Himmelske våpen
October 29, 2021

Vær hilset, kommandant!


For flere tiår siden svarte S.T.R.I.K.E. kallet om å beskytte Nexus-jorden, men i dag møter vi to nye helter som utelukkende har som formål å forsvare menneskeheten. Og etter et møte med de evigvarende har vi informasjon om den første mytiske legendariske hendelsen, figurer på flyttefot, knusende lyntokt og hendelser der du kan skjerpe stallens egenskaper.


Sersi og Ikaris

For sju tusen år siden skapte mektige, kosmiske vesener kjent som «Celestials» en rase med nesten udødelige skapninger kalt de evigvarende. De evigvarende fikk fantastiske krefter, og oppgaven deres var å holde oppsyn med menneskeheten opp gjennom tidene. Sersi og Ikaris er to av de mektigste evigvarende. Og i likhet med andre evigvarende er Sersi og Ikaris styrket av kosmisk energi. Denne energien gir dem overmenneskelig styrke, smidighet og utholdenhet. De evigvarende er skapt for å kunne gi seg selv unike spesialegenskaper ved å bruke små mengder kosmisk energi. Sersi kan manipulere og forvandle materie, mens Ikaris kan fly og projisere kraftige stråler med kosmisk energi fra øynene.


Sersi er en utmerket manipulator som stadig kopierer effekter fra fiender eller fjerner negative effekter fra seg selv og allierte. Angrepene hennes treffer enten hardt, eller så blir de styrket av assistanse fra en alliert. Hennes evigvarende-motpart Ikaris er en skyter og en av figurene i MARVEL Strike Force med mest helse. Fokus- og Motstand-statistikken hans er også imponerende. Han er en sterk skyter på egen hånd, og han kan slå hull gjennom fiendelagene. Men skal du underkaste fiendene ved hjelp av makten til de evigvarende, må du bruke både Sersi og Ikaris i kamp. Sammen er Ikaris og Sersi en imponerende duo som låser opp kraftige synergier med alle egenskapene deres. De styrker hverandres helse, panser, Fokus og Motstand, i tillegg til å påkalle hverandre for assistanse. Sersi og Ikaris er også de første figurene som får bonuser spesielt i arenaen. Disse bonusene inkluderer egenskapsbonuser og ekstra skade.


Forsvar Nexus-jorden med menneskehetens edsvorne beskyttere: de evigvarende!

SERSI

Karaktertrekk: helt, kosmisk, mystiker, manipulator, evigvarende.


Grunnleggende: Materie-transmutasjon

 • Kopier 2 positive effekter, med unntak av Hån, fra primærmålet til deg selv.
 • Angrip primærmålet med 350 % skade. Hvis Ikaris er en alliert, omdann 2 tilfeldige positive effekter til negative effekter på primærmålet.
 • Gi assistanse til en alliert Phyla-Vell.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Kopier i stedet alle positive effekter, med unntak av Hån, fra målet til deg selv.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Hvis Ikaris er en alliert, omdann alle positive effekter på primærmålet til negative effekter.
 • Når denne figuren blir tvunget til å angripe en alliert, påfører den mindre skade på EVIGVARENDE-figurer.


Spesial: Slående inspirasjon

 • Energikostnad: 3/5.
 • Gi Lammelse til primærmålet.
 • Påkall 2 tilfeldige allierte for å angripe primærmålet. Påkalte allierte gjør +50 % skade med dette angrepet.
 • Gi Barriere til deg selv og en alliert Ikaris med 30 % av denne figurens maks helse.
 • I ARENA: Gi alle allierte Barriere for 30 % av denne figurens maks helse.


Ultimat: Elementsmell

 • Energikostnad: 4/4.
 • Fjern 3 negative effekter fra deg selv og alle allierte.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Omdann 3 negative effekter til positive effekter på deg selv og alle allierte i stedet.
 • Angrip alle fiender med 450 % skade.
 • Hvis Ikaris er en alliert, reduseres fartslinjen til alle fiender med 25 %.
 • Gi Øk farten i 2 runder + 2 Regenerasjon til deg selv og en alliert Ikaris.
 • I ARENA: Generer 2 egenskapsenergi til deg selv og en alliert Ikaris.
 • I ARENA: Gi Hån i 2 runder til den fiendtlige støttefiguren som har lavest fart.


