Den levende Avengers natt
October 14, 2022

Vær hilset, kommandant!

Iron Man (zombie)

Vokt deg, kommandant, for snart kommer de døde til å vandre blant oss. Og ikke nok med det – de kommer til å stupbombe i banebrytende Mark L-panser og fyre av repulsorstråler. Iron Man (zombie) kommer snart til å gomle på kjøtt ute på slagmarken, og sammen med en oppdatert Hela kommer han til å utgjøre det nye Udødelig-laget. Disse blir rene monstrene i angrep i alliansekrig og kan gi Hels befolkning knallgode krigsforsvar. Og for de som foretrekker en Iron Man som ikke har gjenoppstått fra de døde: Han får et blankt, nytt sølvkostyme i den kommende versjon 6.5, så følg med. Men i mellomtiden kan vi spise oss mette …

 

Da Hank Pym dro til kvanteverdenen for å redde kona Janet, oppdaget han at hun var blitt infisert med kvanteviruset. Dette viruset forvandler alle som blir infisert, til en blodtørstig zombie. Da Hank selv ble infisert, dro han tilbake til jordplanet sammen med Janet og spredte viruset gjennom hele USA. Tony Stark, også kjent som Iron Man, slo seg sammen med Captain America og andre Avengers i San Francisco for å stoppe infestasjonen. Men hordene av zombier overveldet Iron Man og laget hans på kort tid, infiserte flesteparten av dem og dømte verden til undergang ved de vandødes hender. Til tross for skadevirkningene av kvanteviruset på hjernen, har zombiene fortsatt kunnskapene og ferdighetene sine i behold, noe som betyr at Iron Man (zombie) fremdeles kan bruke rustningen sin og kampferdighetene sine mens han leter etter kjøtt.

 

Iron Man (zombie) er en bølle, og ironisk nok har han høy helsestatistikk. Han bruker zombiekreftene sine til å tankekontrollere fienden med grunnegenskapen, spesialegenskapen og den passive egenskapen sin. Den passive egenskapen hans er spesielt verdt å merke seg, siden han tankekontrollerer en fiende som tar skade fra Blødning når det er deres tur – uansett hvem som påførte Blødning. Iron Man (zombie) er injisert med enda mer liv i krigsoffensiv, da tankekontrollerte fiender gjør ekstra skade med angrepene sine, og når Iron Man (zombie) har mer enn 50 % helse, kan verken han eller de allierte lammes, og fiendene kan ikke få Dødssikker.

 

Karaktertrekk: skurk, global, bio, bølle, Udødelig

Grunnleggende: Repulsorskudd

●    Angrip primærmålet med 290 % skade, og gi 2 Blødning.

●    Bruk Tankekontroll på primærmålet for å angripe den mest skadde fienden som ikke har Blødning. I krigsoffensiv gjør den kontrollerte figuren +50 % skade med dette angrepet.

●    Fyll fartslinjen til alle allierte vandøde åsgardianere som er påkalt, med 30 %.

●    Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres.

 

Spesial: Vandød sperreild

●    Energikostnad: 4/4.

●    Angrip primærmålet med 450 % skade, gi Blødning i 2 runder, Avbrutt i 2 runder og Egenskapsblokkering i 2 runder.

●    Bruk Tankekontroll på primærmålet for å angripe den mest skadde fienden som ikke har Blødning. Den kontrollerte fienden gjør +50 % skade med dette angrepet.

●    Fyll fartslinjen til alle allierte vandøde åsgardianere som er påkalt, med 30 %.

●    Fyll opp fartslinjen til en tilfeldig Hela-alliert med 10 %.

●    Få +500 % ekstra Fokus til dette angrepet.

●    Dette angrepet kan ikke blokkeres.

 

Ultimat: Korrumpert unibeam

●    Energikostnad: 5/7.

●    Fjern all Barriere fra alle fiender + angrip med 500 % penetrasjon + dette angrepet får +100 % fulltreffersjanse overfor en fiende som har Blødning.

●    Forleng varigheten av alle negative effekter, unntatt Traume og Lammelse, på alle fiender med 1.

●    Gi Forsvar ned til alle fiender i 2 runder.

●    Fyll fartslinjen til alle allierte vandøde åsgardianere som er påkalt, med 30 %.

●    Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

●    Få +1500 % ekstra Fokus til dette angrepet.

●    I krigsoffensiv, hvis Hela er en alliert, fjern all Ladet fra primærmålet og fienden med mest motstand.

 

Spesial: Vandøde oppgraderinger

●    Ved start: Få Forsvar opp i 2 runder.

●    Når en fiende tar skade fra Blødning, bruk Tankekontroll på den figuren for å angripe fienden som er mest skadd. Den tankekontrollerte figuren angriper med -30 % skade.

●    Få +50 % maks helse.

