få +1 Ladet, inntil 5.

●     > Få +50 % skadereduksjon. GAMMA-allierte får +50 % skadereduksjon.

●     > Få +50 % Motstand. GAMMA-allierte får +50 % Motstand.

●     > Forsvar opp og Mindre Forsvar opp kan ikke gis til deg selv eller GAMMA-allierte.

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandant!

 

**Informasjonen i dette blogginnlegget kan bli endret før innholdet lanseres i spillet.**

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2023 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.