Passiv: Evigvarende elementsvinger

 • Hvis denne figuren har full helse når kampen begynner: Fjern alle negative effekter fra denne figuren første gang den har under 40 % helse, og helbred deg selv med 60 % av denne figurens maks helse.
 • Ved start: Gi Forsvar opp til deg selv og alle EVIGVARENDE-allierte i 2 runder.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Gi Forsvar opp til deg selv og alle allierte i 2 runder i stedet.
 • Hver runde: Hvis ikke lammet, få Forsvar opp i 2 runder + Øk farten, og velg så 1 tilfeldig fiende som har Dødssikker. Fjern Dødssikker fra den fienden, og gi så +1 Dødssikker, inntil 5, til deg selv og alle EVIGVARENDE-allierte.
 • Hver runde: Hvis Ikaris er en alliert, helbred deg selv med 15 % av denne figurens maks helse.
 • Få +30 % maks helse. Ikaris-allierte får +30 % maks helse.
 • Få +50 % Fokus. Ikaris-allierte får +50 % Fokus.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Få +25 % skade. Ikaris-allierte får +25 % skade.


IKARIS

Karaktertrekk: helt, kosmisk, mystiker, skyter, evigvarende.


Grunnleggende: Kosmisk salve

 • Angrip primærmålet med 280 % penetrasjon.
 • Hvis Sersi er en alliert, bonusangrep 2 ganger med 200 % penetrasjon.
 • Hvis en alliert Sersi har 50 % maks helse eller mer, gi Angrep opp til den Sersi i 2 runder.
 • Hvis en alliert Sersi har mindre enn 50 % maks helse, gi 2 Regenerasjon til den Sersi.
 • Gi assistanse nå til 1 tilfeldig Sersi-alliert.
 • Når denne figuren blir tvunget til å angripe en alliert, påfører den mindre skade på EVIGVARENDE-figurer.


Spesial: Overlegent skudd

 • Energikostnad: 4/4.
 • Angrip primærmålet med 420 % skade, og fjern Dødssikker. Få +5000 % ekstra Fokus til dette angrepet.
 • Angrip alle tilstøtende mål med 390 % skade.
 • Når målet blokkerer: bonusangrep på primærmålet og tilstøtende mål med 290 % penetrasjon. Maks 2 bonusangrep.
 • Gi 2 Dødssikker til denne figuren og en tilfeldig Sersi-alliert.
 • Få en assistanse fra en tilfeldig Sersi-alliert.
 • Få en assistanse fra en tilfeldig alliert.


Ultimat: Evigvarende angrep

 • Energikostnad: 5/5.
 • Angrip alle fiender med 400 % skade.
 • Ved drap: Gjenta dette angrepet.
 • Hvis Sersi er en alliert: Omdann alle positive effekter til negative effekter på hver fiende. Få +500 % ekstra Fokus til denne handlingen.
 • Hvis Sersi er en alliert: Angrip alle fiender med 400 % skade og 70 % penetrasjon, og reduser fartslinjen for alle fiender med 25 % i stedet.
 • Hvis Sersi er en alliert: Ved drap: Angrip alle andre fiender med 400 % skade og 40 % penetrasjon.
 • Det finnes ingen unnamanøver for disse angrepene, og de kan heller ikke blokkeres.


Passiv: Evigvarende leder

 • Hvis denne figuren har full helse når kampen begynner: Fjern alle negative effekter fra denne figuren første gang den har under 40 % helse, og helbred deg selv med 60 % av denne figurens maks helse.
 • Ved start: Gi Angrep opp til deg selv og alle EVIGVARENDE-allierte i 2 runder.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Gi Angrep opp til deg selv og alle allierte i 2 runder i stedet.
 • Hver runde: Hvis ikke lammet, fjern Egenskapsblokkering og 1 tilfeldig negativ effekt fra deg selv, Sersi-allierte og den mest skadde allierte.
 • Hver runde: Hvis ikke lammet, få Forsvar opp i 2 runder + Øk farten, og velg så 1 tilfeldig fiende som har Dødssikker. Fjern Dødssikker fra den fienden, og gi så +1 Dødssikker, inntil 5, til deg selv og alle EVIGVARENDE-allierte.
 • Hver runde: Sersi er en alliert, helbred deg selv med 15 % av denne figurens maks helse.
 • Få +30 % panser. Sersi-allierte får +30 % panser.
 • Få +50 % Motstand. Sersi-allierte får +50 % Motstand.
 • I ARENA eller MØRK DIMENSJON: Få +25 % skade. Sersi-allierte får +25 % skade.