●    Udødelig-allierte som ikke er påkalt, får +50 % maks helse.

●    Hvis Hela er en alliert, 100 % sjanse for å gjenopplive med 50 % av denne figurens maks helse.

●    I krigsoffensiv

●    > Den tankekontrollerte figuren angriper med +30 % skade i stedet.

●    > Ved start: Hvis Hela er en alliert, gi Forsvar opp i 2 runder til alle allierte som ikke er påkalt.

●    > Hvis helsen til denne figuren er større enn eller tilsvarer 50 %, kan ikke Lammelse gis til figuren eller en alliert.

●    > Hvis helsen til denne figuren er større enn eller tilsvarer 50 %, kan ikke fiendene få Dødssikker.

●    > Fiender med Blødning tar ytterligere 25 % skade.

Oppdatert Hela

Økt statistikk:

●    +80 % helse

●    +16 % skade

●    +50 % panser

●    +62 % Fokus

●    +39 % Motstand

 

Grunnleggende: Sort klinge

Gammelt:

●    Angrip fienden som er mest skadet, med 100 % penetrasjon, uten hensyn til Hån.

 

Nytt:

●    Angrip målet som er mest skadet, og gjør 100 % skade. Overser Hån og gir Blødning.

 

Spesial: Kommander vandøde

Gammelt:

●    Angrip primærmålet med 350 % skade, og gi Avbrutt i 2 runder.

 

Nytt:

●    Angrip primærmålet med 350 % skade, og gi Avbrutt i 2 runder og 2 Blødning.

●    Påkall en tilfeldig alliert Iron Man (zombie), som så angriper primærmålet.

 

Ultimat: Dødens kniver

Gammelt:

●    Fjern all Barriere, og fjern 3 Dødssikker fra alle fiender.

●    Angrip alle fiender med 350 % skade. Spre 4 negative effekter fra primærmålet til alle sekundærmål. Sprer ikke Lammelse.

●    Gi 2 Regenerasjon til deg selv og alle åsgardianerallierte som ikke er påkalt.

 

Nytt:

●    Fjern all Barriere, og fjern 3 Dødssikker fra alle fiender.

●    Angrip alle fiender med 350 % skade. Spre 4 negative effekter fra primærmålet til alle sekundærmål. Sprer ikke Lammelse.

●    Hvis Iron Man (zombie) er en alliert, spre alle negative effekter fra primærmålet i stedet. Sprer ikke Lammelse.

●    Gi 2 Regenerasjon til deg selv og alle åsgardianer- og Udødelig-allierte som ikke er påkalt.

●    Få +5000 % ekstra Fokus til dette angrepet.

 

Passiv: Dødens gudinne

Gammelt:

●    Ved start:

> Påkall en vandød åsgardianer.

●    Når en alliert vandød åsgardianer dør, påkall en vandød åsgardianer.

●    Hver runde: Helbred deg selv for 5 % av maks helse pluss 5 % av maks helse per åsgardianeralliert som ikke er påkalt.

●    Få +15 % maks helse. Få +15 % maks helse per åsgardianeralliert som ikke er påkalt.

●    I krig:

> I krigsforsvar, når en åsgardianeralliert som ikke er påkalt, dør, påkall en vandød åsgardianer.

> Få +25 % skade.

> Åsgardianerallierte som ikke er påkalt, får +25 % skade.

 

Nytt:

●    Ved start:

●    > Påkall en vandød åsgardianer.

●    > Hvis Iron Man (zombie) er en alliert, få Stillhet.

●    Når en alliert vandød åsgardianer dør, påkall en vandød åsgardianer + få 1 Dødssikker, inntil 3.

●    Hver runde: Helbred deg selv for 5 % av maks helse pluss 5 % av maks helse per åsgardianer- eller Udødelig-alliert som ikke er påkalt.

●    Når denne figuren har mindre enn 50 % maks helse, hvis Iron Man (zombie) er en alliert, påkall en alliert vandød åsgardianer, og gi Hån til alle allierte vandøde åsgardianere. Dette kan kun aktiveres én gang per kamp.

●    Få +15 % maks helse. Få +15 % maks helse per åsgardianer- eller Udødelig-alliert som ikke er påkalt.

●    I krig:

●    > I krigsforsvar, når en åsgardianeralliert som ikke er påkalt, dør, påkall en vandød åsgardianer.

●    > Få +25 % skade.

●    > Åsgardianer- og Udødelig-allierte som ikke er påkalt, får +25 % skade.

Fremtidssjokk-hendelser

Edderkoppens natt

17. oktober kl. 23.00 (norsk tid) kan du ta en pause fra å løse Rubiks kube og svinge deg ut i Edderkoppens natt-hendelsen. Rekrutter den hardkokte Spider-Man (noir), og spor opp store belønninger, blant annet Fremtidssjokk-fremgang.

Edderkoppens natt-milepæl

Night Of The Spider Banner

Løs denne store belønningssaken ved å ta poeng mot denne 7-dagersmilepælen:

●    Samle bevis (se delen om ledetråder og bevis).

●    Kjemp i krig.

●    Bruk felttogenergi.

●    I belønning for milepælene Edderkoppens skygge, Hardkokt og Spor av spindelvev.

 

Sikre deg store belønninger som dette: Spider-Man (noir)-skår, spleisede Spider-gener, futuristisk Spider-maske, Fantomex med 4 røde stjerner, Ubegrensede X-Men-skår, blågrønt og oransje mystikerutstyr og mer!

 

 

Samle bevis: 3000 poeng

Kjemp i krig: 300 poeng

Bruk felttogenergi: 4 poeng

Night Of The Spider

Edderkoppens skygge-milepæl


Hardboiled Banner

Kommandanter på nivå 60 og over kan ta poeng mot denne 3-dagersmilepælen ved å vinne Kosmisk smeltedigel-kamper og kjempe i smeltedigelen med Ubegrensede X-Men. Du får flere poeng når du bruker Ubegrensede X-Men med 5+ stjerner i kamp. Stapp lommene fulle av disse belønningene: smeltedigel-kreditter, blågrønne raidkulefragmenter, Elite 4-kreditter og utstyr.

 

Seier i smeltedigelkamp: 750 poeng

Kamp i smeltedigel med Ubegrensede X-Men: 400 poeng

Kamp i smeltedigel med Ubegrensede X-Men med 5–6 stjerner: +200 poeng

Kamp i smeltedigel med Ubegrensede X-Men med 7 stjerner: +600 poeng

Spiders Shadow

Hardkokt-milepæl

No War Credits

Etter Edderkoppens skygge-milepælen kan du ta poeng ved å vinne lyntoktkamper. Du får flere poeng når du bruker Ubegrensede X-Men i kamp, og enda flere poeng hvis de har 5 stjerner eller mer. Nå milepæler som gir Edderkoppens natt-milepælpoeng, gullkulefragmenter, Elite 4-kreditter, utstyr og mer.

 

Lyntoktseier: 60 poeng

Lyntoktseier med Ubegrensede X-Men: +60 poeng

Lyntoktseier med Ubegrensede X-Men med 5–6 stjerner: +90 poeng

Lyntoktseier med Ubegrensede X-Men med 7 stjerner: +180 poeng

Hardboiled

Spor av spindelvev-nettmilepæl

Trail Of Webs

Kjemp i raid for å nå en daglig milepæl som gir poeng til Edderkoppens natt-milepælen, treningskulefragmenter og Legacy III-kulefragmenter.

Trail Of Webs

Bevis og ledetråder

Clues And Evidence

Gå i Spider-Man (noir) sine fotspor, og ta på deg detektivhatten i en uke. Hver dag får du en ledetråd i innboksen som peker deg i retning av et nytt bevis som er plassert i spillet. Samle alle bevisene for å ta deg videre i Edderkoppens natt. Noen av bevisene vil bare være tilgjengelige i en kort periode, så sjekk innboksen din hver dag i løpet av Edderkoppens natt for å få flest mulig belønninger!

Koordinert angrep


Coordinated Assault Banner

Rust deg til neste Iso-8-allianseoppdrag, som kommer 20. oktober kl. 23.00 (norsk tid) med Koordinert angrep. Bruk Iso-8-felttogenergi for å ta poeng (1 energi = 1 poeng) mot en 7-dagers alliansemilepæl som gir K2 ioner nivå 1, K1 ioner og spleisede Spider-gener, slik at du kan ta deg videre i Fremtidssjokk.

Coordinated Assault

Skyggenett

Web Of Shadows Banner

Kravle deg vei til lyntoktene 21. oktober kl. 23.00 (norsk tid) for hurtigbruduljen Skyggenett, der skyggelandfigurer er med. I tillegg til hurtigbrudulje-belønningene gir Skyggenett spleisede Spider-gener, lilla utstyrskreditter, oransje og blågrønne raidkulefragmenter og Våpenlager 15- og Våpenlager 16-kulefragmenter. Du kan ta deg raskere gjennom milepælene ved å vinne med figurer med Skyggeland-karaktertrekket på 3 stjerner (700 poeng), 5 stjerner (1700 poeng) og enda raskere hvis de har 7 stjerner (6700 poeng).

Web Of Shadows

Hungersnød-saga

Andre del av reisen for å konfrontere Apocalypse starter 19. oktober kl. 02.00 (norsk tid) med premieren på Hungersnød-sagaen!