Rød død

Omega Red ruller ut tentaklene sine for første omgang av den mytiske legendariske hendelsen hans: «Rød død». Den første sjansen din til å rekruttere den legendariske lederen av Weapon X-laget kommer 2. november kl. 01.00 (norsk tid). Du vil trenge et lag som innfrir disse minimumskravene for å rekruttere Omega Red:


 • Nick Fury med 5 stjerner
 • Winter Soldier med 5 stjerner
 • Tre hemmelige Avengers med 5 stjerner: Captain America (Sam), Maria Hill og Sharon Carter
 • Figurnivå 65
 • Utstyrsklasse 12
 • Iso-8 K1 (grønn) klassenivå 3


Klasse 6 av den mytiske legendariske Rød død-hendelsen har ingen krav etter klasse 5 er fullført. Dette er kravene for Nick Fury, Winter Soldier og hemmelige Avengers i de siste klassene:


 • Klasse 7: 6 stjerner, utstyrsklasse 13, Iso-8 K1 klassenivå 4
 • Klasse 8: 7 stjerner, utstyrsklasse 14, Iso-8 K1 klassenivå 5


Ikke gå glipp av den første sjansen til å rekruttere Omega Red!


Oppdatering om figurtilgjengelighet

Styrk Skyggeland-, Helter til leie og Nye krigere-lagene dine med disse oppdaterte figurtilgjengelighetene, som alle aktiveres 4. november, etter utgivelsen av versjon 5.8. White Tiger, Skyggelands bølle, bykser inn i Lyntokt-butikken. Misty Knight-skår vil utelukkende være å finne i lyntoktkulen. Oppdateringene avrundes med at rød stjerne-forfremmelser til Cloak blir tilgjengelige i elitebutikken kl. 01.00 (norsk tid) samme dag.


Kommende lyntokt

Med de kommende lyntoktene våre kan du få grønne fingre og en dødelig doktor i stallen. She-Hulk smadrer seg vei til lyntoktene 2. november kl. 01.00 (norsk tid) i Smaragdbefrier. Her kan du slå fiendene flate mens du sikrer deg haugevis av She-Hulk-figurskår. Så, 5. november kl. 01.00 (norsk tid) kommer Genetisk geni-lyntoktet, der du får sjansen til å injisere stallen med Minn-Erva-skår.


Bonus- og lynhendelser

I de kommende bonus- og lynhendelsene kan du hamstre ressurser og få viktige figurskår. I alle bonushendelsene kan du filtrere stallen din etter det fremhevede karaktertrekket for å se en liste over kvalifiserte figurer og stedene deres.


Gjør deg klar til Omega Reds kommende mytiske legendariske hendelse 1. november kl. 01.00 (norsk tid) med den kommende bonushendelsen Doble trusler, der du kan få dobbelt så mange figurskår til Winter Soldier og hemmelige Avengers (i felttognoder). Doble trusler kommer tilbake 6. november kl. 01.00 (norsk tid), så ikke gå glipp av begge mulighetene til å få mest mulig ut av Omega Red-innsatsen.


6. november kl. 01.00 (norsk tid) kommer Alle mann i mur-hendelsen, hvor du kan sende byheltene dine ut i kamp for å få påfyll av egenskapsmaterialer. Gjør deg klar for denne store gatefesten med Nabovakt-hendelsen 4. november kl. 01.00 (norsk tid), der belønningen er 2x figurskår for byhelter i felttognoder.


Hendelsen Tilbake til treningsleiren kommer 6. november, og her har du sjansen til å hamstre treningsmoduler sammen med ferdighet- og militærlaget ditt. Styrk soldatene dine med bonushendelsen Dobbeltid 4. november kl. 01.00 (norsk tid). Her får du dobbelt så mange ferdighet- og militærskår i felttog.På gjensyn. 


Lykke til, kommandant!© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.