 

Hungersnød-sagaen blir permanent tilgjengelig i den nye Episke felttog-delen, og i sagaen leder du Rogue og de fire Ubegrensede X-Men-medlemmene hennes (Gambit, Dazzler, Fantomex og Sunfire) på oppdrag for å få mektige belønninger fra Apocalypse. Med disse belønningene kan Rogue forvandle seg til rytteren hans. I belønning kan du få Oppvåknet-egenskapsmaterialer, Rogues «Hungersnød»-kostyme og Iso-8-ioner og -krystaller K2 nivå 5.

 

Hungersnød-sagaen vil ha tre vanskelighetsnivåer, alle med fem noder, og for å låse opp neste vanskelighetsnivå må du fullføre alle oppdragene på de tidligere vanskelighetsnivåene med 3 stjerner. Her er de påkrevde utstyrsklassene for hvert vanskelighetsnivå:

 

●    Vanskelighetsnivå 1 – krever utstyrsklasse 13 for alle figurene

●    Vanskelighetsnivå 2 – krever utstyrsklasse 15 for alle figurene

●    Vanskelighetsnivå 3 – krever utstyrsklasse 17 for alle figurene

 

Og her er belønningene du kan få på hvert vanskelighetsnivå:

 

Vanskelighetsnivå 1: oransje egenskapsmaterialer, gull og megakuler

Vanskelighetsnivå 2: Rogues Oppvåknet-egenskapsmaterialer, egenskapsmaterialer K4 og gull-, trenings- og Våpenlager 16-kuler

Vanskelighetsnivå 3: Rogues Hungersnød-kostyme, Iso-beskytterkrystaller K2 nivå 5 (nok for Rogue) og ioner K2 (N4, N5), som trengs for å ta Rogue fra klassenivå 3 til klassenivå 5. Du får også nok Iso-krystaller K2 nivå 5 (nok for Rogue) og ioner K2 (N1, N4, N5), som trengs for å ta Rogue og en annen figur til klassenivå 5.

 

Og husk at du må fullføre alle de fire ryttersagaene på vanskelighetsnivå 2+ og deretter Apocalypses hendelse på vanskelighetsnivå 2 for å låse opp Apocalypse.

 

For å kunne forfremme Apocalypse må de fire rytterne ha gjennomgått forandringen sin. Dette oppnås bare én gang, når du har fullført ryttersagaene på vanskelighetsnivå 3. Du får da de nye kostymene til figurene i belønning.

Nye Milepæl III-kule

Snart oppdaterer vi de tilbakevendende milepælene med den nye Milepæl III-kulen. Når tilbakevendende milepæler begynner etter 20. oktober kl. 02.00 (norsk tid), kommer Milepæl II-kulen til å bli byttet ut med Milepæl III-kulen, som da vil inneholde oppdaterte belønninger. Når kulen lanseres 20. oktober kl. 02.00 (norsk tid), kommer Kestrel og Deathpool til å være de fremhevede figurene i Milepæl III-kulen, med høyere slippfrekvens enn de andre figurene i kulen. Sidesøylene gir samme mengder oransje og lilla utstyr som Milepæl II-kulen, men de vil ha høyere slippfrekvens.

 

Åpne de gjenværende Milepæl II-kulene dine så fort som mulig – de forsvinner nemlig fra butikken for godt tidlig i november.

Figurtilgjengelighet

Med de kommende oppdateringene av figurtilgjengeligheten kan du sikre deg skår til tre mektige helter. 18. oktober kl. 02.00 (norsk tid) kommer Brawn til enkel kule, Ultimus-kulen, megakulen, prima kule og Forsyninger-butikken. For å gjøre plass til denne oppdateringen blir Longshot fjernet fra megakulen. 20. oktober kl. 02.00 (norsk tid) kommer Ikaris og Sersi til å ta over for Kestrel og Deathpool som eksklusive figurer i prima kule. Og husk at Kestrel og Deathpool vil bli fremhevede figurer i den nye Milepæl III-kulen.

Ukentlige hendelser

Kaosteori-lynhendelse

●    Starter 16. oktober kl. 02.00 (norsk tid)

●    Belønninger: sølv- og gull-forfremmelseskreditter

●    Påkrevde figurer: wakandaner

 

Pakt med djevelen-lyntokt

●    Starter 17. oktober kl. 23.00 (norsk tid)

●    Belønninger: Ghost Rider-figurskår

 

Hurtigbrudulje-lyntokt (Skyggeland)

●    Starter 21. oktober kl. 23.00 (norsk tid)

●    Belønninger: lyntoktkuler, gull, Legacy-kuler, deler av enkel katalysator og raidhelsepakker

●    Fremhevet karaktertrekk: Skyggeland

 

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandant!

 

**Informasjonen i dette blogginnlegget kan bli endret før innholdet lanseres i spillet.**

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2023 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.